Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Kejadian 24:61

TB ©

Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang.

AYT

Kemudian, Ribka dan pelayan-pelayannya bangkit, lalu menaiki unta dan mengikuti hamba Abraham itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka dan pergi.

TL ©

Maka Ribkahpun bangunlah serta dengan segala dayang-dayangnya, lalu berjalan mengikut orang itu dengan mengendarai unta, maka oleh hamba itupun diambil akan Ribkah, dibawanya akan dia pergi.

BIS ©

Kemudian berkemaslah Ribka beserta wanita-wanita muda yang menjadi hambanya, lalu naik unta dan berangkat mengikuti hamba Abraham itu.

MILT

Dan bangunlah Ribka dan dayang-dayangnya dan mereka mengendarai unta-unta dan pergi mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka dan pergi.

Shellabear 2011

Kemudian Ribka beserta hamba-hambanya yang perempuan berkemas-kemas. Dengan menunggang unta-unta, mereka pergi mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang.

AVB

Kemudian berangkatlah Ribka dan hamba-hamba perempuan mudanya dengan menunggang unta-unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang.


TB ITL ©

Lalu berkemaslah
<06965>
Ribka
<07259>
beserta hamba-hambanya perempuan
<05291>
, dan mereka naik
<07392>
unta
<01581>
mengikuti
<0310>

<01980>
orang
<0376>
itu. Demikianlah hamba
<05650>
itu membawa
<03947>
Ribka
<07259>
lalu berjalan pulang
<01980>
. [
<05921>
]
TL ITL ©

Maka Ribkahpun
<07259>
bangunlah
<06965>
serta dengan segala dayang-dayangnya
<05291>
, lalu berjalan
<01980>
mengikut
<0310>
orang
<0376>
itu dengan mengendarai
<07392>
unta
<01581>
, maka oleh hamba
<05650>
itupun diambil
<03947>
akan Ribkah
<07259>
, dibawanya akan dia pergi
<01980>
.
AYT ITL
Kemudian, Ribka
<07259>
dan pelayan-pelayannya
<05291>
bangkit
<06965>
, lalu menaiki
<07392>
unta
<01581>
dan mengikuti
<01980>

<0310>
hamba
<0376>
Abraham itu. Demikianlah hamba
<05650>
itu membawa
<03947>
Ribka
<07259>
dan pergi
<01980>
. [
<05921>

<0853>
]
HEBREW
Klyw
<01980>
hqbr
<07259>
ta
<0853>
dbeh
<05650>
xqyw
<03947>
syah
<0376>
yrxa
<0310>
hnkltw
<01980>
Mylmgh
<01581>
le
<05921>
hnbkrtw
<07392>
hytrenw
<05291>
hqbr
<07259>
Mqtw (24:61)
<06965>

TB+TSK (1974) ©

Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=1&chapter=24&verse=61
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)