Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Raja-raja 19:16

Konteks

Sendengkanlah telinga-Mu, g  ya TUHAN, dan dengarlah; h  bukalah mata-Mu, i  ya TUHAN, dan lihatlah; dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup.

KataFrek.
Sendengkanlah11
telinga-Mu14
ya788
TUHAN7677
dan28381
dengarlah112
bukalah33
mata-Mu30
ya788
TUHAN7677
dan28381
lihatlah165
dengarlah112
perkataan337
Sanherib14
yang24457
telah5115
dikirimnya5
untuk4454
mengaibkan4
Allah4118
yang24457
hidup1131
  YUNANI
WordStrong #Freq.KJV usages
hjh05186213stretch out 60, incline 28 ...
hwhy030686213LORD 6510, GOD 4 ...
Knza0241187ear(s) 163, audience 7 ...
emsw080851160hear 785, hearken 196 ...
xqp0649120open 20
Kynye05869887eye 495, sight 216 ...
harw072001306see 879, look 104 ...
ta085311050not translated
yrbd016971441word 807, thing 231 ...
byrxno0557613Sennacherib 13
rsa08345502which, wherewith ...
wxls07971847send 566, go 73 ...
Prxl0277841reproach 27, defy 8 ...
Myhla04302598God 2346, god 244 ...
yx02416505live 197, life 144 ...


TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.63 detik
dipersembahkan oleh YLSA