Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Tawarikh 17:6

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Taw 17:6

Selama Aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah Aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel, yang Kuperintahkan menggembalakan umat-Ku, demikian: Mengapa kamu tidak mendirikan bagi-Ku rumah dari kayu aras? f 

AYT (2018)

Selama Aku berjalan bersama seluruh Israel, pernahkah Aku berfirman kepada salah seorang hakim Israel yang Kuperintahkan untuk menggembalakan umat-Ku, dengan berkata, ‘Mengapa kamu tidak membangun rumah bagi-Ku dari kayu aras?’

TL (1954) ©

SABDAweb 1Taw 17:6

Berapa lamapun baik Aku sudah berjalan keliling serta dengan segala orang Israel, adakah pernah Aku berfirman sepatah kata kepada salah seorang dari pada segala hakim orang Israel, yang telah Kusuruh menggembalakan umat-Ku Israel, firman-Ku: Mengapa maka tiada kamu memperbuat akan Daku sebuah rumah dari pada kayu araz?

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Taw 17:6

Selama pengembaraan-Ku bersama bangsa Israel belum pernah Aku bertanya kepada pemimpin-pemimpin yang telah Kupilih, apa sebabnya mereka tidak mendirikan sebuah rumah dari kayu cemara Libanon untuk Aku.'

MILT (2008)

Selama Aku berjalan naik dan turun di antara seluruh Israel, pernahkah Aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang Aku perintahkan untuk menggembalakan umat-Ku, dengan bertanya: Mengapa kamu belum mendirikan rumah bagi-Ku dari kayu aras?

Shellabear 2011 (2011)

Di mana pun Aku hadir menyertai semua orang Israil, pernahkah Aku berfirman kepada seorang dari antara hakim-hakim Israil, yang Kuperintahkan untuk menggembalakan umat-Ku, demikian, "Mengapa kamu tidak membangun bagi-Ku sebuah bait dari kayu aras?"

AVB (2015)

Ke mana jua sahaja Aku mengembara bersama dengan seluruh orang Israel, pernahkah Kukatakan kepada mana-mana hakim yang Kuperintahkan menggembala umat-Ku Israel, ‘Mengapakah kamu tidak membina bagi-Ku sebuah bait daripada kayu araz?” ’

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Taw 17:6

Selama Aku mengembara
<01980>
bersama-sama
<03605>
seluruh
<03605>
orang Israel
<03478>
, pernahkah Aku mengucapkan
<01696>
firman
<01697>
kepada
<0854>
salah seorang
<0259>
hakim
<08199>
orang Israel
<03478>
, yang
<0834>
Kuperintahkan
<06680>
menggembalakan
<07462>
umat-Ku
<05971>
, demikian
<0559>
: Mengapa
<04100>
kamu tidak
<03808>
mendirikan
<01129>
bagi-Ku rumah
<01004>
dari kayu aras
<0729>
?

[<0834>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Taw 17:6

Berapa lamapun
<03605>
baik Aku sudah berjalan
<01980>
keliling serta dengan segala
<03605>
orang Israel
<03478>
, adakah pernah Aku berfirman sepatah
<01697>
kata
<01696>
kepada
<0854>
salah
<0259>
seorang dari pada segala hakim
<08199>
orang Israel
<03478>
, yang telah
<0834>
Kusuruh
<06680>
menggembalakan
<07462>
umat-Ku
<05971>
Israel, firman-Ku
<0559>
: Mengapa
<04100>
maka tiada
<03808>
kamu memperbuat
<01129>
akan Daku sebuah rumah
<01004>
dari pada kayu araz
<0729>
?
AYT ITL
Selama
<03605>
Aku berjalan
<01980>
bersama seluruh
<03605>
Israel
<03478>
, pernahkah Aku berfirman
<01696>
kepada
<0854>
salah seorang
<0259>
hakim
<08199>
Israel
<03478>
yang
<0834>
Kuperintahkan
<06680>
untuk menggembalakan
<07462>
umat-Ku
<05971>
, dengan berkata
<0559>
, ‘Mengapa
<04100>
kamu tidak membangun
<01129>
rumah
<01004>
bagi-Ku dari kayu aras
<0729>
?’

[<0834> <01697> <0853> <03808> <00>]
HEBREW
Myzra
<0729>
tyb
<01004>
yl
<0>
Mtynb
<01129>
al
<03808>
hml
<04100>
rmal
<0559>
yme
<05971>
ta
<0853>
twerl
<07462>
ytywu
<06680>
rsa
<0834>
larvy
<03478>
yjps
<08199>
dxa
<0259>
ta
<0854>
ytrbd
<01696>
rbdh
<01697>
larvy
<03478>
lkb
<03605>
ytklhth
<01980>
rsa
<0834>
lkb (17:6)
<03605>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb 1Taw 17:6

Selama Aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah Aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel, yang Kuperintahkan menggembalakan umat-Ku, demikian: Mengapa kamu tidak mendirikan bagi-Ku rumah dari kayu aras? f 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Taw 17:6

3 Selama Aku mengembara 1  bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah Aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim 2  orang Israel, yang Kuperintahkan menggembalakan 4  umat-Ku, demikian: Mengapa kamu tidak mendirikan bagi-Ku rumah dari kayu aras?

Catatan Full Life

1Taw 17:1-27 1

Nas : 1Taw 17:1-27

Pasal 1Taw 17:1-27 hampir sama dengan 2Sam 7:1-29;

lihat art. PERJANJIAN ALLAH DENGAN DAUD,

mengenai berbagai aspek perjanjian ini.

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA