Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Nehemia 12:26

TB ©

Mereka itu hidup pada zaman Yoyakim bin Yesua bin Yozadak dan pada zaman bupati Nehemia dan imam Ezra, ahli kitab itu.

AYT

Mereka melayani pada zaman Yoyakim, anak Yesua; Yesua, anak Yozadak; dan pada zaman Gubernur Nehemia dan Ezra, imam dan ahli kitab itu.

TL ©

Maka sekalian ini adalah pada zaman Yoyakim bin Yesua bin Yozadak dan pada zaman Nehemya, penghulu negeri, dan Ezra, imam dan katib itu.

BIS ©

Mereka itu hidup pada zaman Yoyakim anak Yesua dan cucu Yozadak dan pada zaman Gubernur Nehemia dan Imam Ezra, ahli Hukum itu.

MILT

Inilah mereka pada zaman Yoyakim anak Yesua anak Yozadak, dan pada zaman Gubernur Nehemia dan Imam Ezra, ahli kitab.

Shellabear 2011

Mereka hidup pada zaman Yoyakim bin Yesua bin Yozadak dan pada zaman Gubernur Nehemia serta Imam Uzair, ahli Kitab Suci Taurat itu.

AVB

Mereka semua berkhidmat pada zaman Yoyakim anak Yesua anak Yozadak dan pada zaman pembesar Nehemia serta Imam Ezra, ahli Kitab Suci Taurat itu.


TB ITL ©

Mereka itu
<0428>
hidup pada zaman
<03117>
Yoyakim
<03113>
bin
<01121>
Yesua
<03442>
bin
<01121>
Yozadak
<03136>
dan pada zaman
<03117>
bupati
<06346>
Nehemia
<05166>
dan imam
<03548>
Ezra
<05830>
, ahli kitab
<05608>
itu.
TL ITL ©

Maka sekalian ini
<0428>
adalah pada zaman
<03117>
Yoyakim
<03113>
bin
<01121>
Yesua
<03442>
bin
<01121>
Yozadak
<03136>
dan pada zaman
<03117>
Nehemya
<05166>
, penghulu
<06346>
negeri, dan Ezra
<05830>
, imam
<03548>
dan katib
<05608>
itu.
AYT ITL
Mereka melayani pada zaman
<03117>
Yoyakim
<03113>
, anak
<01121>
Yesua
<03442>
; Yesua, anak
<01121>
Yozadak
<03136>
; dan pada zaman
<03117>
Gubernur
<06346>
Nehemia
<05166>
dan Ezra
<05830>
, imam
<03548>
dan ahli kitab
<05608>
itu. [
<0428>

<00>
]
HEBREW
P
rpwoh
<05608>
Nhkh
<03548>
arzew
<05830>
hxph
<06346>
hymxn
<05166>
ymybw
<03117>
qduwy
<03136>
Nb
<01121>
ewsy
<03442>
Nb
<01121>
Myqywy
<03113>
ymyb
<03117>
hla (12:26)
<0428>

TB+TSK (1974) ©

Mereka itu hidup pada zaman Yoyakim bin Yesua bin Yozadak dan pada zaman bupati Nehemia dan imam Ezra, ahli kitab itu.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=16&chapter=12&verse=26
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)