Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Keluaran 7:19

TB ©

TUHAN berfirman kepada Musa: "Katakanlah kepada Harun: Ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu."

AYT

Kemudian, TUHAN berfirman kepada Musa, “Katakan kepada Harun, ‘Ambillah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas air orang Mesir, ke atas sungai-sungainya, kanal-kanalnya, dan ke atas kolam-kolamnya, atas semua penampungan air sehingga semuanya itu menjadi darah. Demikianlah, akan ada darah di seluruh tanah Mesir, baik dalam wadah-wadah kayu maupun wadah-wadah batu.’”

TL ©

Dan lagi firman Tuhan kepada Musa: Katakanlah kepada Harun: Ambillah tongkatmu dan kedangkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas mereka itu dan ke atas segala perkumpulan airnya, supaya ia itu berubah menjadi darah, biarlah ada darah dalam seluruh tanah Mesir, baik dalam bekas kayu baik dalam bekas batu.

BIS ©

TUHAN berkata kepada Musa, "Suruhlah Harun mengambil tongkatnya dan mengacungkannya ke atas semua sungai, saluran-saluran dan kolam-kolam di Mesir. Airnya akan menjadi darah, dan di seluruh negeri akan ada darah, bahkan dalam tong-tong kayu dan tempayan-tempayan batu."

MILT

Dan berfirmanlah TUHAN YAHWEH 03068 kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun: Ambillah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas air orang Mesir, ke atas sungai-sungai, ke atas parit-parit, dan ke atas kolam-kolam mereka, dan ke atas segala genangan air yang ada pada mereka, sehingga semuanya menjadi darah. Maka akan ada darah di seluruh tanah Mesir, baik di dalam pepohonan maupun di dalam bebatuan."

Shellabear 2011

Firman ALLAH lagi kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun, 'Ambillah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas perairan di Mesir, yaitu ke atas sungai-sungainya, kanal-kanalnya, kolam-kolamnya, dan ke atas setiap penampungan airnya, maka semua itu akan berubah menjadi darah. Dengan demikian, akan ada darah di seluruh Tanah Mesir, baik dalam wadah-wadah kayu maupun dalam wadah-wadah batu.'"

AVB

Firman TUHAN lagi kepada Musa, “Katakanlah kepada Harun, ‘Ambillah tongkatmu dan hulurkanlah tanganmu ke atas perairan di Mesir, iaitu ke atas sungai-sungainya, segala terusannya, segala kolamnya, dan ke atas setiap penampungan airnya, maka semua itu akan berubah menjadi darah. Dengan demikian, akan ada darah di seluruh Tanah Mesir, baik di dalam tahang kayu mahupun di dalam tempayan batu.”


TB ITL ©

TUHAN
<03068>
berfirman
<0559>
kepada
<0413>
Musa
<04872>
: "Katakanlah
<0559>
kepada
<0413>
Harun
<0175>
: Ambillah
<03947>
tongkatmu
<04294>
, ulurkanlah
<05186>
tanganmu
<03027>
ke atas
<05921>
segala air
<04325>
orang Mesir
<04714>
, ke atas
<05921>
sungai
<05104>
, selokan
<02975>
, kolam
<098>
dan ke atas
<05921>
segala
<03605>
kumpulan
<04723>
air
<04325>
yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi
<01961>
darah
<01818>
, dan akan ada
<01961>
darah
<01818>
di seluruh
<03605>
tanah
<0776>
Mesir
<04714>
, bahkan dalam wadah kayu
<06086>
dan wadah batu
<068>
." [
<05921>

<05921>
]
TL ITL ©

Dan lagi firman
<0559>
Tuhan
<03068>
kepada
<0413>
Musa
<04872>
: Katakanlah
<0559>
kepada
<0413>
Harun
<0175>
: Ambillah
<03947>
tongkatmu
<04294>
dan kedangkanlah
<05186>
tanganmu
<03027>
ke atas
<05921>
segala air
<04325>
orang Mesir
<04714>
, ke atas
<05921>
mereka itu dan ke atas
<05921>
segala
<03605>
perkumpulan
<04723>
airnya
<04325>
, supaya ia itu berubah menjadi
<01961>
darah
<01818>
, biarlah ada
<01961>
darah
<01818>
dalam seluruh
<03605>
tanah
<0776>
Mesir
<04714>
, baik dalam bekas kayu
<06086>
baik dalam bekas batu
<068>
.
AYT ITL
Kemudian, TUHAN
<03068>
berfirman
<0559>
kepada
<0413>
Musa
<04872>
, “Katakan
<0559>
kepada
<0413>
Harun
<0175>
, ‘Ambillah
<03947>
tongkatmu
<04294>
dan ulurkan
<05186>
tanganmu
<03027>
ke atas
<05921>
air
<04325>
orang Mesir
<04714>
, ke atas
<05921>
sungai-sungainya
<05104>
, kanal-kanalnya
<02975>
, dan ke atas
<05921>
kolam-kolamnya
<098>
, atas
<05921>
semua
<03605>
penampungan
<04723>
air
<04325>
sehingga semuanya itu menjadi
<01961>
darah
<01818>
. Demikianlah, akan ada
<01961>
darah
<01818>
di seluruh
<03605>
tanah
<0776>
Mesir
<04714>
, baik dalam wadah-wadah kayu
<06086>
maupun wadah-wadah batu
<068>
.’” [
<05921>
]
HEBREW
Mynbabw
<068>
Myuebw
<06086>
Myrum
<04714>
Ura
<0776>
lkb
<03605>
Md
<01818>
hyhw
<01961>
Md
<01818>
wyhyw
<01961>
Mhymym
<04325>
hwqm
<04723>
lk
<03605>
lew
<05921>
Mhymga
<098>
lew
<05921>
Mhyray
<02975>
le
<05921>
Mtrhn
<05104>
le
<05921>
Myrum
<04714>
ymym
<04325>
le
<05921>
Kdy
<03027>
hjnw
<05186>
Kjm
<04294>
xq
<03947>
Nrha
<0175>
la
<0413>
rma
<0559>
hsm
<04872>
la
<0413>
hwhy
<03068>
rmayw (7:19)
<0559>

TB+TSK (1974) ©

TUHAN berfirman kepada Musa: "Katakanlah kepada Harun: Ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=2&chapter=7&verse=19
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)