Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yesaya 9:18

TB ©

(9-17) Sebab kefasikan itu menyala seperti api yang memakan habis puteri malu dan rumput, lalu membakar belukar di hutan sehingga tonggak asap berkepul-kepul ke atas.

AYT

(9-17) Kejahatan itu membakar seperti sebuah api, yang memakan habis onak dan belukar berduri, bahkan membakar semak di hutan dan membesar naik dalam gumpalan asap.

TL ©

(9-17) Karena durhaka itu bernyala-nyala seperti api yang makan habis akan duri dan onak, maka ia itu akan menghanguskan segala belukar yang di hutan rimba, sehingga naiklah asapnya seperti uap yang kabus.

BIS ©

(9-17) Kejahatan bangsa itu membakar seperti api yang memusnahkan semak belukar berduri. Nyalanya seperti hutan terbakar yang mengepul-ngepulkan asap.

MILT

Sebab kefasikan menyala seperti api, dia akan melahap onak dan semak duri, dan membakar lebatnya hutan, dan kedahsyatan asapnya bergulung-gulung.

Shellabear 2011

(9-17) Sungguh, kefasikan menyala-nyala seperti api, melalap duri dan onak, membakar belukar di hutan sehingga asapnya berkepul-kepul naik.

AVB

Sungguh, kefasiqan menyala-nyala seperti api, melahap duri dan onak, membakar belukar di hutan sehingga asapnya berkepul-kepul naik.


TB ITL ©

(#9-#17) Sebab
<03588>
kefasikan
<07564>
itu menyala
<01197>
seperti api
<0784>
yang memakan habis
<0398>
puteri malu
<08068>
dan rumput
<07898>
, lalu membakar
<03341>
belukar
<05442>
di hutan
<03293>
sehingga tonggak asap
<06227>
berkepul-kepul
<055>
ke atas
<01348>
.
TL ITL ©

(9-17) Karena
<03588>
durhaka
<07564>
itu bernyala-nyala
<01197>
seperti api
<0784>
yang makan habis akan duri
<08068>
dan onak
<07898>
, maka ia itu akan menghanguskan
<0398>
segala belukar
<05442>
yang di hutan
<03293>
rimba, sehingga naiklah
<055>
asapnya
<06227>
seperti uap
<01348>
yang kabus.
AYT ITL
Kejahatan
<07564>
itu membakar
<01197>
seperti sebuah api
<0784>
, yang memakan habis
<0398>
onak
<08068>
dan belukar berduri
<07898>
, bahkan membakar
<03341>
semak
<05442>
di hutan
<03293>
dan membesar naik
<055>
dalam gumpalan
<01348>
asap
<06227>
.
HEBREW
Nse
<06227>
twag
<01348>
wkbatyw
<055>
reyh
<03293>
ykbob
<05442>
tutw
<03341>
lkat
<0398>
tysw
<07898>
ryms
<08068>
hesr
<07564>
sak
<0784>
hreb
<01197>
yk
<03588>
(9:18)
<9:17>

TB ©

(9-17) Sebab kefasikan itu menyala seperti api yang memakan habis puteri malu dan rumput, lalu membakar belukar di hutan sehingga tonggak asap berkepul-kepul ke atas.

TB+TSK (1974) ©

(9-17) Sebab kefasikan itu menyala seperti api yang memakan habis puteri malu dan rumput, lalu membakar belukar di hutan sehingga tonggak asap berkepul-kepul ke atas.

Catatan Full Life

Yes 9:1--10:6 

Nas : Yes 8:23-9:6

Yesaya berbicara tentang datangnya seorang pelepas yang pada suatu hari akan menuntun umat Allah kepada sukacita, damai sejahtera, kebenaran, dan keadilan; orang itu adalah Mesias -- Yesus Kristus, Anak Allah. Nubuat ini menyatakan beberapa kebenaran penting tentang Mesias yang akan datang.

  1. 1) Sebagian besar pelayanan-Nya adalah di Galilea (ayat Yes 8:8:23; bd. Mat 4:13-14).
  2. 2) Ia akan membawa terang keselamatan dan pengharapan (ayat Yes 8:1; bd. Yes 42:6; 49:6; Mat 4:15-16).
  3. 3) Ia akan memperluas masyarakat umat Allah, terutama dengan memasukkan orang bukan Yahudi di dalam rumah tangga iman (ayat Yes 8:2; bd. Kis 15:13-18).
  4. 4) Ia akan membawa damai sejahtera dengan membebaskan umat-Nya dari kuk penindasan dan dengan menghancurkan musuh-musuh mereka (ayat Yes 8:3-4).
  5. 5) Mesias akan datang dari bangsa Israel dan Ia akan dinamakan Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai

    (lihat cat. --> Yes 8:5).

    [atau ref. Yes 8:5]

  6. 6) Ia akan memerintah umat Allah untuk selama-lamanya (ayat Yes 8:6; bd. 2Sam 7:16).

Yes 9:8--11:3 

Nas : Yes 9:7-10:4

Ayat-ayat ini melukiskan kesombongan Israel dan sifat tidak mau bertobat yang gigih, serta murka dan hukuman Allah atas mereka; bahkan dalam kesulitan besarpun mereka tidak bersedia merendahkan diri dan berbalik kepada Allah dengan hati yang menyesal dan remuk.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=23&chapter=9&verse=18
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)