Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 42:14

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 42:14

Kalau para imam masuk ke tempat kudus, mereka tidak akan keluar ke pelataran luar, sebelum mereka menanggalkan pakaian j  mereka di sana, yang dipakainya waktu menyelenggarakan kebaktian, sebab pakaian-pakaian itu adalah kudus. Mereka harus memakai pakaian yang lain, barulah mereka boleh datang ke tempat umat k  TUHAN."

AYT (2018)

Ketika para imam masuk, maka mereka tidak akan keluar dari tempat kudus ke pelataran bagian luar tanpa meletakkan pakaian-pakaian mereka yang mereka kenakan ketika mereka melayani di sana, karena mereka kudus. Mereka akan mengenakan pakaian yang lain, lalu mereka akan pergi mendekat ke tempat yang disediakan untuk orang-orang.”

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 42:14

Apabila imam-imam itu sudah masuk ke dalamnya, tak boleh mereka itu keluar dari pada tempat yang suci ke serambi yang di luar sebelum ditanggalkannya dahulu pakaian yang dipakainya dalam berkhidmat, karena ia itulah suci adanya. Hendaklah mereka itu bersalin pakaian apabila mereka itu menghampiri orang banyak itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 42:14

Jika para imam selesai bertugas di Rumah TUHAN, dan mau pergi ke pelataran luar, maka pakaian khusus yang mereka pakai waktu melayani ibadat harus mereka tinggalkan di kamar-kamar itu. Mereka harus memakai pakaian lain, setelah itu barulah mereka boleh pergi ke tempat rakyat berkumpul."

MILT (2008)

Pada saat para imam masuk, maka mereka tidak boleh keluar dari tempat kudus itu ke pelataran luar sebelum mereka menanggalkan pakaian mereka pada waktu melayani di sana, sebab, itu kudus. Mereka harus mengenakan pakaian yang lain lalu mendekati tempat untuk umat.

Shellabear 2011 (2011)

Setelah para imam memasuki tempat suci, mereka tidak boleh keluar dari tempat itu ke pelataran luar sebelum mereka menanggalkan di situ pakaian yang mereka pakai waktu menyelenggarakan ibadah, karena pakaian-pakaian itu suci adanya. Mereka harus terlebih dahulu memakai pakaian yang lain, baru boleh mendekati tempat orang banyak."

AVB (2015)

Setelah imam memasuki tempat suci, mereka tidak boleh keluar dari tempat itu ke pelataran luar sebelum mereka menanggalkan di situ pakaian yang dipakai mereka waktu menyelenggarakan ibadat, kerana segala pakaian mereka itu sememangnya suci. Mereka harus terlebih dahulu memakai pakaian yang lain, yakni pakaian biasa, baru boleh menghampiri tempat yang dibenarkan untuk orang ramai.’

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 42:14

Kalau para imam
<03548>
masuk
<0935>
ke tempat kudus
<06944>
, mereka tidak
<03808>
akan keluar
<03318>
ke
<0413>
pelataran
<02691>
luar
<02435>
, sebelum mereka menanggalkan
<03240>
pakaian
<0899>
mereka di sana
<08033>
, yang
<0834>
dipakainya waktu menyelenggarakan kebaktian
<08334>
, sebab
<03588>
pakaian-pakaian itu adalah kudus
<06944>
. Mereka
<02007>
harus memakai
<03847>
pakaian
<0899>
yang lain
<0312>
, barulah mereka boleh datang
<07126>
ke
<0413>
tempat umat
<05971>
TUHAN."

[<0834>]
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 42:14

Apabila imam-imam
<03548>
itu sudah masuk
<0935>
ke dalamnya, tak
<03808>
boleh mereka itu keluar
<03318>
dari pada tempat yang suci
<06944>
ke
<0413>
serambi
<02691>
yang di luar
<02435>
sebelum ditanggalkannya
<03240>
dahulu pakaian
<0899>
yang
<0834>
dipakainya
<08334>
dalam berkhidmat
<08334>
, karena
<03588>
ia itulah suci
<06944>
adanya. Hendaklah mereka
<02007>
itu bersalin
<03847>
pakaian
<0899>
apabila mereka itu menghampiri
<07126>
orang banyak
<05971>
itu.
AYT ITL
Ketika
<0935>
para imam
<03548>
masuk, maka mereka tidak
<03808>
akan keluar
<03318>
dari tempat kudus
<06944>
ke
<0413>
pelataran
<02691>
bagian luar
<02435>
tanpa meletakkan
<03240>
pakaian-pakaian
<0899>
mereka yang
<0834>
mereka kenakan ketika mereka melayani
<08334>
di sana, karena
<03588>
mereka kudus
<06944>
. Mereka
<02007>
akan mengenakan
<03847>
pakaian
<0899>
yang lain
<0312>
, lalu mereka akan pergi mendekat
<07126>
ke
<0413>
tempat yang
<0834>
disediakan untuk orang-orang
<05971>
.”

[<08033> <00>]
AVB ITL
Setelah imam
<03548>
memasuki
<0935>
tempat suci
<06944>
, mereka tidak
<03808>
boleh keluar
<03318>
dari tempat itu ke
<0413>
pelataran
<02691>
luar
<02435>
sebelum mereka menanggalkan
<03240>
di situ
<08033>
pakaian
<0899>
yang
<0834>
dipakai mereka waktu menyelenggarakan ibadat
<08334>
, kerana
<03588>
segala pakaian mereka itu sememangnya suci
<06944>
. Mereka
<02007>
harus terlebih dahulu memakai
<03847>
pakaian
<0899>
yang lain
<0312>
, yakni pakaian biasa, baru boleh menghampiri
<07126>
tempat
<0413>
yang
<0834>
dibenarkan untuk orang ramai
<05971>
.’

[<00>]
HEBREW
Mel
<05971>
rsa
<0834>
la
<0413>
wbrqw
<07126>
Myrxa
<0312>
Mydgb
<0899>
*wsblw {wsbly}
<03847>
hnh
<02007>
sdq
<06944>
yk
<03588>
Nhb
<0>
wtrsy
<08334>
rsa
<0834>
Mhydgb
<0899>
wxyny
<03240>
Msw
<08033>
hnwuyxh
<02435>
ruxh
<02691>
la
<0413>
sdqhm
<06944>
wauy
<03318>
alw
<03808>
Mynhkh
<03548>
Mabb (42:14)
<0935>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 42:14

Kalau para imam masuk ke tempat kudus, mereka tidak akan keluar ke pelataran luar, sebelum mereka menanggalkan pakaian j  mereka di sana, yang dipakainya waktu menyelenggarakan kebaktian, sebab pakaian-pakaian itu adalah kudus. Mereka harus memakai pakaian yang lain, barulah mereka boleh datang ke tempat umat k  TUHAN."

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 42:14

Kalau para imam masuk ke tempat kudus, mereka tidak akan keluar 1  ke pelataran luar, sebelum mereka menanggalkan pakaian mereka di sana, yang dipakainya waktu menyelenggarakan kebaktian, sebab pakaian-pakaian itu adalah kudus. Mereka harus memakai 2  pakaian yang lain, barulah mereka boleh datang ke tempat umat TUHAN."

Catatan Full Life

Yeh 40:1--44:26 1

Nas : Yeh 40:1-43:27

Penglihatan tentang Bait Suci dialami Yehezkiel pada tahun 573 SM, dua puluh lima tahun setelah pembuangan dirinya dimulai. Tujuannya ialah memberi semangat kepada bangsa itu bahwa kemuliaan Allah akan dipulihkan sama sekali pada masa yang akan datang, sehingga menghasilkan pengurapan dan berkat yang akan bertahan selama-lamanya.

[+] Bhs. InggrisTIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.15 detik
dipersembahkan oleh YLSA