Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yehezkiel 47:4

TB ©

Ia mengukur seribu hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut; kemudian ia mengukur seribu hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang.

AYT

Dia mengukur seribu lagi, dan dia menuntunku melalui air, dan air mencapai lutut. Dia mengukur seribu lagi, dan menuntunku melalui air, dan air telah sampai ke pinggang.

TL ©

Dan lagi diukurnya seribu hasta dan disuruhnya aku mengarung air itu, dalamnya air itu sampai di lutut; dan lagi diukurnya seribu hasta, dan disuruhnya aku mengarung air itu, dalamnya sampai di pinggang.

BIS ©

Kemudian ia mengukur 500 meter lagi, dan di situ airnya sampai ke lutut. Ia mengukur 500 meter lagi, dan airnya mencapai pinggang.

MILT

Dan dia mengukur seribu hasta lagi, dan dia menyuruh aku masuk ke dalam air, air sebatas lutut. Kemudian dia mengukur seribu hasta lagi, dan dia menyuruh aku kembali masuk ke dalam air, air sebatas pinggang.

Shellabear 2011

Ia mengukur lagi sepanjang seribu hasta dan menyuruh aku masuk ke air itu, ternyata tingginya selutut. Lagi-lagi ia mengukur sepanjang seribu hasta lalu menyuruh aku masuk, air itu setinggi pinggang.

AVB

Dia mengukur lagi sepanjang seribu hasta dan menyuruh aku masuk ke air itu, ternyata tingginya paras lutut. Lagi-lagi dia mengukur sepanjang seribu hasta lalu menyuruh aku masuk, air itu setinggi pinggang.


TB ITL ©

Ia mengukur
<04058>
seribu
<0505>
hasta lagi dan menyuruh
<05674>

<00>
aku masuk
<00>

<05674>
sekali lagi dalam air
<04325>
itu, sekarang sudah sampai di lutut
<01290>
; kemudian ia mengukur
<04058>
seribu
<0505>
hasta lagi dan menyuruh
<05674>

<00>
aku ketiga kalinya masuk
<00>

<05674>
ke dalam air
<04325>
itu, sekarang sudah sampai di pinggang
<04975>
. [
<04325>
]
TL ITL ©

Dan lagi diukurnya
<04058>
seribu
<0505>
hasta dan disuruhnya aku mengarung
<05674>
air
<04325>
itu, dalamnya air
<04325>
itu sampai di lutut
<01290>
; dan lagi diukurnya
<04058>
seribu
<0505>
hasta, dan disuruhnya aku mengarung
<05674>
air
<04325>
itu, dalamnya sampai di pinggang
<04975>
.
AYT ITL
Dia mengukur
<04058>
seribu
<0505>
lagi, dan dia menuntunku
<05674>
melalui air
<04325>
, dan air
<04325>
mencapai lutut
<01290>
. Dia mengukur
<04058>
seribu
<0505>
lagi, dan menuntunku
<05674>
melalui air, dan air
<04325>
telah sampai ke pinggang
<04975>
.
HEBREW
Myntm
<04975>
ym
<04325>
ynrbeyw
<05674>
Pla
<0505>
dmyw
<04058>
Mykrb
<01290>
Mym
<04325>
Mymb
<04325>
ynrbeyw
<05674>
Pla
<0505>
dmyw (47:4)
<04058>

TB ©

Ia mengukur seribu hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut; kemudian ia mengukur seribu hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang.

TB+TSK (1974) ©

Ia mengukur seribu hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut; kemudian ia mengukur seribu hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang.

Catatan Full Life

Yeh 47:1-12 

Nas : Yeh 47:1-12

Dalam penglihatan ini, Yehezkiel melihat sebuah sungai pemberi hidup yang mengalir dari Bait Suci. Sementara mengalir, sungai ini makin dalam dan lebar (ayat Yeh 47:2-5), memberi hidup dan kesuburan pada segala sesuatu yang tersentuh olehnya (ayat Yeh 47:9-12). Sungai ini mengalir ke Laut Mati dan menghilangkan unsur kematiannya (ayat Yeh 47:8-9). Tujuan sungai ini ialah membawa hidup berkelimpahan dan kesembuhan dari Allah bagi negeri itu dan penduduknya (ayat Yeh 47:12).

  1. 1) Sungai ini mirip dengan sungai yang mengalir dari Taman Eden (Kej 2:8-10) dan sungai air kehidupan di Yerusalem Baru (Wahy 22:1-2; bd. Za 14:8), yang mengalir dari takhta Allah.
  2. 2) Sungai ini juga mirip dengan sungai yang disebutkan oleh Yesus, "Barangsiapa percaya kepada-Ku, seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci: Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup" (Yoh 7:38). "Air hidup" ini ialah Roh Kudus dan berkat-berkat hidup yang dibawa-Nya.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=26&chapter=47&verse=4
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)