Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Petrus 2:11

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Ptr 2:11

padahal malaikat-malaikat sendiri, yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa dari pada mereka, tidak memakai kata-kata hujat, kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. o 

AYT (2018)

padahal para malaikat, yang meskipun jauh lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka, tidak mengucapkan tuduhan yang mengandung hujatan terhadap mereka di hadapan Tuhan.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Ptr 2:11

padahal segala malaekat, walaupun lebih besar kuat kuasanya, tiada mengumpat mereka itu kepada Tuhan.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Ptr 2:11

Sedangkan malaikat-malaikat yang jauh lebih kuat dan berkuasa dari guru-guru palsu itu, tidak menuduh para makhluk yang mulia itu dengan kata-kata penghinaan di hadapan Tuhan.

TSI (2014)

Padahal para malaikat, walaupun mereka lebih berkuasa daripada semua manusia, tidak menghina guru-guru palsu itu di hadapan TUHAN.

TSI3 (2014)

Padahal para malaikat, yang lebih berkuasa daripada semua manusia, tidak pernah menghina guru-guru palsu itu di hadapan TUHAN.

MILT (2008)

sedangkan para malaikat yang lebih besar dalam kekuatan dan kemampuan, tidak menyampaikan penghakiman yang menghujat terhadap mereka di hadapan * YAHWEH 2962.

Shellabear 2011 (2011)

Padahal, para malaikat yang kekuatan dan kekuasaannya pun lebih besar, tidak berani menuduh mereka di hadapan Tuhan dengan hujahan.

AVB (2015)

Sedangkan para malaikat yang lebih kuat dan berkuasa tidak pernah mencela dan menuduh makhluk yang adikudrati itu di hadapan Tuhan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Ptr 2:11

padahal
<3699>
malaikat-malaikat
<32>
sendiri, yang sekalipun lebih
<3173>
kuat
<2479>
dan
<2532>
lebih berkuasa
<1411>
dari pada mereka
<1510>
, tidak
<3756>
memakai
<5342>
kata-kata hujat
<989>
, kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman
<2920>
atas
<2596>
mereka
<846>
di hadapan
<3844>
Allah
<2962>
.
TL ITL ©

SABDAweb 2Ptr 2:11

padahal
<3699>
segala malaekat
<32>
, walaupun
<2532>
lebih besar
<3173>
kuat
<2479>
kuasanya
<1411>
, tiada
<3756>
mengumpat
<989>
mereka
<846>
itu kepada Tuhan
<2962>
.
AYT ITL
padahal
<3699>
para malaikat
<32>
, yang meskipun jauh lebih
<3173>
kuat
<2479>
dan
<2532>
lebih berkuasa
<1411>
daripada mereka, tidak
<3756>
mengucapkan
<5342>
tuduhan
<2920>
yang mengandung hujatan
<989>
terhadap
<2596>
mereka
<846>
di hadapan
<3844>
Tuhan
<2962>
.

[<1510>]
GREEK
opou
<3699>
ADV
aggeloi
<32>
N-NPM
iscui
<2479>
N-DSF
kai
<2532>
CONJ
dunamei
<1411>
N-DSF
meizonev
<3173>
A-NPM-C
ontev
<1510> (5752)
V-PXP-NPM
ou
<3756>
PRT-N
ferousin
<5342> (5719)
V-PAI-3P
kat
<2596>
PREP
autwn
<846>
P-GPM
[para
<3844>
PREP
kuriw]
<2962>
N-DSM
blasfhmon
<989>
A-ASF
krisin
<2920>
N-ASF
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Ptr 2:11

padahal malaikat-malaikat 1  sendiri, yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa dari pada mereka, tidak memakai kata-kata hujat, kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka 2  di hadapan Allah.

[+] Bhs. InggrisTIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA