Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Nahum 1:4

TB ©

Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikan-Nya kering. Basan dan Karmel menjadi merana dan kembang Libanon menjadi layu.

AYT

Ia menghardik laut dan mengeringkannya, segala sungai dijadikan-Nya kering. Basan dan Karmel merana, dan bunga-bunga Lebanon menjadi layu.

TL ©

Jikalau diamang-amang-Nya laut, maka kekeringanlah ia dan kekeringanlah segala sungai pun; dan lemahlah Bazan dan Karmel dan layulah segala bunga di Libanon!

BIS ©

Ia mengancam laut dan mengeringkannya, segala sungai dijadikan habis airnya. Gunung Karmel dan padang-padang di Basan menjadi gersang dan di Libanon layulah segala kembang.

MILT

Dia menghardik laut dan mengeringkannya, dan mengeringkan semua sungai. Basan dan Karmel merana, dan bunga-bunga di Libanon menjadi layu.

Shellabear 2011

Ia menghardik laut dan mengeringkannya, segala sungai dijadikan-Nya kering. Basan dan Karmel merana, bunga Libanon pun layu.

AVB

Dia mencela laut dan mengeringkannya, segala sungai dijadikan-Nya kering. Basan dan Karmel merana, bunga-bunga Lebanon pun layu.


TB ITL ©

Ia menghardik
<01605>
laut
<03220>
dan mengeringkannya
<03001>
, dan segala
<03605>
sungai
<05104>
dijadikan-Nya kering
<02717>
. Basan
<01316>
dan Karmel
<03760>
menjadi merana
<0536>
dan kembang
<06525>
Libanon
<03844>
menjadi layu
<0536>
.
TL ITL ©

Jikalau diamang-amang-Nya
<01605>
laut
<03220>
, maka kekeringanlah
<03001>
ia dan kekeringanlah
<02717>
segala
<03605>
sungai
<05104>
pun
<0536>
; dan lemahlah Bazan
<01316>
dan Karmel
<03760>
dan layulah
<0536>
segala bunga
<06525>
di Libanon
<03844>
!
AYT ITL
Ia menghardik
<01605>
laut
<03220>
dan mengeringkannya
<03001>
, segala
<03605>
sungai
<05104>
dijadikan-Nya kering
<02717>
. Basan
<01316>
dan Karmel
<03760>
merana
<0536>
, dan bunga-bunga
<06525>
Lebanon
<03844>
menjadi layu
<0536>
.
AVB ITL
Dia mencela
<01605>
laut
<03220>
dan mengeringkannya
<03001>
, segala
<03605>
sungai
<05104>
dijadikan-Nya kering
<02717>
. Basan
<01316>
dan Karmel
<03760>
merana
<0536>
, bunga-bunga
<06525>
Lebanon
<03844>
pun layu
<0536>
.
HEBREW
llma
<0536>
Nwnbl
<03844>
xrpw
<06525>
lmrkw
<03760>
Nsb
<01316>
llma
<0536>
byrxh
<02717>
twrhnh
<05104>
lkw
<03605>
whsbyw
<03001>
Myb
<03220>
rewg (1:4)
<01605>

TB+TSK (1974) ©

Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikan-Nya kering. Basan dan Karmel menjadi merana dan kembang Libanon menjadi layu.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=34&chapter=1&verse=4
Copyright © 2005-2023 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)