Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Matius 15:9

Konteks

Percuma mereka beribadah kepada-Ku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. t " u 

KataFrek.
Percuma14
mereka12319
beribadah146
kepada-Ku211
sedangkan59
ajaran46
yang24457
mereka12319
ajarkan5
ialah872
perintah268
manusia901
  YUNANI
KataStrong #POSFrek.Penggunaan KJV
mathn3155ADV2in vain 2
de1161CONJ2786but 1237, and 934 ...
sebontai4576V-PNI-3P10worship 6, devout 3 ...
me3165P-1AS289me 263, I 37 ...
didaskontev1321V-PAP-NPM97teach 93, taught ...
didaskaliav1319N-APF21doctrine 19, teaching 1 ...
entalmata1778N-APN3commandment 3
anyrwpwn444N-GPM547man 552, not tr 4 ...


TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.27 detik
dipersembahkan oleh YLSA