Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Markus 14:69

TB ©

Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ: "Orang ini adalah salah seorang dari mereka."

AYT

Pelayan perempuan itu melihat Petrus sekali lagi dan mulai berkata lagi kepada orang-orang yang berdiri, “Ini salah satu dari mereka.”

TL ©

Maka dayang itu lagi nampak dia, lalu katanya kepada segala orang yang berdiri di situ, "Ia ini pun seorang daripada mereka itu."

BIS ©

Pelayan wanita itu melihat Petrus lagi, dan berkata pula kepada orang-orang di situ, "Dia memang salah seorang dari mereka!"

TSI

Waktu pembantu perempuan itu melihat Petrus lagi, dia mulai berkata kepada orang-orang yang ada di situ, “Orang ini juga salah satu dari mereka yang ikut Yesus.”

MILT

Dan hamba perempuan itu, setelah melihatnya lagi, dia mulai berkata kepada mereka yang berdiri di dekatnya, "Dia berasal dari antara mereka."

Shellabear 2011

Kemudian hamba perempuan tadi melihat Petrus lagi, dan kembali berkata kepada orang-orang yang berdiri di situ, "Dia memang salah seorang dari antara mereka!"

AVB

Hamba perempuan itu melihatnya lagi, lalu mula berkata kepada orang yang berdiri di situ, “Ini seorang daripada mereka.”


TB ITL ©

Ketika hamba perempuan
<3814>
itu melihat
<1492>
Petrus lagi
<3825>
, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ
<3936>
: "Orang ini
<3778>
adalah
<1510>
salah seorang dari
<1537>
mereka." [
<2532>

<846>

<756>

<3004>

<3754>

<846>
]
TL ITL ©

Maka
<2532>
dayang
<3814>
itu lagi
<3825>
nampak
<1492>
dia
<846>
, lalu
<756>
katanya
<3004>
kepada segala orang yang berdiri
<3936>
di situ, "Ia ini
<3778>
pun seorang daripada
<1537>
mereka
<846>
itu."
AYT ITL
Pelayan perempuan
<3814>
itu melihat
<1492>
Petrus
<846>
sekali lagi dan mulai
<756>
berkata
<3004>
lagi
<3825>
kepada orang-orang yang
<3588>
berdiri
<3936>
, "Ini
<3778>
salah satu dari
<1537>
mereka
<846>
." [
<2532>

<3754>

<1510>
]
GREEK
kai
<2532>
CONJ
h
<3588>
T-NSF
paidiskh
<3814>
N-NSF
idousa
<1492> (5631)
V-2AAP-NSF
auton
<846>
P-ASM
hrxato
<756> (5662)
V-ADI-3S
palin
<3825>
ADV
legein
<3004> (5721)
V-PAN
toiv
<3588>
T-DPM
parestwsin
<3936> (5761)
V-RAP-DPM
oti
<3754>
CONJ
outov
<3778>
D-NSM
ex
<1537>
PREP
autwn
<846>
P-GPM
estin
<1510> (5748)
V-PXI-3S

TB+TSK (1974) ©

Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ: "Orang ini adalah salah seorang dari mereka."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=41&chapter=14&verse=69
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)