Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Lukas 1:22

TB ©

Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka, bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam Bait Suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu.

AYT

Ketika keluar, Zakharia tidak dapat berbicara kepada mereka. Mereka pun tahu bahwa Zakharia telah mendapat penglihatan di dalam Bait Allah sebab ia terus-menerus membuat isyarat kepada mereka, tetapi tidak dapat berbicara.

TL ©

Maka tatkala ia keluar, tiadalah ia dapat berkata-kata lagi dengan mereka itu; maka sudahlah mereka itu mengetahui bahwa Zakaria telah terpandang suatu penglihatan di dalam Bait Allah; lalu ia berisyarat berulang-ulang kepada mereka itu, langsunglah kelu.

BIS ©

Dan pada waktu ia keluar, ia tidak dapat berbicara kepada mereka. Ia terus saja memberi isyarat dengan tangannya, dan tetap bisu. Maka orang-orang pun tahu bahwa ia sudah melihat suatu penglihatan di dalam Rumah Tuhan.

TSI

Ketika dia keluar, dia sudah menjadi bisu dan tidak bisa lagi berbicara kepada mereka. Dia hanya bisa memberi tanda dengan tangannya kepada mereka. Akhirnya mereka sadar bahwa dia sudah mendapat penglihatan di dalam Ruang Kudus.

MILT

Dan ketika keluar, ia tidak dapat berbicara kepada mereka, dan mereka menyadari bahwa dia telah melihat suatu penglihatan di dalam tempat suci, dan dia terus-menerus membuat tanda isyarat kepada mereka, tetapi dia tetap bisu.

Shellabear 2011

Maka ketika ia keluar dan tidak lagi dapat berbicara kepada mereka, mereka pun tahu bahwa di dalam Bait Allah ia telah mendapat suatu penglihatan dari surga. Dengan bahasa isyarat ia berbicara kepada mereka, sebab ia menjadi bisu.

AVB

Apabila dia keluar, dia tidak dapat bertutur kepada mereka. Maka ketahuilah mereka bahawa Zakharia telah nampak suatu penglihatan di dalam Bait Suci. Dia menggunakan isyarat dengan tangannya kerana dia tetap bisu.


TB ITL ©

Ketika
<1161>
ia keluar
<1831>
, ia tidak
<3756>
dapat
<1410>
berkata-kata
<2980>
kepada mereka
<846>
dan
<2532>
mengertilah mereka
<1921>
, bahwa
<3754>
ia telah melihat
<3708>
suatu penglihatan
<3701>
di dalam
<1722>
Bait Suci
<3485>
. Lalu
<2532>
ia
<846>
memberi isyarat
<1269>
kepada mereka
<846>
, sebab
<2532>
ia tetap
<1265>
bisu
<2974>
. [
<1510>
]
TL ITL ©

Maka tatkala
<1161>
ia keluar
<1831>
, tiadalah
<3756>
ia dapat
<1410>
berkata-kata
<2980>
lagi dengan mereka
<846>
itu; maka
<2532>
sudahlah mereka itu mengetahui
<1921>
bahwa
<3754>
Zakaria telah terpandang
<3708>
suatu penglihatan
<3701>
di
<1722>
dalam Bait
<3485>
Allah; lalu
<2532>
ia berisyarat
<1269>
berulang-ulang kepada mereka
<846>
itu, langsunglah
<1265>
kelu
<2974>
.
AYT ITL
Ketika keluar
<1831>
, Zakharia tidak
<3756>
dapat
<1410>
berbicara
<2980>
kepada mereka
<846>
. Mereka pun tahu
<1921>
bahwa
<3754>
Zakharia telah mendapat
<3708>
penglihatan
<3701>
di dalam
<1722>
Bait Allah
<3485>
sebab ia
<846>
terus-menerus
<1265>
membuat isyarat
<1269>
kepada mereka
<846>
, tetapi tidak dapat berbicara
<2974>
. [
<1161>

<2532>

<2532>

<1510>

<2532>
]
GREEK
exelywn
<1831> (5631)
V-2AAP-NSM
de
<1161>
CONJ
ouk
<3756>
PRT-N
edunato
<1410> (5711)
V-INI-3S
lalhsai
<2980> (5658)
V-AAN
autoiv
<846>
P-DPM
kai
<2532>
CONJ
epegnwsan
<1921> (5627)
V-2AAI-3P
oti
<3754>
CONJ
optasian
<3701>
N-ASF
ewraken
<3708> (5758)
V-RAI-3S-ATT
en
<1722>
PREP
tw
<3588>
T-DSM
naw
<3485>
N-DSM
kai
<2532>
CONJ
autov
<846>
P-NSM
hn
<1510> (5713)
V-IXI-3S
dianeuwn
<1269> (5723)
V-PAP-NSM
autoiv
<846>
P-DPM
kai
<2532>
CONJ
diemenen
<1265> (5707)
V-IAI-3S
kwfov
<2974>
A-NSM

TB+TSK (1974) ©

Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka, bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam Bait Suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=42&chapter=1&verse=22
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)