Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

1 Korintus 15:28

TB ©

Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai Anak akan menaklukkan diri-Nya di bawah Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah-Nya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua.

AYT

Ketika segala sesuatu diletakkan di bawah Kristus, setelah itu Anak sendiri juga akan menaklukkan diri kepada Dia, yang menaklukkan semuanya di bawah Kristus sehingga Allah akan menjadi segala-galanya di dalam semuanya.

TL ©

Apabila segala sesuatu sudah ditaklukkan kepada-Nya itu, maka pada masa itu Anak itu pun akan menaklukkan diri-Nya kepada Dia, yang menaklukkan segala sesuatu kepada-Nya, supaya Allah menjadi semuanya di dalam sekalian.

BIS ©

Tetapi setelah seluruhnya ditaklukkan ke bawah pemerintahan Kristus, maka Ia sendiri, yaitu Anak Allah, akan menaklukkan diri-Nya kepada Allah yang sudah membuat segala-galanya takluk kepada-Nya. Maka Allah sendiri pun akan memerintah semuanya.

TSI

Tetapi sesudah segala sesuatu berada di bawah kuasa Anak Allah, maka Kristus sendiri yang akan menunjukkan bahwa diri-Nya sendiri juga berada di bawah kuasa Allah Bapa— yaitu Dia yang sudah meletakkan segala sesuatu di bawah kuasa Anak-Nya. Dengan demikian nyatalah bahwa Allah adalah Yang Mahakuasa dan Mahatinggi.

MILT

Dan bilamana segala sesuatu telah ditaklukkan kepada diri-Nya, maka Sang Putra sendiri pun akan ditaklukkan oleh Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu kepada diri-Nya, supaya Allah Elohim 2316 dapat menjadi semua dalam semuanya.

Shellabear 2011

Jadi, apabila segala sesuatu telah ditaklukkan kepada Al Masih, maka Ia, yaitu Sang Anak yang datang daripada-Nya, akan menaklukkan diri-Nya juga kepada Allah, yang menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki-Nya, supaya Allah menjadi segala-galanya dalam semua hal.

AVB

Oleh itu, setelah segala sesuatu ditaklukkan kepada Kristus, Dia sebagai Anak akan menaklukkan diri-Nya juga kepada Allah, maka Allah menjadi segala-galanya dalam semua perkara.


TB ITL ©

Tetapi
<1161>
kalau
<3752>
segala sesuatu
<3956>
telah ditaklukkan
<5293>
di bawah Kristus, maka
<5119>
Ia sendiri
<846>
sebagai Anak
<5207>
akan menaklukkan
<5293>
diri-Nya di bawah Dia, yang telah menaklukkan
<5293>
segala sesuatu
<3956>
di bawah-Nya, supaya
<2443>
Allah
<2316>
menjadi semua
<3956>
di dalam
<1722>
semua
<3956>
. [
<846>

<2532>

<846>

<1510>
]
TL ITL ©

Apabila
<3752>
segala sesuatu
<3956>
sudah ditaklukkan
<5293>
kepada-Nya
<846>
itu, maka pada masa
<5119>
itu Anak
<5207>
itu pun akan menaklukkan
<5293>
diri-Nya kepada Dia
<846>
, yang menaklukkan segala sesuatu
<5293>

<3956>
kepada-Nya
<846>
, supaya
<2443>
Allah
<2316>
menjadi
<1510>
semuanya
<3956>
di
<1722>
dalam sekalian
<3956>
.
AYT ITL
Ketika
<3752>
segala sesuatu
<3956>
diletakkan di bawah
<5293>
Kristus
<5119>
, setelah
<2532>
itu
<846>
Anak
<5207>
sendiri juga akan menaklukkan diri
<5293>
kepada Dia
<846>
, yang
<3588>
menaklukkan
<5293>
semuanya
<3956>
di bawah Kristus sehingga Allah
<2316>
akan menjadi segala-galanya
<3956>
di dalam
<1722>
semuanya
<3956>
. [
<1161>

<846>

<2443>

<1510>
]
GREEK
otan
<3752>
CONJ
de
<1161>
CONJ
upotagh
<5293> (5652)
V-2APS-3S
autw
<846>
P-DSM
ta
<3588>
T-APN
panta
<3956>
A-APN
tote
<5119>
ADV
[kai]
<2532>
CONJ
autov
<846>
P-NSM
o
<3588>
T-NSM
uiov
<5207>
N-NSM
upotaghsetai
<5293> (5691)
V-2FPI-3S
tw
<3588>
T-DSM
upotaxanti
<5293> (5660)
V-AAP-DSM
autw
<846>
P-DSM
ta
<3588>
T-APN
panta
<3956>
A-APN
ina
<2443>
CONJ
h
<1510> (5753)
V-PXS-3S
o
<3588>
T-NSM
yeov
<2316>
N-NSM
panta
<3956>
A-NPN
en
<1722>
PREP
pasin
<3956>
A-DPN

TB+TSK (1974) ©

Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai Anak akan menaklukkan diri-Nya di bawah Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah-Nya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=46&chapter=15&verse=28
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)