Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

1 Korintus 7:8

TB ©

Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku.

AYT

Kepada yang tidak menikah dan para janda, aku mengatakan bahwa lebih baik bagi mereka jika tetap dalam keadaan seperti aku.

TL ©

Tetapi kepada orang bujang dan kepada janda aku mengatakan, bahwa baiklah mereka itu hidup seperti aku ini.

BIS ©

Kepada orang-orang yang belum kawin dan kepada wanita-wanita yang sudah janda, inilah nasihat saya: Lebih baik Saudara tetap hidup sendiri seperti saya.

TSI

Tetapi untuk orang yang belum mempunyai suami atau istri, dan juga para janda dan duda, saya anjurkan: Lebih baik kamu hidup tidak terikat dengan istri atau suami— seperti saya juga.

TSI3

Tetapi untuk kalian yang belum menikah, juga para janda, saya menganjurkan: Lebih baik kamu terus hidup melajang atau membujang, seperti saya.

MILT

Dan aku berkata kepada orang-orang yang belum menikah dan kepada janda-janda, baiklah bagi mereka jika mereka tetap tinggal sendirian seperti juga aku.

Shellabear 2011

Meskipun demikian, inilah anjuranku kepada para bujang dan para janda. Alangkah baiknya jika mereka tetap tinggal dalam keadaan mereka, sama seperti aku.

AVB

Kepada yang belum berkahwin dan kepada wanita yang telah menjadi balu. Inilah nasihatku: Memang baik kamu terus hidup sendirian seperti aku.


TB ITL ©

Tetapi
<1161>
kepada orang-orang yang tidak kawin
<22>
dan
<2532>
kepada janda-janda
<5503>
aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal
<3306>
dalam keadaan seperti
<5613>
aku
<2504>
. [
<3004>

<2570>

<846>

<1437>
]
TL ITL ©

Tetapi
<1161>
kepada orang bujang
<22>
dan
<2532>
kepada janda
<5503>
aku mengatakan
<3004>
, bahwa baiklah
<2570>
mereka
<846>
itu hidup
<3306>
seperti
<5613>
aku
<2504>
ini.
AYT ITL
Kepada yang
<3588>
tidak menikah
<22>
dan
<2532>
para janda
<5503>
, aku mengatakan
<3004>
bahwa lebih baik
<2570>
bagi mereka
<846>
jika
<1437>
tetap dalam keadaan
<3306>
seperti
<5613>
aku
<2504>
. [
<1161>
]
AVB ITL
Kepada yang
<3588>
belum berkahwin
<22>
dan
<2532>
kepada wanita yang telah menjadi balu
<5503>
. Inilah nasihatku: Memang baik
<2570>
kamu terus hidup sendirian
<3306>
seperti
<5613>
aku
<2504>
. [
<3004>

<1161>

<846>

<1437>
]
GREEK
legw
<3004> (5719)
V-PAI-1S
de
<1161>
CONJ
toiv
<3588>
T-DPM
agamoiv
<22>
N-DPM
kai
<2532>
CONJ
taiv
<3588>
T-DPF
chraiv
<5503>
N-DPF
kalon
<2570>
A-NSN
autoiv
<846>
P-DPM
ean
<1437>
COND
meinwsin
<3306> (5661)
V-AAS-3P
wv
<5613>
ADV
kagw
<2504>
P-1NS-C

TB+TSK (1974) ©

Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=46&chapter=7&verse=8
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)