Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Galatia 4:26

TB ©

Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita.

AYT

Akan tetapi, Yerusalem yang di atas adalah perempuan yang merdeka, dan dia adalah ibu kita.

TL ©

Akan tetapi Yeruzalem yang di atas itulah merdeka, yaitu ibu kita.

BIS ©

Tetapi Yerusalem yang di surga itu adalah Yerusalem yang bebas, dan ialah ibu kita.

TSI

Tetapi ibukota negara kita adalah Yerusalem surgawi! Berarti kita seperti keturunan Sara— yang bukan keturunan budak.

MILT

sedangkan Yerusalem surgawi adalah wanita merdeka, dia adalah ibu dari kita semua.

Shellabear 2011

Akan tetapi, Yerusalem yang di atas sana adalah Yerusalem yang merdeka. Dialah ibu kita.

AVB

Tetapi Yerusalem yang di atas adalah merdeka, dan ia ibu kepada kita semua.


TB ITL ©

Tetapi
<1161>
Yerusalem
<2419>
sorgawi
<507>
adalah
<1510>
perempuan yang merdeka
<1658>
, dan ialah
<3748>

<1510>
ibu
<3384>
kita
<2257>
.
TL ITL ©

Akan tetapi
<1161>
Yeruzalem
<2419>
yang di atas
<507>
itulah merdeka
<1658>
, yaitu
<3748>
ibu
<3384>
kita
<2257>
.
AYT ITL
Akan tetapi
<1161>
, Yerusalem
<2419>
yang di atas
<507>
adalah
<1510>
perempuan yang merdeka
<1658>
, dan dia
<3748>
adalah
<1510>
ibu
<3384>
kita
<2257>
.
GREEK
h
<3588>
T-NSF
de
<1161>
CONJ
anw
<507>
ADV
ierousalhm
<2419>
N-PRI
eleuyera
<1658>
A-NSF
estin
<1510> (5748)
V-PXI-3S
htiv
<3748>
R-NSF
estin
<1510> (5748)
V-PXI-3S
mhthr
<3384>
N-NSF
hmwn
<2257>
P-1GP

TB+TSK (1974) ©

Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=48&chapter=4&verse=26
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)