Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ulangan 4:7

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ul 4:7

Sebab bangsa besar c  manakah yang mempunyai allah yang demikian dekat d  kepadanya seperti TUHAN, Allah kita, setiap kali kita memanggil kepada-Nya?

AYT (2018)

Tidak ada bangsa lain yang mempunyai ilah yang begitu dekat seperti TUHAN, Allah kita, setiap kita berseru kepada-Nya!

TL (1954) ©

SABDAweb Ul 4:7

Karena pada bangsa yang besar manakah ada dewata yang hampir kepada mereka itu, seperti Tuhan, Allah kita, seberapa kali kita berseru kepadanya?

BIS (1985) ©

SABDAweb Ul 4:7

Bangsa besar manakah yang mempunyai ilah yang begitu dekat apabila diperlukan seperti TUHAN Allah kita dekat kepada kita? Ia menjawab kapan saja kita berseru minta tolong kepada-Nya.

MILT (2008)

Sebab, siapakah bangsa besar yang allah Elohimnya 0430 datang dekat kepadanya seperti TUHAN YAHWEH 03068, Allah Elohim 0430 kita, setiap kali kita memanggil Nama-Nya?

Shellabear 2011 (2011)

Bangsa besar manakah yang ilahnya begitu dekat padanya seperti ALLAH, Tuhan kita, kapan pun kita berseru kepada-Nya?

AVB (2015)

Bangsa besar manakah yang mempunyai tuhan yang sedemikian dekat kepada mereka seperti TUHAN, Allah kita dekat kepada kita bila-bila sahaja kita berseru kepada-Nya?

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ul 4:7

Sebab
<03588>
bangsa
<01471>
besar
<01419>
manakah
<04310>
yang
<0834>
mempunyai allah
<0430>
yang demikian dekat
<07138>
kepadanya
<0413>
seperti TUHAN
<03068>
, Allah
<0430>
kita, setiap kali
<03605>
kita memanggil
<07121>
kepada-Nya
<0413>
?
TL ITL ©

SABDAweb Ul 4:7

Karena
<03588>
pada bangsa
<01471>
yang besar
<01419>
manakah
<04310>
ada
<0834>
dewata
<0430>
yang hampir
<07138>
kepada
<0413>
mereka itu, seperti Tuhan
<03068>
, Allah
<0430>
kita, seberapa kali
<03605>
kita berseru
<07121>
kepadanya
<0413>
?
AYT ITL
Tidak ada bangsa
<01471>
lain yang
<0834>
mempunyai ilah
<0430>
yang begitu dekat
<07138>
seperti
<0413>
TUHAN
<03068>
, Allah
<0430>
kita, setiap
<03605>
kita berseru
<07121>
kepada-Nya
<0413>
!

[<04310> <01419> <00>]
AVB ITL
Bangsa
<01471>
besar
<01419>
manakah
<04310>
yang
<0834>
mempunyai tuhan
<0430>
yang sedemikian dekat
<07138>
kepada
<0413>
mereka seperti TUHAN
<03068>
, Allah
<0430>
kita dekat kepada kita bila-bila sahaja
<03605>
kita berseru
<07121>
kepada-Nya
<0413>
?

[<00>]
HEBREW
wyla
<0413>
wnarq
<07121>
lkb
<03605>
wnyhla
<0430>
hwhyk
<03068>
wyla
<0413>
Mybrq
<07138>
Myhla
<0430>
wl
<0>
rsa
<0834>
lwdg
<01419>
ywg
<01471>
ym
<04310>
yk (4:7)
<03588>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ul 4:7

Sebab bangsa 1  besar manakah yang mempunyai allah 2  yang demikian dekat kepadanya seperti TUHAN, Allah 2  kita, setiap kali kita memanggil kepada-Nya?

[+] Bhs. InggrisTIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA