Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Ibrani 5:4

TB ©

Dan tidak seorangpun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun.

AYT

Tidak ada imam besar yang dapat mengambil kehormatan ini untuk dirinya sendiri, ia hanya menerimanya ketika ia dipanggil oleh Allah, seperti halnya Harun.

TL ©

Seorang pun tiada mencari kemuliaan itu bagi dirinya sendiri, melainkan jikalau ia dipanggil oleh Allah, seperti Harun.

BIS ©

Tidak ada seorang pun yang mengangkat dirinya sendiri menjadi imam agung. Orang menjadi imam agung, kalau Allah memanggil dia untuk itu--sama seperti Harun.

TSI

Adalah kehormatan besar apabila seseorang menjadi imam agung, karena seseorang tidak bisa mengangkat dirinya menjadi imam agung, tetapi Allah-lah yang memilihnya— sama seperti Harun pada zaman dahulu.

TSI3

Menjadi imam besar merupakan suatu kehormatan tinggi, karena seseorang tidak bisa mengangkat dirinya sendiri untuk jabatan itu, tetapi Allahlah yang memilih dia, sama seperti Harun pada zaman dulu.

MILT

Dan tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan bagi dirinya sendiri, kecuali dia yang dipanggil oleh Allah Elohim 2316, sebagaimana pula Harun.

Shellabear 2011

Lagi pula, tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu atas kehendaknya sendiri, melainkan dipanggil oleh Allah seperti halnya Nabi Harun.

AVB

Tiada sesiapa pun mengambil kehormatan ini untuk dirinya, kecuali yang dipanggil oleh Allah, seperti Harun.


TB ITL ©

Dan
<2532>
tidak
<3756>
seorangpun
<5100>
yang mengambil
<2983>
kehormatan
<5092>
itu bagi dirinya sendiri
<1438>
, tetapi
<235>
dipanggil
<2564>
untuk itu oleh
<5259>
Allah
<2316>
, seperti
<2509>
yang telah terjadi dengan Harun
<2>
. [
<2532>
]
TL ITL ©

Seorang pun tiada
<3756>
mencari kemuliaan itu bagi dirinya
<1438>
sendiri, melainkan
<235>
jikalau ia dipanggil
<2564>
oleh
<5259>
Allah
<2316>
, seperti
<2509>
Harun
<2>
.
AYT ITL
Tidak
<3756>
ada
<5100>
imam besar yang dapat mengambil kehormatan
<5092>
ini untuk dirinya
<1438>
sendiri, ia hanya menerimanya
<2983>
ketika ia dipanggil
<2564>
oleh
<5259>
Allah
<2316>
, seperti
<2509>
halnya
<2532>
Harun
<2>
. [
<2532>

<235>
]
AVB ITL
Tiada
<3756>
sesiapa pun
<5100>
mengambil
<2983>
kehormatan
<5092>
ini untuk dirinya
<1438>
, kecuali
<235>
yang
<3588>
dipanggil
<2564>
oleh
<5259>
Allah
<2316>
, seperti
<2509>
Harun
<2>
. [
<2532>

<2532>
]
GREEK
kai
<2532>
CONJ
ouc
<3756>
PRT-N
eautw
<1438>
F-3DSM
tiv
<5100>
X-NSM
lambanei
<2983> (5719)
V-PAI-3S
thn
<3588>
T-ASF
timhn
<5092>
N-ASF
alla
<235>
CONJ
kaloumenov
<2564> (5746)
V-PPP-NSM
upo
<5259>
PREP
tou
<3588>
T-GSM
yeou
<2316>
N-GSM
kaywsper
<2509>
ADV
kai
<2532>
CONJ
aarwn
<2>
N-PRI

TB+TSK (1974) ©

Dan tidak seorangpun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=58&chapter=5&verse=4
Copyright © 2005-2022 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)