Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

2 Petrus 3:9

TB ©

Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.

AYT

Tuhan tidak pernah berlambat-lambat memenuhi janji-Nya seperti yang dianggap beberapa orang sebagai keterlambatan. Sebaliknya, Dia sabar terhadap kamu karena Dia tidak ingin seorang pun binasa, tetapi supaya semua orang dapat datang kepada pertobatan.

TL ©

Maka Tuhan tiada berlambatan di dalam hal perjanjian itu sebagaimana ada beberapa orang yang membilangkan hal itu lambat, melainkan panjang sabar akan kamu, tiada Ia gemar akan seorang pun binasa, melainkan sehingga sekaliannya sampai kepada tobat.

BIS ©

Tuhan tidak lambat memberikan apa yang telah dijanjikan-Nya walaupun ada yang menyangka demikian. Sebaliknya, Ia sabar terhadapmu, sebab Ia tidak mau seorang pun binasa. Ia ingin supaya semua orang bertobat dari dosa-dosanya.

TSI

Janganlah kalian terpengaruh oleh orang-orang yang berkata, “Ternyata TUHAN menunda-nunda terus untuk menepati janji-Nya! Dan sampai sekarang kenapa Yesus belum datang kembali?” Jawaban yang benar untuk setiap orang yang berkata seperti itu adalah: TUHAN sabar terhadap kamu, karena Dia tidak mau kamu ikut binasa. TUHAN masih memberi kesempatan kepada setiap orang untuk bertobat.

MILT

Tuhan tidak menunda akan janji-Nya sebagaimana beberapa orang menganggap sebagai kelambanan, sebaliknya, Dia bersabar terhadap kita karena tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang memperoleh pertobatan.

Shellabear 2011

Tuhan tidaklah berlambat-lambat menepati janji-Nya, seperti dikatakan oleh orang-orang yang menyangkanya demikian. Tetapi Ia panjang sabar terhadap kamu, karena Ia tidak mau ada seorang pun yang binasa, melainkan supaya semua orang datang kepada pertobatan.

AVB

Tuhan bukannya lengah menepati janji, seperti sangkaan sesetengah orang, tetapi amat bersabar dengan kita, kerana Dia tidak mahu seorang pun binasa dan Dia ingin semuanya bertaubat.


TB ITL ©

Tuhan
<2962>
tidak
<3756>
lalai
<1019>
menepati janji-Nya
<1860>
, sekalipun ada orang
<5100>
yang menganggapnya
<2233>
sebagai
<5613>
kelalaian
<1022>
, tetapi
<235>
Ia sabar
<3114>
terhadap
<1519>
kamu
<5209>
, karena Ia menghendaki
<1014>
supaya jangan
<3361>
ada
<5100>
yang binasa
<622>
, melainkan
<235>
supaya
<1519>
semua
<3956>
orang berbalik dan bertobat
<3341>
. [
<5562>
]
TL ITL ©

Maka Tuhan
<2962>
tiada
<3756>
berlambatan
<1019>
di dalam hal perjanjian
<1860>
itu sebagaimana
<5613>
ada beberapa
<5100>
orang yang membilangkan
<2233>
hal itu lambat
<1022>
, melainkan
<235>
panjang sabar
<3114>
akan
<1519>
kamu
<5209>
, tiada
<3361>
Ia gemar
<1014>
akan seorang
<5100>
pun binasa
<622>
, melainkan
<235>
sehingga sekaliannya
<3956>
sampai
<5562>
kepada
<1519>
tobat
<3341>
.
AYT ITL
Tuhan
<2962>
tidak
<3756>
pernah berlambat-lambat
<1019>
memenuhi janji-Nya
<1860>
seperti
<5613>
yang dianggap
<2233>
beberapa orang
<5100>
sebagai keterlambatan
<1022>
. Sebaliknya
<235>
, Ia sabar
<3114>
terhadapmu
<1519>

<5209>
karena Ia tidak
<3361>
ingin
<1014>
seorang pun
<5100>
binasa
<622>
, tetapi
<235>
supaya semua orang
<3956>
dapat datang
<5562>
kepada
<1519>
pertobatan
<3341>
.
GREEK
ou
<3756>
PRT-N
bradunei
<1019> (5719)
V-PAI-3S
kuriov
<2962>
N-NSM
thv
<3588>
T-GSF
epaggeliav
<1860>
N-GSF
wv
<5613>
ADV
tinev
<5100>
X-NPM
braduthta
<1022>
N-ASF
hgountai
<2233> (5736)
V-PNI-3P
alla
<235>
CONJ
makroyumei
<3114> (5719)
V-PAI-3S
eiv
<1519>
PREP
umav
<5209>
P-2AP
mh
<3361>
PRT-N
boulomenov
<1014> (5740)
V-PNP-NSM
tinav
<5100>
X-APM
apolesyai
<622> (5641)
V-2AMN
alla
<235>
CONJ
pantav
<3956>
A-APM
eiv
<1519>
PREP
metanoian
<3341>
N-ASF
cwrhsai
<5562> (5658)
V-AAN

TB ©

Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.

TB+TSK (1974) ©

Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.

Catatan Full Life

2Ptr 3:9 

Nas : 2Pet 3:9

Penundaan kedatangan Kristus berkaitan dengan pemberitaan Injil kerajaan ke seluruh dunia (Mat 24:14). Allah ingin agar setiap orang mendengarkan Injil dan Ia tidak menghendaki seorang pun binasa untuk kekal (1Tim 2:4;

lihat cat. --> Yeh 33:11;

lihat cat. --> Yun 3:10).

[atau ref. Yeh 33:11; Yun 3:10]

Ini tidak berarti bahwa semua orang akan selamat, karena jikalau seorang menolak kasih karunia Allah dan keselamatan, maka dia tetap binasa.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=61&chapter=3&verse=9
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)