Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hakim-hakim 1:30

TB ©

Suku Zebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka, walaupun sebagai orang rodi.

AYT

Suku Zebulon tidak mengusir penduduk Kitron dan penduduk Nahalol. Jadi, orang-orang Kanaan itu pun tinggal di tengah-tengah mereka sebagai pekerja rodi.

TL ©

Maka Zebulonpun tiada menghalaukan orang isi Kiteron atau orang isi Nahalol, melainkan duduklah orang Kanani di antaranya serta membayar upeti.

BIS ©

Penduduk kota Kitron dan Nahalol tidak pula diusir oleh suku Zebulon. Itu sebabnya bangsa Kanaan masih tetap tinggal di situ bersama-sama dengan mereka, tetapi orang-orang Kanaan itu dipaksa bekerja untuk mereka.

MILT

Suku Zebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol sehingga orang Kanaan tetap tinggal di tengah-tengah mereka, dan menjadi pembayar upeti.

Shellabear 2011

Orang Zebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol, sehingga orang Kanaan tetap tinggal di antara mereka dan menjadi pekerja rodi.

AVB

Bani Zebulon juga tidak mengusir penduduk Kitron dan Nahalol, tetapi seluruh bani Kanaan dibenarkan terus menetap di tengah-tengah mereka dan dijadikan buruh paksa.


TB ITL ©

Suku Zebulon
<02074>
tidak
<03808>
menghalau
<03423>
penduduk
<03427>
Kitron
<07003>
dan penduduk
<03427>
Nahalol
<05096>
, sehingga orang Kanaan
<03669>
itu tetap diam
<03427>
di tengah-tengah
<07130>
mereka, walaupun sebagai orang rodi
<04522>
. [
<01961>
]
TL ITL ©

Maka Zebulonpun
<02074>
tiada
<03808>
menghalaukan
<03423>
orang isi
<03427>
Kiteron
<07003>
atau orang isi
<03427>
Nahalol
<05096>
, melainkan duduklah
<03427>
orang Kanani
<03669>
di antaranya
<07130>
serta membayar
<01961>
upeti
<04522>
.
AYT ITL
Suku Zebulon
<02074>
tidak
<03808>
mengusir
<03423>
penduduk
<03427>
Kitron
<07003>
dan penduduk
<03427>
Nahalol
<05096>
. Jadi
<03427>
, orang-orang Kanaan
<03669>
itu pun tinggal di tengah-tengah
<07130>
mereka sebagai pekerja rodi
<04522>
. [
<0853>

<0853>

<01961>

<00>
]
HEBREW
o
oml
<04522>
wyhyw
<01961>
wbrqb
<07130>
ynenkh
<03669>
bsyw
<03427>
llhn
<05096>
ybswy
<03427>
taw
<0853>
Nwrjq
<07003>
ybswy
<03427>
ta
<0853>
syrwh
<03423>
al
<03808>
Nlwbz (1:30)
<02074>

TB+TSK (1974) ©

Suku Zebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka, walaupun sebagai orang rodi.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=7&chapter=1&verse=30
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)