Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 32:5

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 32:5

Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, c  dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, d  supaya aku mendapat kasihmu. e "

AYT (2018)

Aku mempunyai sapi, keledai, kawanan kambing domba, hamba laki-laki dan hamba perempuan, dan aku telah mengutus untuk memberitahukan kepada Tuan supaya aku mendapat perkenanan di matamu.’”

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 32:5

Maka adalah pada hamba lembu dan keledai dan kambing domba dan sahaya laki-laki dan perempuan, maka inilah hamba suruh permaklumkan kepada tuan, supaya hamba beroleh kasihan dari pada pemandangan tuan.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 32:5

Sekarang saya mempunyai sapi, keledai, domba, kambing dan hamba-hamba. Saya mengirimkan kabar kepada tuan saya, dengan harapan tuan saya akan senang.'"

MILT (2008)

Dan padaku ada lembu jantan dan keledai jantan, kawanan domba dan budak dan hamba perempuan, dan aku telah menyuruh untuk memberitahukan kepada tuanku supaya beroleh kemurahan di matamu."

Shellabear 2011 (2011)

Aku mempunyai sapi, keledai, kambing domba, hamba laki-laki, serta hamba perempuan, dan aku mengirim utusan untuk memberitahukan hal itu kepada Tuanku, supaya Tuan berkenan padaku."'"

AVB (2015)

Aku mempunyai lembu, keldai, domba, hamba lelaki, serta hamba perempuan, dan aku mengirim utusan untuk memberitahukan hal itu kepada tuanku, supaya tuan berkenan padaku.’ ”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 32:5

Aku telah mempunyai
<01961>
lembu sapi
<07794>
, keledai
<02543>
dan kambing domba
<06629>
, budak laki-laki
<08198> <00> <05650>
dan perempuan
<00> <08198>
, dan aku menyuruh
<07971>
memberitahukan
<05046>
hal ini kepada tuanku
<0113>
, supaya aku mendapat
<04672>
kasihmu
<05869> <02580>
."
TL ITL ©

SABDAweb Kej 32:5

Maka adalah
<01961>
pada hamba lembu
<07794>
dan keledai
<02543>
dan kambing domba
<06629>
dan sahaya laki-laki
<05650>
dan perempuan
<08198>
, maka inilah hamba suruh
<07971>
permaklumkan
<05046>
kepada tuan
<0113>
, supaya hamba beroleh
<04672>
kasihan
<02580>
dari pada pemandangan
<05869>
tuan.
AYT ITL
Aku mempunyai
<00>
sapi
<07794>
, keledai
<02543>
, kawanan
<06629>
kambing domba, hamba
<05650>
laki-laki dan hamba perempuan
<08198>
, dan aku telah mengutus
<07971>
untuk memberitahukan
<05046>
kepada Tuan
<0113>
supaya aku mendapat
<04672>
perkenanan
<02580>
di matamu
<05869>
.’”

[<01961>]
HEBREW
Kynyeb
<05869>
Nx
<02580>
auml
<04672>
yndal
<0113>
dyghl
<05046>
hxlsaw
<07971>
hxpsw
<08198>
dbew
<05650>
Nau
<06629>
rwmxw
<02543>
rws
<07794>
yl
<0>
yhyw
<01961>
(32:5)
<32:6>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 32:5

Aku telah mempunyai lembu sapi 1 , keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat 2  kasihmu."

[+] Bhs. InggrisTIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA