Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Markus 14:23

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mrk 14:23

Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. p 

AYT (2018)

Lalu, Dia mengambil cawan, dan setelah mengucap syukur, Dia memberikannya kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu.

TL (1954) ©

SABDAweb Mrk 14:23

Lalu diangkat-Nya cawan minuman, diucapkan-Nya syukur serta diberikan-Nya kepada mereka itu, maka sekaliannya pun minumlah dari cawan itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Mrk 14:23

Sesudah itu Ia mengambil sebuah piala anggur. Ia mengucap doa syukur kepada Allah, lalu memberikan piala itu kepada pengikut-pengikut-Nya Kemudian mereka semua minum anggur itu.

MILT (2008)

Dan setelah mengambil cawan, sambil mengucap syukur, Dia memberikannya kepada mereka, dan semuanya minum dari padanya.

Shellabear 2011 (2011)

Setelah itu diambil-Nya sebuah cawan. Ia mengucap syukur, lalu memberikan cawan itu kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu.

AVB (2015)

Kemudian Dia mengambil cawan air anggur, dan selepas mengucap syukur, Dia memberikannya kepada mereka, lalu mereka semua minum dari cawan itu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mrk 14:23

Sesudah itu Ia mengambil
<2983>
cawan
<4221>
, mengucap syukur
<2168>
lalu memberikannya
<1325>
kepada mereka, dan
<2532>
mereka semuanya
<3956>
minum
<4095>
dari
<1537>
cawan itu.

[<2532> <846> <846>]
TL ITL ©

SABDAweb Mrk 14:23

Lalu
<2532>
diangkat-Nya
<2983>
cawan minuman
<4221>
, diucapkan-Nya syukur
<2168>
serta diberikan-Nya kepada
<1325>
mereka
<846>
itu, maka
<2532>
sekaliannya
<3956>
pun minumlah
<4095>
dari
<1537>
cawan itu.
AYT ITL
Lalu
<2532>
, Dia mengambil
<2983>
cawan
<4221>
, dan setelah mengucap syukur
<2168>
, Dia memberikannya
<1325>
kepada mereka
<846>
, dan
<2532>
mereka
<846>
semua
<3956>
minum
<4095>
dari
<1537>
cawan itu.
GREEK
kai
<2532>
CONJ
labwn
<2983> (5631)
V-2AAP-NSM
pothrion
<4221>
N-ASN
eucaristhsav
<2168> (5660)
V-AAP-NSM
edwken
<1325> (5656)
V-AAI-3S
autoiv
<846>
P-DPM
kai
<2532>
CONJ
epion
<4095> (5627)
V-2AAI-3P
ex
<1537>
PREP
autou
<846>
P-GSN
pantev
<3956>
A-NPM
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mrk 14:23

Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur 1  lalu memberikannya kepada mereka, dan 2  mereka semuanya 2  minum dari cawan itu.

[+] Bhs. InggrisTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA