Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Mazmur 67:1

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mzm 67:1

Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi. Mazmur. Nyanyian. (67-2) Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita i  dengan wajah-Nya, Sela

AYT (2018)

Kepada pemimpin pujian: Dengan alat musik petik. Mazmur. Nyanyian. (67-2) Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita; kiranya Dia bersinar atas kita, (Sela)

TL (1954) ©

SABDAweb Mzm 67:1

Nyanyian Mazmur bagi biduan besar, pada Nejinot. (67-2) Hendaklah kiranya Allah mengasihankan kita serta memberkati kita, dan hendaklah kiranya dicahayakan-Nya hadirat-Nya kepada kita. -- Selah.

BIS (1985) ©

SABDAweb Mzm 67:1

Untuk pemimpin kor. Dengan permainan kecapi. Mazmur. (67-2) Semoga Allah mengasihani dan memberkati kita, semoga Ia memandang kita dengan murah hati.

MILT (2008)

Untuk pemimpin musik. Dengan alat musik berdawai. Mazmur. Sebuah nyanyian. (67-2) Kiranya Allah Elohim 0430 berbelaskasihan kepada kita dan memberkati kita; dan menyinarkan wajah-Nya kepada kita. Sela.

Shellabear 2011 (2011)

Untuk pemimpin pujian. Dengan pemainan kecapi. Zabur. Nyanyian. (67-2) Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkahi kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, S e l a

AVB (2015)

Untuk pemimpin muzik. Dengan alat muzik bertali. Sebuah mazmur. Sebuah nyanyian. Ya Allah, kasihani dan berkatilah kami dan limpahi kami dengan sinar wajah-Mu, Sela

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mzm 67:1

Untuk pemimpin biduan
<05329>
. Dengan permainan kecapi
<05068>
. Mazmur
<04210>
. Nyanyian
<07892>
. (#67-#2) Kiranya Allah
<0430>
mengasihani
<02603>
kita dan memberkati
<01288>
kita, kiranya Ia menyinari
<0215>
kita dengan
<0854>
wajah-Nya
<06440>
, Sela
<05542>
TL ITL ©

SABDAweb Mzm 67:1

Nyanyian
<07892>
Mazmur
<04210>
bagi biduan
<05329>
besar, pada Nejinot
<05068>
. (67-2) Hendaklah kiranya Allah
<0430>
mengasihankan
<02603>
kita serta memberkati
<01288>
kita, dan hendaklah kiranya dicahayakan-Nya
<0215>
hadirat-Nya
<06440>
kepada kita
<0854>
. -- Selah
<05542>
.
AYT ITL
Kepada pemimpin pujian
<05329>
: Dengan alat musik petik
<05068>
. Mazmur
<04210>
. Nyanyian
<07892>
. Kiranya Allah
<0430>
mengasihani
<02603>
dan memberkati
<01288>
kita; kiranya Dia bersinar
<0215>
atas
<0854>
kita, (Sela
<05542>
)

[<06440>]
AVB ITL
Untuk pemimpin muzik
<05329>
. Dengan alat muzik bertali. Sebuah mazmur
<04210>
. Sebuah nyanyian
<07892>
. Ya Allah
<0430>
, kasihani
<02603>
dan berkatilah
<01288>
kami dan limpahi kami dengan
<0854>
sinar
<0215>
wajah-Mu
<06440>
, Sela
<05542>

[<05068>]
HEBREW
hlo
<05542>
wnta
<0854>
wynp
<06440>
ray
<0215>
wnkrbyw
<01288>
wnnxy
<02603>
Myhla ((2))
<0430>
rys
<07892>
rwmzm
<04210>
tnygnb
<05068>
xunml (67:1)
<05329>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Mzm 67:1

Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi. Mazmur. Nyanyian. (67-2) Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita i  dengan wajah-Nya, Sela

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mzm 67:1

1 Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi. Mazmur. Nyanyian. (67-2) Kiranya Allah 2  mengasihani kita dan memberkati 3  kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya 3  4 , Sela 5 

Catatan Full Life

Mzm 67:1-2 1

Nas : Mazm 67:2-3

Mazmur ini membicarakan rencana Allah bagi umat-Nya ketika Dia mula-mula memanggil Abraham (lih. Kej 12:1-3; bd. Bil 6:24).

  1. 1) Allah memilih orang ini supaya melalui keturunannya, Dia dapat dikenal di antara bangsa-bangsa di dunia. Tuhan bermaksud agar kasih karunia dan berkat-Nya yang diterima dan dinikmati oleh Israel akan membuat bangsa-bangsa kafir memperhatikan sehingga mereka dapat memuji Dia dan menerima jalan-jalan-Nya yang benar dan adil.
  2. 2) Orang percaya PB harus berdoa agar Allah akan memberkati mereka dan keluarga mereka dengan kehadiran, kasih, kasih karunia, tuntunan, keselamatan, kuasa kesembuhan, dan kepenuhan Roh-Nya supaya orang yang terhilang akan mencari kebenaran dan keselamatan Kristus (Mat 5:14-16).orang
  3. 3) Kunci kepada penginjilan dan pekerjaan misi yang efektif ialah berkat Allah yang dicurahkan dengan limpah atas umat-Nya (ayat Mazm 67:3,8). Berkat ini dilukiskan dalam PB sebagai Roh Kudus yang dijanjikan (Gal 3:14), yang diutus Bapa ke dalam hati kita (Gal 4:6). Melalui Roh ini yang tinggal di dalam kita, pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa akan mencapai hasil yang diharapkan (bd. Kis 1:8).

[+] Bhs. InggrisTIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA