Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Nehemia 13:4

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Neh 13:4

Tetapi sebelum masa itu imam Elyasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik y  rumah Allah kami, dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia, z 

AYT (2018)

Namun, sebelum hal itu terjadi, Imam Elyasib, yang telah dipilih sebagai pengawas gudang penyimpanan di bait Allah kita, memiliki hubungan yang dekat dengan Tobia.

TL (1954) ©

SABDAweb Neh 13:4

Karena dahulu dari pada masa itu imam Elyasib, yang diam dalam sebuah bilik bait Allah kami dan yang bersaudara dengan Tobia itu,

BIS (1985) ©

SABDAweb Neh 13:4

Sebelum itu Imam Elyasib, yang ditugaskan mengawasi kamar-kamar perbekalan di Rumah TUHAN, mempunyai hubungan baik dengan Tobia.

TSI (2014)

Imam Elyasib, yang bertanggung jawab atas ruang-ruang penyimpanan di rumah TUHAN, sudah lama menjadi saudara ipar Tobia. Lalu pada tahun ketiga puluh dua pemerintahan Raja Artasasta, saya kembali ke istana raja di Babel untuk melapor kepadanya. Sementara saya di sana, Elyasib mengizinkan Tobia menggunakan sebuah ruangan besar yang sebenarnya hanya boleh dipakai sebagai gudang tempat persembahan gandum-ganduman, kemenyan, perlengkapan rumah TUHAN, dan perpuluhan dari hasil panen, air anggur, serta minyak zaitun. Semua itu untuk persediaan para pelayan dari suku Lewi, yaitu para imam, pemain musik, dan penjaga rumah TUHAN. Setelah beberapa waktu di istana saya mendapat izin raja untuk kembali,

MILT (2008)

Dan sebelum itu, Imam Elyasib yang ditunjuk atas bilik-bilik bait Allah Elohim 0430 kami, adalah orang yang dekat dengan Tobia.

Shellabear 2011 (2011)

Sebelum itu Imam Elyasib diangkat untuk mengawasi bilik-bilik bait Tuhan kami. Ia punya hubungan karib dengan Tobia

AVB (2015)

Sebelum itu Imam Elyasib yang ada hubungan kekeluargaan dengan Tobia dilantik untuk mengawasi bilik-bilik Bait Allah kami.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Neh 13:4

Tetapi sebelum
<06440>
masa itu
<02088>
imam
<03548>
Elyasib
<0475>
yang diangkat
<05414>
untuk mengawasi bilik-bilik
<03957>
rumah
<01004>
Allah
<0430>
kami, dan yang mempunyai hubungan erat
<07138>
dengan Tobia
<02900>
,
TL ITL ©

SABDAweb Neh 13:4

Karena dahulu
<06440>
dari pada masa itu imam
<03548>
Elyasib
<0475>
, yang diam
<05414>
dalam sebuah bilik
<03957>
bait
<01004>
Allah
<0430>
kami
<07138>
dan yang bersaudara
<07138>
dengan Tobia
<02900>
itu,
AYT ITL
Namun, sebelum
<06440>
hal itu
<02088>
terjadi, Imam
<03548>
Elyasib
<0475>
, yang telah dipilih
<05414>
sebagai pengawas gudang penyimpanan
<03957>
di bait
<01004>
Allah
<0430>
kita, memiliki hubungan yang dekat
<07138>
dengan Tobia
<02900>
.
AVB ITL
Sebelum
<06440>
itu
<02088>
Imam
<03548>
Elyasib
<0475>
yang ada hubungan kekeluargaan
<07138>
dengan Tobia
<02900>
dilantik untuk mengawasi
<05414>
bilik-bilik
<03957>
Bait
<01004>
Allah
<0430>
kami.
HEBREW
hybwjl
<02900>
bwrq
<07138>
wnyhla
<0430>
tyb
<01004>
tkslb
<03957>
Nwtn
<05414>
Nhkh
<03548>
bysyla
<0475>
hzm
<02088>
ynplw (13:4)
<06440>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Neh 13:4

Tetapi sebelum masa itu imam Elyasib 1  yang diangkat 2  untuk mengawasi bilik-bilik 2  rumah Allah kami, dan yang mempunyai hubungan 3  erat dengan Tobia,

[+] Bhs. InggrisTIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA