Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 20:41

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 20:41

Seperti kepada persembahan yang harum c  Aku berkenan kepadamu pada waktu Aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan d  kamu dari negeri-negeri, di mana kamu berserak, dan Aku akan menunjukkan kekudusan-Ku e  kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. f 

AYT (2018)

Aku akan menerimamu sebagai persembahan yang harum ketika Aku membawamu keluar dari bangsa-bangsa, dan mengumpulkanmu dari negeri-negeri tempat kamu telah diserakkan; dan Aku akan menyatakan kekudusan-Ku di antaramu di hadapan bangsa-bangsa.

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 20:41

Dan Aku kelak berkenan akan harum bau persembahanmu, setelah sudah Kuhantar akan kamu keluar dari antara segala bangsa dan Kukumpulkan kamu dari dalam segala negeri kepadanya juga kamu sudah dihamburkan, dan Akupun akan dikuduskan di antara kamu di hadapan mata segala orang kafir.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 20:41

Setelah kamu Kubawa keluar dari negeri-negeri tempat kamu diceraiberaikan, Aku akan mengumpulkan kamu dan menerima segala kurban bakaranmu. Maka tahulah semua bangsa bahwa Aku ini Allah Yang Mahakudus.

MILT (2008)

Aku akan menerimamu dengan wewangian yang menenangkan, ketika Aku membawa kamu keluar dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di tempat kamu telah diserakkan di antara mereka. Dan Aku akan dikuduskan di tengah-tengahmu di depan mata bangsa-bangsa.

Shellabear 2011 (2011)

Aku akan menerima kamu seperti Aku menerima aroma persembahan yang harum ketika Aku membawa kamu keluar dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri tempat kamu dicerai-beraikan. Aku akan menyatakan kesucian-Ku kepadamu di depan mata bangsa-bangsa.

AVB (2015)

Aku akan menerima kamu seperti Aku menerima bauan persembahan yang harum ketika Aku membawa kamu keluar daripada bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri tempat kamu dicerai-beraikan. Aku akan menyatakan kesucian-Ku kepadamu di hadapan mata bangsa-bangsa.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 20:41

Seperti kepada persembahan
<07381>
yang harum
<05207>
Aku berkenan
<07521>
kepadamu pada waktu Aku mengeluarkan
<03318>
kamu dari tengah
<04480>
bangsa-bangsa
<05971>
dan mengumpulkan
<06908>
kamu dari
<04480>
negeri-negeri
<0776>
, di mana
<0834>
kamu berserak
<06327>
, dan Aku akan menunjukkan kekudusan-Ku
<06942>
kepadamu di hadapan
<05869>
bangsa-bangsa
<01471>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 20:41

Dan Aku kelak berkenan
<07521>
akan harum
<05207>
bau
<07381>
persembahanmu, setelah sudah Kuhantar akan kamu keluar
<03318>
dari antara
<04480>
segala bangsa
<05971>
dan Kukumpulkan
<06908>
kamu dari
<04480>
dalam segala negeri
<0776>
kepadanya juga kamu sudah
<0834>
dihamburkan
<06327>
, dan Akupun akan dikuduskan
<06942>
di antara kamu di hadapan mata
<05869>
segala orang kafir
<01471>
.
AYT ITL
Aku akan menerimamu
<07521>
sebagai persembahan
<07381>
yang harum
<05207>
ketika Aku membawamu keluar
<03318>
dari
<04480>
bangsa-bangsa
<05971>
, dan mengumpulkanmu
<06908>
dari
<04480>
negeri-negeri
<0776>
tempat
<0834>
kamu telah diserakkan
<06327>
; dan Aku akan menyatakan kekudusan-Ku
<06942>
di antaramu di hadapan
<05869>
bangsa-bangsa
<01471>
.

[<0853> <0853> <0853> <00> <00>]
HEBREW
Mywgh
<01471>
ynyel
<05869>
Mkb
<0>
ytsdqnw
<06942>
Mb
<0>
Mtupn
<06327>
rsa
<0834>
twurah
<0776>
Nm
<04480>
Mkta
<0853>
ytubqw
<06908>
Mymeh
<05971>
Nm
<04480>
Mkta
<0853>
yayuwhb
<03318>
Mkta
<0853>
hura
<07521>
xxyn
<05207>
xyrb (20:41)
<07381>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 20:41

Seperti kepada persembahan yang harum c  Aku berkenan kepadamu pada waktu Aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan d  kamu dari negeri-negeri, di mana kamu berserak, dan Aku akan menunjukkan kekudusan-Ku e  kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. f 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 20:41

Seperti kepada persembahan 2  yang harum 1  2  Aku berkenan kepadamu pada waktu Aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri, di mana kamu berserak, dan Aku akan menunjukkan kekudusan-Ku 3  kepadamu di hadapan bangsa-bangsa.

Catatan Full Life

Yeh 20:1-49 1

Nas : Yeh 20:1-49

Pasal ini menyatakan kebenaran yang menyedihkan bahwa sejarah Israel merupakan kesinambungan penyembahan berhala dan kegagalan moral. Yehezkiel mengatakan kepada para tua-tua zamanya bahwa mereka sendiri belum menghilangkan kasih kepada berhala dari dalam hati mereka; jadi mereka juga bersalah di hadapan Allah.


Yeh 20:34-44 2

Nas : Yeh 20:34-44

Allah berjanji untuk membawa Israel keluar dari penawanan mereka setelah Ia menyingkirkan para pemberontak dan pelaku kejahatan (bd. Yeh 11:17,21; Mal 3:2-5). Kaum sisa yang setia akan kembali ke negeri itu (bd. Yes 10:21-23) dan mereka tidak lagi akan mencemarkan nama Allah dengan ketidaktaatan atau penyembahan berhala (ayat Yeh 20:39); mereka akan menikmati berkat-berkat "perjanjian baru" (lih. Yer 31:31-34; Ibr 8:1-10:18).

[+] Bhs. InggrisTIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA