Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 6:8

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 6:8

Tetapi sebagian, yaitu yang terluput d  dari pedang, akan Kutinggalkan hidup di antara bangsa-bangsa, e  bilamana kamu dihamburkan ke negeri-negeri itu.

AYT (2018)

“Namun, akan Kutinggalkan yang tersisa hidup supaya terluput sebagian orang dari pedang di antara bangsa-bangsa ketika kamu dicerai-beraikan ke antara negeri-negeri.

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 6:8

Tetapi dari padamu Kutinggalkan lagi beberapa orang yang luput dari pada pedang di antara segala orang kafir, apabila kamu sudah dicerai-beraikan kepada segala negeri.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 6:8

Sebagian kecil dari mereka akan Kuluputkan dari pembantaian itu tetapi mereka akan diceraiberaikan di antara bangsa-bangsa;

MILT (2008)

Namun Aku akan meninggalkan sejumlah sisa, sehingga ada jalan kelepasan dari pedang bagimu di antara bangsa-bangsa, ketika engkau diserakkan ke negeri-negeri itu.

Shellabear 2011 (2011)

Namun, Aku akan menyisakan sebagian dari antara kamu, yaitu orang-orang yang terluput dari pedang, ketika kamu diserakkan di antara bangsa-bangsa serta di berbagai negeri.

AVB (2015)

Namun begitu, Aku akan menyisakan sebahagian daripada kalangan kamu, iaitu orang yang terselamat daripada pedang, ketika kamu diserakkan di antara bangsa-bangsa serta di pelbagai negeri.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 6:8

Tetapi sebagian, yaitu yang terluput
<06412>
dari pedang
<02719>
, akan Kutinggalkan hidup
<03498>
di antara bangsa-bangsa
<01471>
, bilamana kamu dihamburkan
<02219>
ke negeri-negeri
<0776>
itu.

[<01961>]
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 6:8

Tetapi dari padamu Kutinggalkan
<03498>
lagi beberapa orang yang luput
<06412>
dari pada pedang
<02719>
di antara segala orang kafir
<01471>
, apabila kamu sudah dicerai-beraikan
<02219>
kepada segala negeri
<0776>
.
AYT ITL
“Namun, akan Kutinggalkan yang tersisa
<03498>
hidup supaya terluput
<06412>
sebagian orang dari pedang
<02719>
di antara bangsa-bangsa
<01471>
ketika kamu dicerai-beraikan ke antara
<02219>
negeri-negeri
<0776>
.

[<01961> <00>]
HEBREW
twurab
<0776>
Mkytwrzhb
<02219>
Mywgb
<01471>
brx
<02719>
yjylp
<06412>
Mkl
<0>
twyhb
<01961>
ytrtwhw (6:8)
<03498>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 6:8

1 Tetapi sebagian, yaitu yang terluput dari pedang, akan Kutinggalkan hidup di antara bangsa-bangsa, bilamana kamu dihamburkan ke negeri-negeri itu.

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.25 detik
dipersembahkan oleh YLSA