Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yeremia 13:10

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yer 13:10

Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan d  perkataan-perkataan-Ku, yang mengikuti kedegilan hatinya e  dan mengikuti allah f  lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, g  akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna h  untuk apapun.

AYT (2018)

Bangsa yang jahat ini, yang tidak mau mendengarkan firman-firman-Ku, yang berjalan dalam kekerasan hati mereka, dan yang mengikuti ilah-ilah lain untuk melayani mereka dan untuk menyembah mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini, yang tidak berguna.

TL (1954) ©

SABDAweb Yer 13:10

Adapun bangsa jahat ini, yang enggan mendengar akan firman-Ku dan yang berjalan menurut kehendak hatinya sendiri dan yang mengikut dewa-dewa hendak berbuat bakti dan menyembah sujud kepadanya, mereka itu akan menjadi sama dengan ikat pinggang ini, yang tiada gunanya kepada barang sesuatu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yer 13:10

Bangsa yang jahat ini sangat keras kepala dan tak mau taat kepada-Ku. Mereka beribadat dan berbakti kepada ilah-ilah lain. Itu sebabnya mereka akan menjadi seperti sarung pendek yang tak berguna itu.

MILT (2008)

Bangsa yang jahat ini, yang telah menolak untuk mendengarkan firman-Ku, yang berjalan menurut kekerasan hatinya, serta mengikuti allah ilah-ilah 0430 lain untuk melayani dan menyembah mereka, ya, mereka akan menjadi seperti ikat pinggang ini, yang tidak berguna untuk apa pun.

Shellabear 2011 (2011)

Bangsa yang jahat ini -- yang enggan mendengarkan firman-Ku, yang menuruti kedegilan hatinya dan mengikuti ilah-ilah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya -- akan menjadi seperti ikat pinggang ini, yang tidak berguna untuk apa pun.

AVB (2015)

Bangsa yang durjana ini – yang enggan mendengar firman-Ku, yang menuruti kedegilan hati dan mengikuti tuhan-tuhan lain untuk beribadat serta sujud menyembah tuhan-tuhan itu – akan menjadi seperti ikat pinggang ini, yang tidak berguna untuk apa-apa pun.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yer 13:10

Bangsa
<05971>
yang jahat
<07451>
ini
<02088>
, yang enggan
<03987>
mendengarkan
<08085>
perkataan-perkataan-Ku
<01697>
, yang mengikuti
<01980>
kedegilan
<08307>
hatinya
<03820>
dan mengikuti
<0310> <01980>
allah
<0430>
lain
<0312>
untuk beribadah
<05647>
dan sujud menyembah
<07812>
kepada mereka
<01992>
, akan menjadi
<01961>
seperti ikat pinggang
<0232>
ini
<02088>
yang
<0834>
tidak
<03808>
berguna
<06743>
untuk apapun
<03605>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yer 13:10

Adapun bangsa
<05971>
jahat
<07451>
ini
<02088>
, yang enggan
<03987>
mendengar
<08085>
akan firman-Ku
<01697>
dan yang berjalan
<01980>
menurut kehendak
<08307>
hatinya
<03820>
sendiri dan yang mengikut
<0310> <01980>
dewa-dewa
<0430>
hendak berbuat bakti
<05647>
dan menyembah sujud
<07812>
kepadanya, mereka
<01992>
itu akan menjadi
<01961>
sama dengan ikat
<0232>
pinggang ini
<02088>
, yang
<0834>
tiada
<03808>
gunanya
<06743>
kepada barang sesuatu
<03605>
.
AYT ITL
Bangsa
<05971>
yang jahat
<07451>
ini
<02088>
, yang tidak mau
<03987>
mendengarkan
<08085>
firman-firman-Ku
<01697>
, yang berjalan
<01980>
dalam kekerasan
<08307>
hati
<03820>
mereka, dan yang mengikuti
<01980> <0310>
ilah-ilah
<0430>
lain
<0312>
untuk melayani
<05647>
mereka dan untuk menyembah
<07812>
mereka
<01992>
, akan menjadi
<01961>
seperti ikat pinggang
<0232>
ini
<02088>
, yang
<0834>
tidak
<03808>
berguna
<06743>
.

[<0853> <03605>]
AVB ITL
Bangsa
<05971>
yang durjana
<07451>
ini
<02088>
– yang enggan
<03987>
mendengar
<08085>
firman-Ku
<01697>
, yang menuruti
<01980>
kedegilan
<08307>
hati
<03820>
dan mengikuti
<01980> <0310>
tuhan-tuhan
<0430>
lain
<0312>
untuk beribadat
<05647>
serta sujud menyembah
<07812>
tuhan-tuhan itu – akan menjadi
<01961>
seperti ikat pinggang
<0232>
ini
<02088>
, yang
<0834>
tidak
<03808>
berguna
<06743>
untuk apa-apa pun
<03605>
.

[<0853> <01992>]
HEBREW
lkl
<03605>
xluy
<06743>
al
<03808>
rsa
<0834>
hzh
<02088>
rwzak
<0232>
yhyw
<01961>
Mhl
<01992>
twxtshlw
<07812>
Mdbel
<05647>
Myrxa
<0312>
Myhla
<0430>
yrxa
<0310>
wklyw
<01980>
Mbl
<03820>
twrrsb
<08307>
Myklhh
<01980>
yrbd
<01697>
ta
<0853>
ewmsl
<08085>
Mynamh
<03987>
erh
<07451>
hzh
<02088>
Meh (13:10)
<05971>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yer 13:10

Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan d  perkataan-perkataan-Ku, yang mengikuti kedegilan hatinya e  dan mengikuti allah f  lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, g  akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna h  untuk apapun.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yer 13:10

Bangsa yang jahat 1  ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataan-Ku, yang mengikuti 2  kedegilan 3  hatinya dan mengikuti allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat 4  pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun.

Catatan Full Life

Yer 13:1-11 1

Nas : Yer 13:1-11

Tindakan simbolis Yeremia dengan ikat pinggang lenan memberi umat itu suatu pelajaran bersifat perumpamaan. Israel dan Yehuda adalah ikat pinggang lenan yang dipakai Tuhan, yang melambangkan ikatan erat yang pernah ada di antara mereka ketika mereka setia kepada-Nya. Kini umat itu menjadi tidak berguna dan harus dibuang, sebagaimana dilakukan Yeremia dengan ikat pinggang itu. Sepanjang masa pembuangan mereka di daerah Efrat, mereka tidak akan berguna karena dosa-dosa mereka; seluruh keangkuhan dan kemuliaan mereka akan sirna.

[+] Bhs. InggrisTIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA