Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 36:23

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 36:23

Aku akan menguduskan nama-Ku z  yang besar yang sudah dinajiskan a  di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, b  demikianlah firman Tuhan ALLAH, manakala Aku menunjukkan kekudusan-Ku c  kepadamu di hadapan d  bangsa-bangsa.

AYT (2018)

Dan, Aku akan menguduskan nama-Ku yang agung, yang telah dicemarkan di antara bangsa-bangsa, yang telah kamu cemarkan di tengah-tengah mereka. Dan, bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN,’ firman Tuhan ALLAH, ‘ketika Aku dikuduskan di antaramu di hadapan mereka.’”

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 36:23

Tetapi Aku akan menguduskan nama-Ku yang mahabesar itu, yang sudah dihinakan oleh orang kafir, dan yang telah kamu hinakan pada masa kamu di antaranya; dan akan diketahui oleh segala bangsa kafir bahwa Aku ini Tuhan, demikianlah firman Tuhan Hua, apabila Aku dikuduskan di antara kamu di hadapan mata mereka itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 36:23

Aku akan menunjukkan kesucian nama-Ku yang besar itu, nama yang telah kamu cemarkan di tengah bangsa-bangsa, maka tahulah mereka bahwa Aku TUHAN. Aku, TUHAN Yang Mahatinggi telah berbicara. Aku akan memakai kamu untuk memperlihatkan kepada bangsa-bangsa bahwa Aku ini suci, TUHAN Yang Mahasuci.

MILT (2008)

Aku akan menguduskan Nama-Ku yang besar yang telah dicemarkan di antara bangsa-bangsa, yang telah engkau najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa itu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN YAHWEH 03068, demikianlah firman Tuhan Tuhan 0136 ALLAH YAHWEH 03069, ketika Aku dikuduskan di dalam engkau di depan mata mereka.

Shellabear 2011 (2011)

Aku akan menyatakan kesucian nama-Ku yang agung, yang telah kamu cemarkan di tengah-tengah bangsa-bangsa. Maka mereka akan tahu bahwa Akulah ALLAH, demikianlah firman ALLAH Taala, ketika Aku menyatakan kesucian-Ku kepadamu di depan mata mereka.

AVB (2015)

Aku akan menyatakan kesucian nama-Ku yang agung, yang telah kamu cemarkan dalam kalangan bangsa. Maka mereka akan tahu bahawa Akulah TUHAN, demikianlah firman Tuhan ALLAH, ketika Aku menyatakan kesucian-Ku kepadamu di hadapan mata mereka.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 36:23

Aku akan menguduskan
<06942>
nama-Ku
<08034>
yang besar
<01419>
yang sudah dinajiskan
<02490>
di tengah bangsa-bangsa
<01471>
, dan yang
<0834>
kamu najiskan
<02490>
di tengah-tengah
<08432>
mereka. Dan bangsa-bangsa
<01471>
akan mengetahui
<03045>
bahwa
<03588>
Akulah
<0589>
TUHAN
<03068>
, demikianlah firman
<05002>
Tuhan
<0136>
ALLAH
<03069>
, manakala Aku menunjukkan kekudusan-Ku
<06942>
kepadamu di hadapan
<05869>
bangsa-bangsa.
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 36:23

Tetapi Aku akan menguduskan
<06942>
nama-Ku
<08034>
yang mahabesar
<01419>
itu, yang sudah dihinakan
<02490>
oleh orang kafir
<01471>
, dan yang telah
<0834>
kamu hinakan
<02490>
pada masa kamu di antaranya
<08432>
; dan akan diketahui
<03045>
oleh segala bangsa kafir
<01471>
bahwa
<03588>
Aku
<0589>
ini Tuhan
<03068>
, demikianlah firman
<05002>
Tuhan
<0136>
Hua
<03069>
, apabila Aku dikuduskan
<06942>
di antara kamu di hadapan mata
<05869>
mereka itu.
AYT ITL
Dan, Aku akan menguduskan
<06942>
nama-Ku
<08034>
yang agung
<01419>
, yang telah dicemarkan
<02490>
di antara bangsa-bangsa
<01471>
, yang
<0834>
telah kamu cemarkan
<02490>
di tengah-tengah
<08432>
mereka. Dan, bangsa-bangsa
<01471>
akan mengetahui
<03045>
bahwa
<03588>
Akulah
<0589>
TUHAN
<03068>
,’ firman
<05002>
Tuhan
<0136>
ALLAH
<03069>
, ‘ketika Aku dikuduskan
<06942>
di antaramu di hadapan
<05869>
mereka.’”

[<0853> <00>]
HEBREW
Mhynyel
<05869>
Mkb
<0>
ysdqhb
<06942>
hwhy
<03069>
ynda
<0136>
Man
<05002>
hwhy
<03068>
yna
<0589>
yk
<03588>
Mywgh
<01471>
wedyw
<03045>
Mkwtb
<08432>
Mtllx
<02490>
rsa
<0834>
Mywgb
<01471>
llxmh
<02490>
lwdgh
<01419>
yms
<08034>
ta
<0853>
ytsdqw (36:23)
<06942>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 36:23

Aku akan menguduskan 1  3  nama-Ku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa 2 , dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa 2  akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, demikianlah firman Tuhan ALLAH, manakala Aku menunjukkan kekudusan-Ku 1  3  kepadamu di hadapan 4  bangsa-bangsa.

[+] Bhs. InggrisTIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.10 detik
dipersembahkan oleh YLSA