Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Matius 21:36

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mat 21:36

Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, d  lebih banyak dari pada yang semula, tetapi merekapun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka.

AYT (2018)

Sekali lagi, pemilik kebun itu menyuruh hamba-hambanya yang lain, yang lebih banyak daripada sebelumnya. Dan, para petani itu melakukan hal yang sama terhadap mereka.

TL (1954) ©

SABDAweb Mat 21:36

Lalu disuruhkan oleh tuan itu pula hamba yang lain, lebih banyak daripada yang mula-mula itu; maka diperbuat oleh orang dusun ke atasnya seperti yang dahulu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Mat 21:36

Tuan tanah itu mengirim lagi pelayan-pelayan lain, lebih banyak dari yang pertama kalinya. Tetapi mereka diperlakukan dengan cara yang sama.

TSI (2014)

Pemilik kebun itu menyuruh hamba yang lain lagi— lebih banyak dari yang pertama. Tetapi para petani itu memperlakukan mereka dengan cara yang sama.

MILT (2008)

Dia mengutus lagi hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang pertama, dan mereka melakukan seperti itu juga kepadanya.

Shellabear 2011 (2011)

Kemudian tuan itu mengutus lagi hamba-hambanya yang lain, lebih banyak dari semula. Meskipun begitu, mereka pun mendapat perlakuan yang sama dengan hamba-hamba yang terdahulu.

AVB (2015)

Tuan tanah itu menghantar hamba-hamba yang lain pula, lebih banyak lagi bilangannya. Tetapi hamba-hamba itu pun diperlakukan begitu juga.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mat 21:36

Kemudian tuan itu menyuruh
<649>
pula
<3825>
hamba-hamba
<1401>
yang lain
<243>
, lebih banyak dari pada
<4119>
yang semula
<4413>
, tetapi merekapun diperlakukan
<4160>
sama seperti
<5615>
kawan-kawan mereka.

[<2532> <846>]
TL ITL ©

SABDAweb Mat 21:36

Lalu
<3825>
disuruhkan
<649>
oleh tuan itu pula hamba
<1401>
yang lain
<243>
, lebih banyak
<4119>
daripada yang mula-mula
<4413>
itu; maka
<2532>
diperbuat
<4160>
oleh orang dusun ke atasnya seperti yang dahulu
<5615>
.
AYT ITL
Sekali lagi
<3825>
, pemilik kebun itu menyuruh
<649>
hamba-hambanya
<1401>
yang lain
<243>
, yang lebih banyak
<4119>
daripada sebelumnya
<4413>
. Dan
<2532>
, para petani itu melakukan
<4160>
hal yang sama
<5615>
terhadap mereka
<846>
.
GREEK
palin
<3825>
ADV
apesteilen
<649> (5656)
V-AAI-3S
allouv
<243>
A-APM
doulouv
<1401>
N-APM
pleionav
<4119>
A-APM-C
twn
<3588>
T-GPM
prwtwn
<4413>
A-GPM
kai
<2532>
CONJ
epoihsan
<4160> (5656)
V-AAI-3P
autoiv
<846>
P-DPM
wsautwv
<5615>
ADV
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Mat 21:36

Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, d  lebih banyak dari pada yang semula, tetapi merekapun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mat 21:36

Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak dari pada yang semula, tetapi merekapun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka.

Catatan Full Life

Mat 21:33-44 1

Nas : Mat 21:33-44

Perumpamaan ini menggambarkan penolakan Anak Allah yang tunggal oleh Israel (bd.

lihat cat. --> Mr 12:1;

[atau ref. Mr 12:1]

Luk 20:9).

[+] Bhs. InggrisTIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA