Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Amsal 1:23

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ams 1:23

Berpalinglah kamu kepada teguranku! Sesungguhnya, aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu.

AYT (2018)

Palingkanlah dirimu kepada teguranku. Lihatlah, aku hendak mencurahkan rohku kepadamu, dan memberitahukan semua perkataanku kepadamu.

TL (1954) ©

SABDAweb Ams 1:23

Balikkanlah dirimu kepada pengajaranku; bahwasanya aku akan mencurahkan rohku kepadamu dengan limpahnya serta memberitahu perkataanku kepadamu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ams 1:23

Dengarkanlah aku apabila aku menegurmu, maka kepadamu akan kunyatakan isi hatiku dan kuajarkan pengetahuanku.

MILT (2008)

Berpalinglah kepada teguranku! Perhatikanlah, aku hendak mencurahkan rohku kepadamu dan menjelaskan perkataanku kepadamu.

Shellabear 2011 (2011)

Berpalinglah pada teguranku. Sesungguhnya, aku akan mencurahkan isi hatiku kepadamu, aku akan memberitahukan perkataanku kepadamu.

AVB (2015)

Berpalinglah mendengar teguranku. Sesungguhnya, aku akan mencurahkan isi hatiku kepadamu, aku akan menghuraikan manfaat kata-kataku kepadamu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ams 1:23

Berpalinglah
<07725>
kamu kepada teguranku
<08433>
! Sesungguhnya
<02009>
, aku hendak mencurahkan
<05042>
isi hatiku
<07307>
kepadamu dan memberitahukan
<03045>
perkataanku
<01697>
kepadamu.
TL ITL ©

SABDAweb Ams 1:23

Balikkanlah
<07725>
dirimu kepada pengajaranku
<08433>
; bahwasanya
<02009>
aku akan mencurahkan
<05042>
rohku
<07307>
kepadamu dengan limpahnya serta memberitahu
<03045>
perkataanku
<01697>
kepadamu.
AYT ITL
Palingkanlah dirimu kepada teguranku
<08433>
. Lihatlah
<02009>
, aku hendak mencurahkan
<05042>
rohku
<07307>
kepadamu, dan memberitahukan
<03045>
semua perkataanku kepadamu
<0853>
.

[<07725> <00> <01697>]
HEBREW
Mkta
<0853>
yrbd
<01697>
heydwa
<03045>
yxwr
<07307>
Mkl
<0>
heyba
<05042>
hnh
<02009>
ytxkwtl
<08433>
wbwst (1:23)
<07725>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ams 1:23

Berpalinglah 1  kamu kepada teguranku 2 ! Sesungguhnya, aku hendak mencurahkan 3  isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu.

[+] Bhs. InggrisTIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA