Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Bilangan 10:7

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Bil 10:7

tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul kamu harus meniup p  saja tanpa memberi tanda semboyan. q 

AYT (2018)

Namun, untuk mengumpulkan umat, kamu harus meniupnya tanpa tanda peringatan.

TL (1954) ©

SABDAweb Bil 10:7

Tetapi apabila dihimpunkan sidang itu bolehlah engkau bertiup, tetapi jangan dengan bunyi yang seru-seru.

BIS (1985) ©

SABDAweb Bil 10:7

sedangkan bunyi yang panjang berarti umat harus berkumpul.

MILT (2008)

Namun dalam menghimpun jemaat, cukuplah engkau meniup dan tidak membunyikan peringatan.

Shellabear 2011 (2011)

Sedangkan, apabila jemaah hendak dikumpulkan, maka nafiri harus ditiup tanpa tanda semboyan.

AVB (2015)

Manakala, apabila kalangan umat itu dikumpulkan, maka nafiri harus ditiup tanpa isyarat semboyan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Bil 10:7

tetapi untuk menyuruh jemaah
<06951>
itu berkumpul
<06950>
kamu harus meniup
<08628>
saja tanpa
<03808>
memberi tanda semboyan
<07321>
.
TL ITL ©

SABDAweb Bil 10:7

Tetapi apabila dihimpunkan
<06950>
sidang
<06951>
itu bolehlah engkau bertiup
<08628>
, tetapi jangan
<03808>
dengan bunyi yang seru-seru
<07321>
.
AYT ITL
Namun, untuk mengumpulkan
<06950>
umat
<06951>
, kamu harus meniupnya
<08628>
tanpa
<03808>
tanda peringatan
<07321>
.

[<0853>]
HEBREW
weyrt
<07321>
alw
<03808>
weqtt
<08628>
lhqh
<06951>
ta
<0853>
lyhqhbw (10:7)
<06950>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Bil 10:7

tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul kamu harus meniup 1  saja tanpa memberi tanda semboyan 2 .

[+] Bhs. InggrisTIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA