Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Hosea 2:5

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Hos 2:5

(2-4) Sebab ibu mereka telah menjadi sundal; dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata: Aku mau mengikuti para kekasihku, j  yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. k 

AYT (2018)

(2-4) Sebab, ibu mereka telah bersundal; dia yang mengandung mereka telah bertindak secara memalukan. Sebab, katanya, ‘Aku akan pergi kepada kekasih-kekasihku, yang memberi rotiku dan airku, bulu dombaku dan kain linenku, minyakku dan minumanku.’

TL (1954) ©

SABDAweb Hos 2:5

(2-4) Sungguh ibu mereka itu orang sundal juga dan yang memperanakkan mereka itu amat jahatlah kelakuannya; karena katanya demikian: Aku hendak mengikut segala kendakku! mereka itu juga yang memberi akan daku roti dan air dan bulu kambing dan kain khasah dan minyak dan penawar.

BIS (1985) ©

SABDAweb Hos 2:5

Ibumu pelacur yang tidak tahu malu. Ia berkata, 'Aku akan pergi kepada kekasih-kekasihku yang memberi aku makanan dan minuman, wol dan kain linen, minyak zaitun dan anggur.'

MILT (2008)

Sebab ibu mereka adalah seorang sundal, ia yang mengandung mereka telah berbuat sangat memalukan. Sebab ia telah berkata: Aku akan pergi mengikuti kekasih-kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku.

Shellabear 2011 (2011)

(2-4) Ibu mereka telah bersundal, dia yang mengandung mereka telah bertindak memalukan. Katanya, Aku hendak mengikuti kekasih-kekasihku yang menyediakan rotiku dan airku, bulu dombaku dan kain lenanku, minyakku dan minumanku.

AVB (2015)

Ibu mereka telah bersundal, perbuatan dia yang mengandung mereka sememangnya mengaibkan. Katanya, ‘Aku hendak mengikuti kekasih-kekasihku yang menyediakan rotiku dan airku, bulu dombaku dan kain ramiku, minyakku dan minumanku.’

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Hos 2:5

(#2-#4) Sebab
<03588>
ibu
<0517>
mereka telah menjadi sundal
<02181>
; dia yang mengandung
<02029>
mereka telah berlaku tidak senonoh
<03001>
. Sebab
<03588>
dia berkata
<0559>
: Aku mau mengikuti
<0310> <01980>
para kekasihku
<0157>
, yang memberi
<05414>
roti
<03899>
dan air
<04325>
minumku, bulu domba
<06785>
dan kain lenanku
<06593>
, minyak
<08081>
dan minumanku
<08250>
.
TL ITL ©

SABDAweb Hos 2:5

(2-4) Sungguh
<03588>
ibu
<0517>
mereka itu orang sundal
<02181>
juga dan yang memperanakkan
<02029>
mereka itu amat jahatlah kelakuannya
<03001>
; karena
<03588>
katanya
<0559>
demikian: Aku hendak mengikut
<0310> <01980>
segala kendakku
<0157>
! mereka itu juga yang memberi
<05414>
akan daku roti
<03899>
dan air
<04325>
dan bulu kambing
<06785>
dan kain khasah
<06593>
dan minyak
<08081>
dan penawar
<08250>
.
AYT ITL
Sebab
<03588>
, ibu
<0517>
mereka telah bersundal
<02181>
; dia yang mengandung
<02029>
mereka telah bertindak secara memalukan
<03001>
. Sebab
<03588>
, katanya
<0559>
, ‘Aku akan pergi
<01980>
kepada kekasih-kekasihku
<0157>
, yang memberi
<05414>
rotiku
<03899>
dan airku
<04325>
, bulu dombaku
<06785>
dan kain linenku
<06593>
, minyakku
<08081>
dan minumanku
<08250>
.’

[<0310>]
AVB ITL
Ibu
<0517>
mereka telah bersundal
<02181>
, perbuatan dia yang mengandung
<02029>
mereka sememangnya mengaibkan
<03001>
. Katanya
<0559>
, ‘Aku hendak mengikuti
<01980> <0310>
kekasih-kekasihku
<0157>
yang menyediakan
<05414>
rotiku
<03899>
dan airku
<04325>
, bulu dombaku
<06785>
dan kain ramiku
<06593>
, minyakku
<08081>
dan minumanku
<08250>
.’
HEBREW
yywqsw
<08250>
ynms
<08081>
ytspw
<06593>
yrmu
<06785>
ymymw
<04325>
ymxl
<03899>
yntn
<05414>
ybham
<0157>
yrxa
<0310>
hkla
<01980>
hrma
<0559>
yk
<03588>
Mtrwh
<02029>
hsybh
<03001>
Mma
<0517>
htnz
<02181>
yk
<03588>
(2:5)
<2:7>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Hos 2:5

(2-4) Sebab ibu mereka telah menjadi sundal; dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata: Aku mau mengikuti para kekasihku, j  yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. k 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Hos 2:5

( 3 2-4) Sebab ibu 1  mereka telah menjadi 2  sundal; dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata: Aku mau mengikuti para kekasihku, yang memberi 4  roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku 5 .

Catatan Full Life

Hos 2:2-7 1

Nas : Hos 2:1-6

Hosea kembali kepada aneka peringatan tentang hukuman. "Adukanlah" merupakan istilah hukum untuk menggugat seseorang dengan pengaduan dan celaan. Bangsa itu adalah istri dan ibu; orang Israel secara pribadi adalah anak-anak yang telah berbalik kepada penyembahan berhala. Mereka harus bertobat dan meninggalkan "para kekasih" (Hos 2:4), yaitu berbagai dewa Kanaan.

[+] Bhs. InggrisTIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA