Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Imamat 26:37

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Im 26:37

Dan mereka akan jatuh tersandung seorang kepada seorang v  seolah-olah hendak menjauhi pedang, sungguhpun yang mengejar tidak ada, dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu. w 

AYT (2018)

Mereka saling tersandung satu dengan yang lain seolah kabur dari pedang, padahal tidak seorang pun mengejar mereka. Kamu tidak akan memiliki kekuatan untuk berdiri di hadapan musuh-musuhmu.

TL (1954) ©

SABDAweb Im 26:37

Maka mereka itu akan berhembalangan tindih-menindih seperti kalau ada pedang di belakangnya, meski seorangpun tiada yang mengejar, dan tiada kamu akan tahan berdiri di hadapan segala musuhmu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Im 26:37

Kamu akan lari dan tersandung yang seorang kepada yang lain, walaupun tidak ada yang mengejar. Dan kamu tak akan mampu melawan musuh-musuhmu.

MILT (2008)

Dan mereka akan menjatuhkan seorang terhadap yang lain seperti di hadapan sebuah pedang, ketika tak seorang pun mengejar, dan mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk berdiri di depan musuh-musuhmu.

Shellabear 2011 (2011)

Mereka akan terantuk satu sama lain seolah-olah hendak lari dari pedang padahal tidak ada yang mengejar mereka. Kamu tidak akan bertahan di hadapan musuh-musuhmu.

AVB (2015)

Mereka akan saling terhantuk dan berlanggaran sesama sendiri untuk lari daripada pedang walhal tiada sesiapa yang mengejar mereka. Kamu tidak akan berdaya untuk bertahan di hadapan para musuhmu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Im 26:37

Dan mereka akan jatuh tersandung
<03782>
seorang
<0376>
kepada seorang
<0251>
seolah-olah hendak menjauhi
<06440>
pedang
<02719>
, sungguhpun yang mengejar
<07291>
tidak ada
<0369>
, dan kamu tidak
<03808>
akan
<01961>
dapat bertahan
<08617>
di hadapan
<06440>
musuh-musuhmu
<0341>
.
TL ITL ©

SABDAweb Im 26:37

Maka mereka itu akan berhembalangan
<03782>
tindih-menindih
<0251> <0376>
seperti kalau ada pedang
<02719>
di belakangnya
<06440>
, meski seorangpun
<0369>
tiada
<03808>
yang mengejar
<07291>
, dan tiada kamu akan tahan berdiri
<08617>
di hadapan
<06440>
segala musuhmu
<0341>
.
AYT ITL
Mereka saling tersandung
<03782>
satu dengan yang lain
<0376> <0251>
seolah kabur dari pedang
<02719>
, padahal tidak seorang pun
<0369>
mengejar
<07291>
mereka. Kamu tidak
<03808>
akan
<01961>
memiliki kekuatan untuk berdiri
<08617>
di hadapan
<06440>
musuh-musuhmu
<0341>
.

[<06440> <00>]
HEBREW
Mkybya
<0341>
ynpl
<06440>
hmwqt
<08617>
Mkl
<0>
hyht
<01961>
alw
<03808>
Nya
<0369>
Pdrw
<07291>
brx
<02719>
ynpmk
<06440>
wyxab
<0251>
sya
<0376>
wlskw (26:37)
<03782>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Im 26:37

Dan mereka akan jatuh tersandung 1  seorang kepada seorang seolah-olah hendak menjauhi pedang, sungguhpun yang mengejar tidak ada, dan kamu tidak akan dapat bertahan 2  di hadapan musuh-musuhmu.

[+] Bhs. InggrisTIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA