Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 21:7

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 21:7

Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar.

AYT (2018)

Jika seseorang menjual anak perempuannya untuk menjadi budak, budak perempuan itu tidak dapat keluar seperti yang dilakukan oleh budak laki-laki.

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 21:7

Maka jikalau seorang sudah menjual anaknya perempuan menjadi sahaya, maka tiada ia akan keluar seperti keluar segala hamba laki-laki.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 21:7

Kalau seorang perempuan Ibrani dijual sebagai budak oleh ayahnya, perempuan itu tidak dibebaskan sesudah enam tahun, jadi berbeda dengan budak laki-laki.

MILT (2008)

Dan ketika seseorang menjual anak perempuannya sebagai wanita pelayan, maka wanita itu tidak boleh keluar seperti para budak keluar.

Shellabear 2011 (2011)

Jika seseorang menjual anak perempuannya sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti para budak laki-laki keluar.

AVB (2015)

Jika seseorang menjual anak perempuannya sebagai hamba, maka hamba perempuan itu tidak boleh keluar dan bebas seperti hamba lelaki.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 21:7

Apabila
<03588>
ada seorang
<0376>
menjual
<04376>
anaknya yang perempuan
<01323>
sebagai budak
<0519>
, maka perempuan itu tidak
<03808>
boleh keluar
<03318>
seperti cara budak-budak lelaki
<05650>
keluar
<03318>
.
TL ITL ©

SABDAweb Kel 21:7

Maka jikalau
<03588>
seorang
<0376>
sudah menjual
<04376>
anaknya perempuan
<01323>
menjadi sahaya
<0519>
, maka tiada
<03808>
ia akan keluar
<03318>
seperti keluar
<03318>
segala hamba laki-laki
<05650>
.
AYT ITL
Jika
<03588>
seseorang
<0376>
menjual
<04376>
anak perempuannya
<01323>
untuk menjadi budak, budak perempuan
<0519>
itu tidak
<03808>
dapat keluar
<03318>
seperti yang dilakukan
<03318>
oleh budak laki-laki
<05650>
.

[<0853>]
HEBREW
Mydbeh
<05650>
tauk
<03318>
aut
<03318>
al
<03808>
hmal
<0519>
wtb
<01323>
ta
<0853>
sya
<0376>
rkmy
<04376>
ykw (21:7)
<03588>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 21:7

Apabila ada seorang menjual 1  anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar 2  seperti cara budak-budak lelaki keluar 2 .

[+] Bhs. InggrisTIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA