Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Mazmur 21:3

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mzm 21:3

(21-4) Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah; Engkau menaruh mahkota dari emas d  tua di atas kepalanya. e 

AYT (2018)

(21-4) Sebab, Engkau menyambutnya dengan berkat-berkat kebaikan; Engkau meletakkan mahkota emas murni di atas kepalanya.

TL (1954) ©

SABDAweb Mzm 21:3

(21-4) Karena Engkau mendahului dia dengan beberapa berkat kebajikan, dan Engkau telah mengenakan makota dari pada emas yang semata-mata suci kepada kepalanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Mzm 21:3

(21-4) Engkau datang kepadanya dengan berkat berlimpah, dan memasang mahkota emas di atas kepalanya.

MILT (2008)

(21-4) Sebab Engkau akan menyambutnya dengan berkat kebaikan; Engkau mengenakan mahkota dari emas murni di kepalanya.

Shellabear 2011 (2011)

(21-4) Sesungguhnya Engkau menyambutnya dengan berkah melimpah, Engkau memasangkan mahkota dari emas murni di kepalanya.

AVB (2015)

Engkau melimpahinya dengan berkat kebaikan; Engkau memakaikannya mahkota emas tulen.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mzm 21:3

(#21-#4) Sebab
<03588>
Engkau menyambut
<06923>
dia dengan berkat
<01293>
melimpah
<02896>
; Engkau menaruh
<07896>
mahkota
<05850>
dari emas tua
<06337>
di atas kepalanya
<07218>
.
TL ITL ©

SABDAweb Mzm 21:3

(21-4) Karena
<03588>
Engkau mendahului
<06923>
dia dengan beberapa berkat
<01293>
kebajikan
<02896>
, dan Engkau
<07896>
telah mengenakan
<07896>
makota
<05850>
dari pada emas yang semata-mata
<06337>
suci kepada kepalanya
<07218>
.
AYT ITL
Sebab
<03588>
, Engkau menyambutnya
<06923>
dengan berkat-berkat
<01293>
kebaikan
<02896>
; Engkau meletakkan
<07896>
mahkota
<05850>
emas murni
<06337>
di atas kepalanya
<07218>
.
HEBREW
zp
<06337>
trje
<05850>
wsarl
<07218>
tyst
<07896>
bwj
<02896>
twkrb
<01293>
wnmdqt
<06923>
yk
<03588>
(21:3)
<21:4>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Mzm 21:3

(21-4) Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah; Engkau menaruh mahkota dari emas d  tua di atas kepalanya. e 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mzm 21:3

(21-4) Sebab Engkau menyambut 1  dia dengan berkat 2  melimpah; Engkau menaruh 3  mahkota dari emas tua di atas kepalanya.

Catatan Full Life

Mzm 20:1--22:12 1

Nas : Mazm 20:2-21:14

Mazmur Mazm 20:1-10 dan Mazm 21:1-14 berhubungan. Keduanya adalah doa kepada Allah mengenai peperangan umat-Nya melawan musuh-musuh mereka. Mazmur Mazm 20:1-10 adalah doa sebelum perang; Mazmur Mazm 21:1-14 adalah pujian sesudah perang selesai. Mazm 20:1-10 dapat dikenakan pada peperangan rohani kita yang percaya kepada Kristus. Kini kita bergumul melawan kekuatan-kekuatan jahat yang sekalipun tidak tampak tetapi sangat nyata, dan kita merindukan kemenangan atas dan pembebasan dari Iblis dan kuasa-kuasa setan

(lihat cat. --> Ef 6:12;

[atau ref. Ef 6:12]

lihat art. KUASA ATAS IBLIS DAN SETAN-SETAN).

[+] Bhs. InggrisTIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA