Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 44:19

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 44:19

Dan waktu mereka keluar ke pelataran luar menjumpai umat TUHAN itu, mereka harus menanggalkan pakaian mereka yang mereka pakai dalam menyelenggarakan kebaktian dan menyimpannya dalam bilik-bilik kudus, kemudian mengenakan pakaian yang lain, supaya umat itu jangan menjadi kudus m  disebabkan kena kepada pakaian n  imam-imam itu.

AYT (2018)

Dan, ketika mereka keluar ke pelataran luar, ke pelataran luar kepada umat, mereka akan melepaskan pakaian-pakaian mereka yang dengannya mereka telah melayani, dan meletakkan pakaian itu di ruang-ruang kudus, dan mereka akan mengenakan pakaian-pakaian lain sehingga mereka tidak akan menguduskan umat dengan pakaian-pakaian mereka.”

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 44:19

Maka apabila mereka itu keluar ke serambi yang di luar, yaitu ke serambi yang di luar tempat orang banyak itu, hendaklah ditanggalkannya pakaiannya yang telah dipakainya dalam berkhidmat, dan hendaklah diletakkannya dalam bilik-bilik yang suci, dan hendaklah dikenakannya pakaian yang lain, asal jangan disucikannya orang banyak itu dengan pakaiannya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 44:19

Kalau mereka pergi ke halaman luar, di mana umat berkumpul, imam-imam itu harus menanggalkan pakaian dinas mereka di dalam kamar-kamar suci di Rumah-Ku, lalu memakai pakaian lain, supaya pakaian khusus itu tidak mencelakakan umat.

MILT (2008)

Dan ketika mereka pergi ke pelataran luar, ke pelataran luar bangsa-bangsa itu, mereka menanggalkan pakaiannya yang dengannya mereka melayani di dalamnya dan mereka menyimpannya dalam kamar-kamar kudus. Mereka akan mengenakan pakaian yang lain dan mereka tidak akan menguduskan umat dengan pakaian mereka sendiri.

Shellabear 2011 (2011)

Ketika mereka tampil di pelataran luar untuk menemui orang banyak, mereka harus menanggalkan pakaian yang mereka pakai sewaktu menyelenggarakan ibadah dan menyimpannya dalam bilik-bilik suci. Mereka harus mengenakan pakaian yang lain supaya jangan orang banyak menjadi suci kalau terkena pakaian mereka.

AVB (2015)

Ketika mereka tampil di pelataran luar untuk menemui orang ramai, mereka harus menanggalkan pakaian yang dipakai mereka sewaktu menyelenggarakan ibadat dan menyimpannya di dalam bilik-bilik suci. Mereka harus mengenakan pakaian yang lain supaya jangan orang ramai menjadi suci kalau terkena pakaian mereka.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 44:19

Dan waktu mereka keluar
<03318>
ke
<0413>
pelataran
<02691>
luar
<02435>
menjumpai umat
<05971>
TUHAN itu, mereka harus menanggalkan
<06584>
pakaian
<0899>
mereka yang
<0834>
mereka
<01992>
pakai dalam menyelenggarakan kebaktian
<08334>
dan menyimpannya
<03240>
dalam bilik-bilik
<03957>
kudus
<06944>
, kemudian mengenakan
<03847>
pakaian
<0899>
yang lain
<0312>
, supaya umat itu jangan
<03808>
menjadi kudus
<06942>
disebabkan kena kepada pakaian
<0899>
imam-imam
<05971>
itu.

[<0413> <02691> <02435> <0413>]
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 44:19

Maka apabila mereka itu keluar
<03318>
ke
<0413>
serambi
<02691>
yang di luar
<02435>
, yaitu ke
<0413>
serambi
<02691>
yang di luar
<02435>
tempat orang banyak
<05971>
itu, hendaklah ditanggalkannya
<06584>
pakaiannya
<0899>
yang telah
<0834>
dipakainya
<01992>
dalam berkhidmat
<08334>
, dan hendaklah diletakkannya
<03240>
dalam bilik-bilik
<03957>
yang suci
<06944>
, dan hendaklah dikenakannya
<03847>
pakaian
<0899>
yang lain
<0312>
, asal jangan
<03808>
disucikannya
<06942>
orang banyak
<05971>
itu dengan pakaiannya
<0899>
.
AYT ITL
Dan, ketika mereka keluar
<03318>
ke
<0413>
pelataran
<02691>
luar
<02435>
, ke
<0413>
pelataran
<02691>
luar
<02435>
kepada
<0413>
umat
<05971>
, mereka akan melepaskan
<06584>
pakaian-pakaian
<0899>
mereka yang
<0834>
dengannya mereka
<01992>
telah melayani
<08334>
, dan meletakkan
<03240>
pakaian itu di ruang-ruang
<03957>
kudus
<06944>
, dan mereka akan mengenakan
<03847>
pakaian-pakaian
<0899>
lain
<0312>
sehingga mereka tidak
<03808>
akan menguduskan
<06942>
umat
<05971>
dengan pakaian-pakaian
<0899>
mereka.”

[<0853> <00> <0853> <0853>]
AVB ITL
Ketika mereka tampil
<03318>
di
<0413>
pelataran
<02691>
luar
<02435>
untuk menemui
<0413>
orang ramai
<05971>
, mereka harus menanggalkan
<06584>
pakaian
<0899>
yang
<0834>
dipakai mereka
<01992>
sewaktu menyelenggarakan ibadat
<08334>
dan menyimpannya
<03240>
di dalam bilik-bilik
<03957>
suci
<06944>
. Mereka harus mengenakan
<03847>
pakaian
<0899>
yang lain
<0312>
supaya
<03808>
jangan orang ramai
<05971>
menjadi suci
<06942>
kalau terkena pakaian
<0899>
mereka.

[<0413> <02691> <02435> <0853> <00> <0853> <0853>]
HEBREW
Mhydgbb
<0899>
Meh
<05971>
ta
<0853>
wsdqy
<06942>
alw
<03808>
Myrxa
<0312>
Mydgb
<0899>
wsblw
<03847>
sdqh
<06944>
tkslb
<03957>
Mtwa
<0853>
wxynhw
<03240>
Mb
<0>
Mtrsm
<08334>
hmh
<01992>
rsa
<0834>
Mhydgb
<0899>
ta
<0853>
wjspy
<06584>
Meh
<05971>
la
<0413>
hnwuyxh
<02435>
ruxh
<02691>
la
<0413>
hnwuyxh
<02435>
ruxh
<02691>
la
<0413>
Mtaubw (44:19)
<03318>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 44:19

Dan waktu mereka keluar ke pelataran luar menjumpai umat TUHAN itu, mereka harus menanggalkan pakaian mereka yang mereka pakai dalam menyelenggarakan kebaktian dan menyimpannya dalam bilik-bilik kudus, kemudian mengenakan pakaian yang lain, supaya umat itu jangan menjadi kudus m  disebabkan kena kepada pakaian n  imam-imam itu.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 44:19

Dan waktu mereka keluar ke pelataran luar menjumpai umat TUHAN itu, mereka harus menanggalkan 1  pakaian mereka yang mereka pakai dalam menyelenggarakan kebaktian dan menyimpannya dalam bilik-bilik kudus, kemudian mengenakan 1  pakaian yang lain, supaya umat itu jangan menjadi kudus 2  disebabkan kena kepada pakaian imam-imam itu.

Catatan Full Life

Yeh 40:1--44:26 1

Nas : Yeh 40:1-43:27

Penglihatan tentang Bait Suci dialami Yehezkiel pada tahun 573 SM, dua puluh lima tahun setelah pembuangan dirinya dimulai. Tujuannya ialah memberi semangat kepada bangsa itu bahwa kemuliaan Allah akan dipulihkan sama sekali pada masa yang akan datang, sehingga menghasilkan pengurapan dan berkat yang akan bertahan selama-lamanya.


Yeh 44:17-31 2

Nas : Yeh 44:17-31

Pengaturan untuk para imam ini menunjukkan bahwa Allah harus disembah dengan sikap penghormatan yang kudus.

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA