Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yeremia 49:33

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yer 49:33

Hazor i  akan menjadi tempat persembunyian bagi serigala, j  menjadi tempat tandus k  sampai selama-lamanya; seorangpun tidak akan diam l  lagi di sana dan seorang manusiapun tidak akan tinggal lagi di dalamnya."

AYT (2018)

“Hazor akan menjadi tempat tinggal untuk serigala-serigala, suatu kesunyian untuk selama-lamanya. Tidak seorang pun akan tinggal di sana. Tidak seorang pun akan menetap di sana.”

TL (1954) ©

SABDAweb Yer 49:33

Maka Hazor akan menjadi suatu sarang ular naga, suatu kerobohan sampai selama-lamanya, seorangpun tiada akan duduk dalamnya dan seorang anak Adampun tiada akan mencahari tumpangan di sana.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yer 49:33

Hazor akan terlantar untuk selama-lamanya dan menjadi tempat bersembunyi anjing hutan. Tak seorang pun akan tinggal di sana lagi. Aku, TUHAN, telah berbicara."

MILT (2008)

"Hazor akan menjadi tempat tinggal bagi serigala, sebuah reruntuhan untuk selamanya. Tidak seorang pun akan hidup di sana, tidak ada satu anak manusia pun tinggal di dalamnya."

Shellabear 2011 (2011)

"Hazor akan menjadi sarang kawanan serigala, tempat yang sunyi sepi sampai selama-lamanya. Tidak ada orang yang akan tinggal di sana, tidak ada bani Adam yang akan tinggal sebagai pendatang di dalamnya."

AVB (2015)

“Hazor akan menjadi sarang kawanan serigala, tempat yang sunyi sepi untuk selama-lamanya. Tidak ada orang yang akan tinggal di sana, tidak ada anak manusia yang akan tinggal sebagai pendatang di dalamnya.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yer 49:33

Hazor
<02674>
akan menjadi
<01961>
tempat persembunyian
<04583>
bagi serigala
<08577>
, menjadi tempat tandus
<08077>
sampai
<05704>
selama-lamanya
<05769>
; seorangpun
<0376>
tidak
<03808>
akan diam
<03427>
lagi di sana
<08033>
dan seorang
<01121>
manusiapun
<0120>
tidak akan
<03808>
tinggal
<01481>
lagi di dalamnya."
TL ITL ©

SABDAweb Yer 49:33

Maka Hazor
<02674>
akan menjadi
<01961>
suatu sarang
<04583>
ular naga
<08577>
, suatu kerobohan
<08077>
sampai
<05704>
selama-lamanya
<05769>
, seorangpun tiada
<03808>
akan duduk
<03427>
dalamnya
<08033>
dan seorang
<0376>
anak
<01121>
Adampun
<0120>
tiada
<03808>
akan mencahari tumpangan
<01481>
di sana.
AYT ITL
“Hazor
<02674>
akan menjadi tempat tinggal
<04583>
untuk serigala-serigala
<08577>
, suatu kesunyian
<08077>
untuk
<05704>
selama-lamanya
<05769>
. Tidak
<03808>
seorang pun akan tinggal
<03427>
di sana
<08033>
. Tidak
<03808>
seorang
<0376>
pun akan menetap
<01481>
di sana.”

[<01961> <00> <01121> <0120> <00>]
HEBREW
o
Mda
<0120>
Nb
<01121>
hb
<0>
rwgy
<01481>
alw
<03808>
sya
<0376>
Ms
<08033>
bsy
<03427>
al
<03808>
Mlwe
<05769>
de
<05704>
hmms
<08077>
Mynt
<08577>
Nweml
<04583>
rwux
<02674>
htyhw (49:33)
<01961>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yer 49:33

Hazor i  akan menjadi tempat persembunyian bagi serigala, j  menjadi tempat tandus k  sampai selama-lamanya; seorangpun tidak akan diam l  lagi di sana dan seorang manusiapun tidak akan tinggal lagi di dalamnya."

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yer 49:33

Hazor 1  akan menjadi tempat persembunyian 2  bagi serigala, menjadi tempat tandus sampai selama-lamanya; seorangpun tidak akan diam lagi di sana dan seorang manusiapun tidak akan tinggal lagi di dalamnya."

Catatan Full Life

Yer 46:1--52:34 1

Nas : Yer 46:1-51:64

Pasal-pasal ini berisi aneka nubuat tentang hukuman ilahi atas bangsa-bangsa asing. Yeremia ditahbiskan bukan untuk menjadi nabi kepada bangsa Yehuda saja, tetapi juga "nabi bagi bangsa-bangsa" (Yer 1:5).


Yer 49:28-33 2

Nas : Yer 49:28-33

Bagian ini berisi nubuat terhadap suku-suku Arab. Penduduk Kedar adalah keturunan Ismael, putra Abraham dari Hagar (Kej 25:13; bd. Yes 21:13,16).

[+] Bhs. InggrisTIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA