Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yesaya 13:20

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yes 13:20

tidak ada penduduk u  untuk seterusnya 1 , dan tidak ada penghuni turun-temurun; orang Arab v  tidak akan berkemah di sana, dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana;

AYT (2018)

Kota itu tidak akan pernah dihuni lagi, ataupun ditinggali dari generasi ke generasi. Orang Arab tidak akan mendirikan kemah di sana, dan para gembala tidak akan mengistirahatkan domba-dombanya di sana.

TL (1954) ©

SABDAweb Yes 13:20

Maka tiada akan lagi di sana tempat kedudukan orang sampai selama-lamanya dan tiada lagi ia itu diduduki orang turun-temurun, jikalau orang Arab sekalipun tiada akan berkemah di sana dan gembalapun tiada akan memperhentikan kawannya di sana.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yes 13:20

Tak seorang pun akan tinggal lagi di sana. Tak ada orang Arab pengembara yang akan memasang kemahnya di tempat itu, dan tak ada gembala yang akan membawa kambing dombanya untuk merumput di situ.

MILT (2008)

Ia tidak akan dihuni sampai akhir, dan tidak akan didiami dari generasi ke generasi. Dan orang Arab tidak akan mendirikan tendanya di sana, dan para gembala tidak membaringkan domba-dombanya di sana.

Shellabear 2011 (2011)

Negeri itu tidak akan dihuni lagi untuk seterusnya dan tidak didiami turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana dan gembala tidak akan membaringkan domba-dombanya di sana.

AVB (2015)

Negeri itu langsung tidak akan dihuni lagi dan tidak didiami turun-temurun. Orang Badui Arab tidak akan berkhemah di sana dan gembala tidak akan membaringkan domba-dombanya di sana.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yes 13:20

tidak
<03808>
ada penduduk
<03427>
untuk seterusnya
<05331>
, dan tidak
<03808>
ada penghuni
<07931>
turun-temurun
<01755> <01755>
; orang Arab
<06163>
tidak
<03808>
akan berkemah
<0167>
di sana
<08033>
, dan gembala-gembala
<07462>
tidak
<03808>
akan membiarkan hewannya berbaring
<07257>
di sana
<08033>
;

[<05704>]
TL ITL ©

SABDAweb Yes 13:20

Maka tiada
<03808>
akan lagi di sana tempat
<03427>
kedudukan orang sampai
<05704>
selama-lamanya
<05331>
dan tiada
<03808>
lagi ia itu diduduki
<07931>
orang turun-temurun
<01755> <01755>
, jikalau orang Arab
<06163>
sekalipun tiada
<03808>
akan berkemah
<0167>
di sana
<08033>
dan gembalapun
<07462>
tiada
<03808>
akan memperhentikan
<07257>
kawannya di sana
<08033>
.
AYT ITL
Kota itu tidak
<03808>
akan pernah
<05331>
dihuni
<03427>
lagi, ataupun
<03808>
ditinggali
<07931>
dari generasi
<01755> <0> <01755> <0>
ke
<05704>
generasi
<0> <01755> <0> <01755>
. Orang Arab
<06163>
tidak
<03808>
akan mendirikan kemah
<0167>
di sana
<08033>
, dan para gembala
<07462>
tidak
<03808>
akan mengistirahatkan
<07257>
domba-dombanya di sana
<08033>
.
HEBREW
Ms
<08033>
wubry
<07257>
al
<03808>
Myerw
<07462>
ybre
<06163>
Ms
<08033>
lhy
<0167>
alw
<03808>
rwdw
<01755>
rwd
<01755>
de
<05704>
Nkst
<07931>
alw
<03808>
xunl
<05331>
bst
<03427>
al (13:20)
<03808>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yes 13:20

tidak ada penduduk u  untuk seterusnya 1 , dan tidak ada penghuni turun-temurun; orang Arab v  tidak akan berkemah di sana, dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana;

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yes 13:20

1 tidak ada penduduk untuk seterusnya, dan tidak ada penghuni turun-temurun; orang Arab tidak akan berkemah di sana, dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana;

Catatan Full Life

Yes 13:1--24:17 1

Nas : Yes 13:1-23:18

Pasal-pasal ini mencatat berbagai hukuman yang dikenakan kepada berbagai bangsa asing dan pada Yerusalem yang murtad. Yesaya mulai dengan Babel (Yes 13:1-14:23) dan Asyur (Yes 14:24-27) dan melanjutkan dengan nubuat terhadap negeri-negeri yang lebih kecil. Pasal-pasal ini mengajarkan bahwa semua bangsa dan orang bertanggung jawab kepada Allah; orang yang menentang Dia dan rencana keselamatan ilahi-Nya akan dihukum dan dibinasakan, dan orang yang percaya kepada-Nya akan menang pada akhirnya.


Yes 13:20 2

Nas : Yes 13:20

Ayat ini menekankan bahwa tidak ada monumen bagi kemuliaan dan prestasi manusia yang akan abadi. Pada suatu hari semua hal yang dibuat oleh manusia akan berkarat atau memudar (bd. Mat 6:19), sedangkan kemuliaan Allah akan memenuhi bumi.

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA