Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yohanes 1:15

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yoh 1:15

Yohanes memberi kesaksian y  tentang Dia dan berseru, katanya: "Inilah Dia, yang kumaksudkan ketika aku berkata: Kemudian dari padaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. z "

AYT (2018)

Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dengan berseru, “Inilah Dia yang kumaksudkan saat aku berkata, ‘Sesudah aku, akan datang Dia yang mendahului aku karena Dia ada sebelum aku.’”

TL (1954) ©

SABDAweb Yoh 1:15

Maka Yahya itu menyaksikan Dia sambil berseru, katanya, "Inilah Dia, yang sudah kukatakan hal-Nya, bahwa Yang datang kemudian daripadaku, Ialah jadi dahulu daripadaku, karena adalah Ia dahulu daripadaku."

BIS (1985) ©

SABDAweb Yoh 1:15

Yohanes datang sebagai saksi-Nya, ia mewartakan: "Inilah Dia yang kukatakan: Dia akan datang lebih kemudian dari aku, tetapi lebih besar dari aku, sebab sebelum aku ada, Dia sudah ada."

TSI (2014)

Waktu Yohanes memberi kesaksian tentang Firman itu, dia berkata dengan suara keras, “Inilah Dia yang saya maksudkan waktu saya berkata, ‘Dia yang datang sesudah saya jauh lebih penting dari saya, karena jauh sebelum saya dilahirkan, Dia sudah ada.’”

MILT (2008)

Yohanes bersaksi tentang Dia, dan dia berseru-seru sambil mengatakan, "Dia inilah yang telah aku katakan: Orang yang datang sesudah aku, Dia telah ada sebelum aku, karena Dia ada lebih dahulu daripada aku."

Shellabear 2011 (2011)

Nabi Yahya pun memberi kesaksian tentang Dia, katanya, "Inilah orang yang kukatakan, Dia, yang datang kemudian setelah aku, melebihi aku, karena Dia sudah ada lebih dahulu sebelum aku."

AVB (2015)

Yohanes memberikan kesaksian tentang-Nya. Dia berseru, “Inilah Dia yang kukatakan akan datang selepasku, tetapi Dia lebih besar daripadaku, kerana Dia sudah ada sebelum aku.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yoh 1:15

Yohanes
<2491>
memberi kesaksian
<3140>
tentang
<4012>
Dia
<846>
dan
<2532>
berseru
<2896>
, katanya
<3004>
: "Inilah
<3778>
Dia, yang kumaksudkan ketika aku berkata
<3004>
: Kemudian
<3694>
dari padaku
<3450>
akan datang
<2064>
Dia yang telah mendahului
<1715>
aku
<3450>
, sebab
<3754>
Dia telah ada
<1096>
sebelum
<4413>
aku
<3450>
."

[<1510> <1510>]
TL ITL ©

SABDAweb Yoh 1:15

Maka Yahya
<2491>
itu menyaksikan
<3140>
Dia
<846>
sambil
<2532>
berseru
<2896>
, katanya
<3004>
, "Inilah
<3778>
Dia, yang sudah kukatakan
<3004>
hal-Nya
<3694>
, bahwa Yang datang
<2064>
kemudian daripadaku
<1715> <3450>
, Ialah jadi dahulu
<1715> <1096> <3754>
daripadaku
<4413> <3450>
, karena
<3754>
adalah
<1510>
Ia dahulu
<4413>
daripadaku
<3450>
."
AYT ITL
Yohanes
<2491>
memberi kesaksian
<3140>
tentang
<4012>
Dia
<846>
dengan berseru
<2896>
, "Inilah
<3778> <1510>
Dia yang
<3588>
kumaksudkan saat aku berkata
<3004>
, 'Sesudah
<3694>
aku
<3450>
, akan datang
<2064>
Dia yang mendahului
<1715>
aku
<3450>
karena
<3754>
Dia ada
<1510>
sebelum
<4413>
aku
<3450>
.'"

[<2532> <3004> <1096>]
GREEK
iwannhv
<2491>
N-NSM
marturei
<3140> (5719)
V-PAI-3S
peri
<4012>
PREP
autou
<846>
P-GSM
kai
<2532>
CONJ
kekragen
<2896> (5754)
V-2RAI-3S
legwn
<3004> (5723)
V-PAP-NSM
outov
<3778>
D-NSM
hn
<1510> (5713)
V-IXI-3S
o
<3588>
T-NSM
eipwn
<3004> (5631)
V-2AAP-NSM
o
<3588>
T-NSM
opisw
<3694>
ADV
mou
<3450>
P-1GS
ercomenov
<2064> (5740)
V-PNP-NSM
emprosyen
<1715>
PREP
mou
<3450>
P-1GS
gegonen
<1096> (5754)
V-2RAI-3S
oti
<3754>
CONJ
prwtov
<4413>
A-NSM
mou
<3450>
P-1GS
hn
<1510> (5713)
V-IXI-3S
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yoh 1:15

2 Yohanes memberi kesaksian 1  tentang Dia dan berseru, katanya: "Inilah Dia, yang kumaksudkan ketika aku berkata: Kemudian dari padaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku."

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA