TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kejadian 9:11

TSK Full Life Study Bible

9:11

Kuadakan(TB)/Maka ... meneguhkan(TL) <06965> [And I.]

hidup(TB)/berdaging(TL) <01320> [neither shall all.]

9:11

Kuadakan perjanjian-Ku

Kej 9:16; Yes 24:5; 33:8; Hos 6:7 [Semua]

dengan kamu,

Kej 9:9; [Lihat FULL. Kej 9:9]

memusnahkan bumi.

Kej 8:21; [Lihat FULL. Kej 8:21]


Kejadian 9:15

TSK Full Life Study Bible

9:15

mengingat(TB)/ingat(TL) <02142> [remember.]

air(TB/TL) <04325> [the waters.]

9:15

mengingat perjanjian-Ku

Kej 8:1; [Lihat FULL. Kej 8:1]; Kel 2:24; 6:5; 34:10; Im 26:42,45; Ul 7:9; Mazm 89:35; 103:18; 105:8; 106:45; Yeh 16:60 [Semua]

yang hidup.

Kej 8:21; [Lihat FULL. Kej 8:21]
TIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA