Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Samuel 20:21

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Sam 20:21

Bukanlah begitu halnya. Tetapi seorang dari pegunungan Efraim, yang bernama Seba bin Bikri, telah menggerakkan tangannya melawan raja Daud; serahkanlah dia seorang diri, maka aku akan undur dari kota ini." Lalu berkatalah perempuan itu kepada Yoab: "Baik, kepalanya t  akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini."

AYT (2018)

Bukan begitu peristiwanya. Sesungguhnya, seseorang dari Pegunungan Efraim, yang bernama Seba, anak Bikri, telah mengangkat tangannya terhadap Raja Daud. Serahkanlah dia saja, maka aku akan pergi dari kota ini.” Lalu, perempuan itu menjawab kepada Yoab, “Baiklah, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini.”

TL (1954) ©

SABDAweb 2Sam 20:21

Bukan begini perkaranya, melainkan seorang dari pegunungan Efrayim, bernama Seba bin Bikhri, itu sudah mendurhaka kepada baginda raja Daud; serahkanlah olehmu akan dia seorangnya jua, maka aku akan undur kelak dari pada negeri ini. Maka kata perempuan itu kepada Yoab: Bahwasanya kepalanya akan dilontarkan kepadamu kelak dari belakang pagar tembok.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Sam 20:21

Itu bukan rencana kami. Tetapi seorang yang bernama Seba anak Bikri, yang berasal dari daerah pegunungan Efraim, telah memberontak terhadap Raja Daud. Serahkanlah dia, lalu aku akan pergi dari kota ini." Kata wanita itu, "Kepala orang itu akan kami lemparkan kepada Tuan dari tembok ini."

MILT (2008)

Bukan seperti itu masalahnya! Melainkan seseorang dari pegunungan Efraim, yang namanya Seba, anak Bikri, telah mengacungkan tangannya untuk melawan raja, melawan Daud. Jika engkau dapat menyerahkannya seorang diri saja, maka aku akan pergi menjauh dari kota." Dan wanita itu berkata kepada Yoab, "Ketahuilah, kepalanya akan dilemparkan kepadamu melewati tembok."

Shellabear 2011 (2011)

Bukan begitu maksudku. Tetapi seorang dari pegunungan Efraim, namanya Seba bin Bikri, telah berniat mencelakakan Raja Daud. Serahkan saja dia, maka aku akan meninggalkan kota ini." Kata perempuan itu kepada Yoab, "Baik, kepalanya akan dilemparkan kepada Tuan dari tembok ini."

AVB (2015)

Bukan begitu maksudku. Akan tetapi, seorang daripada pergunungan Efraim, namanya Seba anak Bikri, telah berniat menghancurkan Raja Daud. Serahkan sahaja dia, maka aku akan meninggalkan kota ini.” Kata perempuan itu kepada Yoab, “Baik, kepalanya akan dilemparkan kepada tuan dari tembok ini.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Sam 20:21

Bukanlah
<03808>
begitu
<03651>
halnya
<01697>
. Tetapi
<03588>
seorang
<0376>
dari pegunungan
<02022>
Efraim
<0669>
, yang bernama
<08034>
Seba
<07652>
bin
<01121>
Bikri
<01075>
, telah menggerakkan
<05375>
tangannya
<03027>
melawan raja
<04428>
Daud
<01732>
; serahkanlah
<05414>
dia seorang diri
<0905>
, maka aku akan undur
<01980>
dari
<05921>
kota
<05892>
ini." Lalu berkatalah
<0559>
perempuan
<0802>
itu kepada
<0413>
Yoab
<03097>
: "Baik
<02009>
, kepalanya
<07218>
akan dilemparkan
<07993>
kepadamu
<0413>
dari belakang
<01157>
tembok
<02346>
ini."
TL ITL ©

SABDAweb 2Sam 20:21

Bukan
<03808>
begini
<03651>
perkaranya
<01697>
, melainkan
<03588>
seorang
<0376>
dari pegunungan
<02022>
Efrayim
<0669>
, bernama
<08034>
Seba
<07652>
bin
<01121>
Bikhri
<01075>
, itu sudah mendurhaka
<05375>
kepada
<03027>
baginda raja
<04428>
Daud
<01732>
; serahkanlah
<05414>
olehmu akan dia seorangnya
<0905>
jua, maka aku akan undur
<01980>
kelak dari pada
<05921>
negeri
<05892>
ini. Maka kata
<0559>
perempuan
<0802>
itu kepada
<0413>
Yoab
<03097>
: Bahwasanya
<02009>
kepalanya
<07218>
akan dilontarkan
<07993>
kepadamu
<0413>
kelak dari belakang
<01157>
pagar tembok
<02346>
.
AYT ITL
Bukan
<03808>
begitu
<03651>
peristiwanya. Sesungguhnya
<03588>
, seseorang
<0376>
dari Pegunungan
<02022>
Efraim
<0669>
, yang bernama
<08034>
Seba
<07652>
, anak
<01121>
Bikri
<01075>
, telah mengangkat
<05375>
tangannya
<03027>
terhadap Raja
<04428>
Daud
<01732>
. Serahkanlah
<05414>
dia saja
<0905>
, maka aku akan pergi
<01980>
dari
<05921>
kota
<05892>
ini.” Lalu, perempuan
<0802>
itu menjawab
<0559>
kepada
<0413>
Yoab
<03097>
, “Baiklah
<02009>
, kepalanya
<07218>
akan dilemparkan
<07993>
kepadamu
<0413>
dari
<01157>
belakang tembok
<02346>
ini.”

[<01697> <0853>]
HEBREW
hmwxh
<02346>
deb
<01157>
Kyla
<0413>
Klsm
<07993>
wsar
<07218>
hnh
<02009>
bawy
<03097>
la
<0413>
hsah
<0802>
rmatw
<0559>
ryeh
<05892>
lem
<05921>
hklaw
<01980>
wdbl
<0905>
wta
<0853>
wnt
<05414>
dwdb
<01732>
Klmb
<04428>
wdy
<03027>
avn
<05375>
wms
<08034>
yrkb
<01075>
Nb
<01121>
ebs
<07652>
Myrpa
<0669>
rhm
<02022>
sya
<0376>
yk
<03588>
rbdh
<01697>
Nk
<03651>
al (20:21)
<03808>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Sam 20:21

Bukanlah begitu halnya. Tetapi seorang 1  dari pegunungan Efraim, yang bernama 2  Seba bin Bikri, telah menggerakkan tangannya melawan raja Daud; serahkanlah dia seorang diri, maka aku akan undur dari kota ini." Lalu berkatalah perempuan itu kepada Yoab: "Baik, kepalanya 3  akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini."

[+] Bhs. InggrisTIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA