Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Samuel 27:9

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Sam 27:9

Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorangpun tidak dibiarkannya hidup, w  baik laki-laki maupun perempuan; ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta dan pakaian, kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akhis.

AYT (2018)

Daud mengalahkan negeri itu dan tidak membiarkan seorang pun hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Dia mengambil domba, sapi, keledai, unta, dan pakaian. Lalu, dia pulang kembali kepada Akhis.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Sam 27:9

Maka dialahkan Daud negeri itu, tiada dihidupinya laki-laki atau perempuan, dan lagi dirampasnya segala domba dan lembu dan keledai dan unta dan pakaian, lalu kembalilah ia serta menghadap Akhis.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Sam 27:9

Ia membunuh semua orang laki-laki dan perempuan serta merampas domba, sapi, keledai, unta, bahkan pakaian juga. Kemudian ia kembali dan menghadap Akhis.

MILT (2008)

Dan Daud menyerang negeri itu dan tidak membiarkan hidup pria atau wanita. Dan dia mengambil domba-domba, dan lembu-lembu, dan keledai-keledai, dan unta-unta, dan pakaian-pakaian, serta berbalik dan kembali kepada Akhis.

Shellabear 2011 (2011)

Daud membinasakan negeri itu dan tidak membiarkan seorang pun hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kawanan kambing domba, sapi, keledai, unta, dan pakaian, lalu pulang kembali kepada Akhis.

AVB (2015)

Apabila Daud memusnahkan negeri itu, tiada seorang pun yang dibiarkannya hidup, baik lelaki mahupun perempuan. Dia menjarah domba, lembu, keldai, unta dan pakaian, kemudian pulanglah dia semula kepada Akhis.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Sam 27:9

Apabila Daud
<01732>
memusnahkan
<05221>
negeri
<0776>
itu, seorangpun tidak
<03808>
dibiarkannya hidup
<02421>
, baik laki-laki
<0376>
maupun perempuan
<0802>
; ia merampas
<03947>
kambing domba
<06629>
, lembu
<01241>
, keledai
<02543>
, unta
<01581>
dan pakaian
<0899>
, kemudian pulanglah
<07725>
ia dan kembali
<0935>
kepada
<0413>
Akhis
<0397>
.
TL ITL ©

SABDAweb 1Sam 27:9

Maka dialahkan
<05221>
Daud
<01732>
negeri
<0776>
itu, tiada
<03808>
dihidupinya
<02421>
laki-laki
<0376>
atau perempuan
<0802>
, dan lagi dirampasnya
<03947>
segala domba
<06629>
dan lembu
<01241>
dan keledai
<02543>
dan unta
<01581>
dan pakaian
<0899>
, lalu kembalilah
<07725>
ia serta
<0935>
menghadap
<0413>
Akhis
<0397>
.
AYT ITL
Daud
<01732>
mengalahkan
<05221>
negeri
<0776>
itu dan tidak
<03808>
membiarkan seorang pun hidup
<02421>
, baik laki-laki
<0376>
maupun perempuan
<0802>
. Dia mengambil
<03947>
domba
<06629>
, sapi
<01241>
, keledai
<02543>
, unta
<01581>
, dan pakaian
<0899>
. Lalu, dia pulang
<07725>
kembali
<0935>
kepada
<0413>
Akhis
<0397>
.

[<0853>]
HEBREW
syka
<0397>
la
<0413>
abyw
<0935>
bsyw
<07725>
Mydgbw
<0899>
Mylmgw
<01581>
Myrmxw
<02543>
rqbw
<01241>
Nau
<06629>
xqlw
<03947>
hsaw
<0802>
sya
<0376>
hyxy
<02421>
alw
<03808>
Urah
<0776>
ta
<0853>
dwd
<01732>
hkhw (27:9)
<05221>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Sam 27:9

Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorangpun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki 1  maupun perempuan; ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta 2  dan pakaian, kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akhis.

[+] Bhs. InggrisTIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA