Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Imamat 25:28

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Im 25:28

Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel; dalam tahun Yobel tanah itu akan bebas, l  dan orang itu boleh pulang ke tanah m  miliknya."

AYT (2018)

Namun, jika dia tidak mampu menebus tanahnya, tanah itu harus tetap menjadi milik orang yang telah membelinya sampai tahun Yobel tiba. Pada tahun Yobel, tanah itu harus dikembalikan kepada orang yang menjualnya sehingga dia bisa kembali ke tanahnya.

TL (1954) ©

SABDAweb Im 25:28

Tetapi jikalau tangannya tiada mendapat cukup akan dipulangkan kepadanya, maka barang yang dijualnya itu hendaklah dalam tangan orang yang membelinya sampai tahun yobel itu, tetapi pada tahun yobel keluarlah ia itu dan kembalilah ia kepada miliknya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Im 25:28

Tetapi kalau ia tidak mampu menebus tanahnya, orang yang membelinya tetap berkuasa atas tanah itu sampai Tahun Pengembalian yang berikut. Dalam tahun itu tanah itu harus dikembalikan kepada pemiliknya yang semula.

MILT (2008)

Tetapi apabila kemampuannya tidak memadai untuk mengembalikan kepadanya, maka tanah yang telah dia jual itu tetap ada di tangan orang yang membelinya sampai tahun Yobel, dan akan bebas pada tahun Yobel, dan orang itu harus mengembalikan menjadi miliknya.

Shellabear 2011 (2011)

Akan tetapi, jika orang itu tidak mampu mendapatkannya kembali, maka tanah yang telah dijualnya itu tetap berada di tangan orang yang membelinya sampai Tahun Pembebasan. Pada Tahun Pembebasan tanah itu bebas, dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya.'"

AVB (2015)

Akan tetapi, jika orang itu tidak cukup kemampuan untuk mendapatkan tanah itu kembali, maka tanah yang telah dijualnya itu tetap berada dalam tangan orang yang membelinya sampai Tahun Pembebasan. Pada Tahun Pembebasan tanah itu bebas, dan si penjual tanah itu boleh kembali ke tanah miliknya.’ ”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Im 25:28

Tetapi jikalau
<0518>
ia
<03027>
tidak
<03808>
mampu
<01767> <04672>
untuk mengembalikannya
<07725>
kepadanya, maka yang telah dijualnya
<04465>
itu tetap
<01961>
di tangan
<03027>
orang yang membelinya
<07069>
sampai
<05704>
kepada tahun
<08141>
Yobel
<03104>
; dalam tahun Yobel
<03104>
tanah itu akan bebas
<03318>
, dan orang itu boleh pulang
<07725>
ke tanah miliknya
<0272>
."
TL ITL ©

SABDAweb Im 25:28

Tetapi jikalau
<0518>
tangannya
<03027>
tiada
<03808>
mendapat
<04672>
cukup
<01767>
akan dipulangkan
<07725>
kepadanya
<00>
, maka
<01961>
barang yang dijualnya
<04465>
itu hendaklah dalam tangan
<03027>
orang yang membelinya
<07069>
sampai
<05704>
tahun
<08141>
yobel
<03104>
itu, tetapi pada tahun yobel
<03104>
keluarlah
<03318>
ia itu dan kembalilah
<07725>
ia kepada miliknya
<0272>
.
AYT ITL
Namun, jika
<0518>
dia tidak
<03808>
mampu
<04672> <03027> <01767>
menebus
<07725>
tanahnya, tanah
<04465>
itu harus tetap menjadi
<01961>
milik orang yang telah membelinya
<07069>
sampai
<05704>
tahun
<08141>
Yobel
<03104>
tiba. Pada tahun Yobel
<03104>
, tanah itu harus dikembalikan
<03318>
kepada orang yang menjualnya sehingga dia bisa kembali
<07725>
ke tanahnya
<0272>
.

[<00> <03027> <0853>]
AVB ITL
Akan tetapi, jika
<0518>
orang itu tidak
<03808>
cukup
<01767>
kemampuan
<03027>
untuk mendapatkan
<04672>
tanah itu kembali
<07725>
, maka tanah yang telah dijualnya
<04465>
itu tetap berada
<01961>
dalam tangan
<03027>
orang yang membelinya
<07069>
sampai
<05704>
Tahun
<08141>
Pembebasan
<03104>
. Pada Tahun Pembebasan
<03104>
tanah itu bebas
<03318>
, dan si penjual tanah itu boleh kembali
<07725>
ke tanah miliknya
<0272>
.’”

[<00> <0853>]
HEBREW
wtzxal
<0272>
bsw
<07725>
lbyb
<03104>
auyw
<03318>
lbwyh
<03104>
tns
<08141>
de
<05704>
wta
<0853>
hnqh
<07069>
dyb
<03027>
wrkmm
<04465>
hyhw
<01961>
wl
<0>
bysh
<07725>
yd
<01767>
wdy
<03027>
haum
<04672>
al
<03808>
Maw (25:28)
<0518>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Im 25:28

Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel; dalam tahun Yobel tanah itu akan bebas, l  dan orang itu boleh pulang ke tanah m  miliknya."

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Im 25:28

Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya 2  kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel 1 ; dalam tahun Yobel 1  tanah itu akan bebas, dan orang itu boleh pulang 2  ke tanah miliknya."

Catatan Full Life

Im 25:8-34 1

Nas : Im 25:8-34

Tiga ciri khas menandai Tahun Yobel (sebuah tahun yang tiba setiap 50 tahun).

  1. 1) Semua budak Israel harus dibebaskan.
  2. 2) Semua harta warisan yang dijual harus dikembalikan kepada keluarga yang semula.
  3. 3) Tanah tidak boleh digarap. Maksud Allah dengan menetapkan tahun ini ialah menjamin keadilan dan menjaga agar golongan kaya tidak mengumpulkan kekayaan dan tanah dengan mengorbankan golongan lemah.

[+] Bhs. InggrisTIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA