Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 23:12

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 23:12

Enam harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, f  tetapi pada hari ketujuh haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. g 

AYT (2018)

Enam hari lamanya kamu akan mengerjakan pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh kamu harus beristirahat agar sapimu dan keledaimu dapat beristirahat, begitu pula dengan anak budak perempuanmu dan orang asing agar mereka dapat beristirahat.

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 23:12

Enam hari lamanya hendaklah kamu mengerjakan pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ketujuh patut kamu berhenti, supaya lembumu dan keledaimupun boleh berhenti, dan supaya anak sahayamu dan orang dagangpun boleh memulangkan nafasnya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 23:12

Enam hari dalam satu minggu kamu boleh bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh kamu harus beristirahat, supaya ternakmu, budak-budak dan orang-orang asing yang bekerja untukmu dapat beristirahat juga.

MILT (2008)

Enam hari lamanya engkau harus melakukan pekerjaanmu, dan pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti agar lembumu dan keledaimu dapat beristirahat, dan anak dari wanita pelayanmu dan orang asing dapat menyegarkan diri.

Shellabear 2011 (2011)

Enam hari lamanya engkau harus melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh engkau harus berhenti. Dengan demikian, sapimu serta keledaimu dapat beristirahat dan anak hambamu perempuan serta para pendatang dapat melepas lelah.

AVB (2015)

Selama enam hari hendaklah kamu lakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh hendaklah kamu berhenti. Dengan demikian, lembumu serta keldaimu dapat beristirahat dan anak hamba perempuanmu serta para pendatang dapat melepaskan lelah.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 23:12

Enam
<08337>
harilah
<03117>
lamanya engkau melakukan
<06213>
pekerjaanmu
<04639>
, tetapi pada hari
<03117>
ketujuh
<07637>
haruslah engkau berhenti
<07673>
, supaya
<04616>
lembu
<07794>
dan keledaimu
<02543>
tidak bekerja
<05117>
dan supaya anak
<01121>
budakmu perempuan
<0519>
dan orang asing
<01616>
melepaskan lelah
<05314>
.
TL ITL ©

SABDAweb Kel 23:12

Enam
<08337>
hari
<03117>
lamanya hendaklah kamu mengerjakan
<06213>
pekerjaanmu
<04639>
, tetapi pada hari
<03117>
yang ketujuh
<07637>
patut kamu berhenti
<07673>
, supaya
<04616>
lembumu
<07794>
dan keledaimupun
<02543>
boleh berhenti
<05117>
, dan supaya anak
<01121>
sahayamu
<0519>
dan orang dagangpun
<01616>
boleh memulangkan nafasnya
<05314>
.
AYT ITL
Enam
<08337>
hari
<03117>
lamanya kamu akan mengerjakan
<06213>
pekerjaanmu
<04639>
, tetapi pada hari
<03117>
ketujuh
<07637>
kamu harus beristirahat
<07673>
agar
<04616>
sapimu
<07794>
dan keledaimu
<02543>
dapat beristirahat
<05117>
, begitu pula dengan anak
<01121>
budak perempuanmu
<0519>
dan orang asing
<01616>
agar mereka dapat beristirahat
<05314>
.
HEBREW
rghw
<01616>
Ktma
<0519>
Nb
<01121>
spnyw
<05314>
Krmxw
<02543>
Krws
<07794>
xwny
<05117>
Neml
<04616>
tbst
<07673>
yeybsh
<07637>
Mwybw
<03117>
Kyvem
<04639>
hvet
<06213>
Mymy
<03117>
tss (23:12)
<08337>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 23:12

Enam harilah 1  lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari 1  ketujuh haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja dan supaya anak 2  budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah.

[+] Bhs. InggrisTIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA