Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Markus 5:26

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mrk 5:26

Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya malah sebaliknya keadaannya makin memburuk.

AYT (2018)

Dia sudah banyak menderita di bawah banyak tabib, dan sudah menghabiskan semua hartanya, tetapi dia tidak menjadi lebih baik malah bertambah buruk.

TL (1954) ©

SABDAweb Mrk 5:26

yaitu yang sudah kena banyak susah daripada banyak tabib, dan karena itu pun sudah menghabiskan segala miliknya dengan tiada berfaedah, melainkan makin lama makin bertambah payah sakitnya itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Mrk 5:26

Semua kekayaannya sudah habis dipakai untuk membayar dokter-dokter, tetapi tidak ada yang dapat menyembuhkannya, malahan penyakitnya terus bertambah parah.

TSI (2014)

Dia sudah menghabiskan semua uangnya untuk berobat ke banyak dokter. Tetapi mereka tidak mampu menyembuhkannya. Melainkan pengobatan mereka sudah membuat dia sangat menderita dan penyakitnya hanya semakin parah.

TSI3 (2014)

Dia sudah menghabiskan semua uangnya untuk berobat ke banyak dokter, tetapi mereka tidak mampu menyembuhkannya. Segala pengobatan itu membuat dia tersiksa. Namun penyakitnya tidak membaik dan malah semakin parah.

MILT (2008)

tetapi semakin menderita di bawah banyak tabib, dan telah menghabiskan segala yang ada padanya, bahkan tidak diperoleh hasil apa pun, malah sebaliknya semakin menjadi parah.

Shellabear 2011 (2011)

Perempuan ini sudah banyak berobat ke tabib-tabib dan sudah menghabiskan semua hartanya untuk membiayainya, tetapi sedikit pun tidak mendatangkan faedah baginya, bahkan penyakitnya bertambah buruk saja.

AVB (2015)

Dia telah menghabiskan segala hartanya untuk dirawat oleh ramai tabib tetapi tidak sembuh, tetapi semakin parah keadaannya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mrk 5:26

Ia telah berulang-ulang
<4183>
diobati
<3958>
oleh
<5259>
berbagai
<4183>
tabib
<2395>
, sehingga
<2532>
telah dihabiskannya
<1159>
semua
<3956>
yang ada
<3844>
padanya
<846>
, namun
<2532>
sama sekali tidak ada
<3367>
faedahnya
<5623>
malah
<235>
sebaliknya
<3123>
keadaannya makin memburuk
<5501>
.

[<2532> <1519> <2064>]
TL ITL ©

SABDAweb Mrk 5:26

yaitu yang sudah kena banyak
<4183>
susah
<3958>
daripada
<5259>
banyak
<4183>
tabib
<2395>
, dan
<2532>
karena itu pun sudah menghabiskan
<1159>
segala
<3956>
miliknya
<3844>
dengan tiada
<3367>
berfaedah
<5623>
, melainkan
<235>
makin lama makin
<3123>
bertambah
<2064>
payah
<5501>
sakitnya itu.
AYT ITL
Dia sudah banyak
<4183>
menderita
<3958>
di bawah
<5259>
banyak
<4183>
tabib
<2395>
, dan
<2532>
sudah menghabiskan
<1159>
semua hartanya
<3956>
, tetapi
<2532>
dia tidak
<3367>
menjadi
<1519>
lebih baik
<5623>
malah
<3123>
bertambah buruk
<5501> <2064>
.

[<2532> <3844> <846> <235>]
AVB ITL
Dia telah menghabiskan
<1159>
segala
<3956>
hartanya untuk dirawat
<3958>
oleh
<5259>
ramai
<4183>
tabib
<2395>
tetapi tidak
<3367>
sembuh
<5623>
, tetapi
<235>
semakin
<3123>
parah
<5501>
keadaannya.

[<2532> <4183> <2532> <3844> <846> <2532> <1519> <2064>]
GREEK
kai
<2532>
CONJ
polla
<4183>
A-APN
payousa
<3958> (5631)
V-2AAP-NSF
upo
<5259>
PREP
pollwn
<4183>
A-GPM
iatrwn
<2395>
N-GPM
kai
<2532>
CONJ
dapanhsasa
<1159> (5660)
V-AAP-NSF
ta
<3588>
T-APN
par
<3844>
PREP
authv
<846>
P-GSF
panta
<3956>
A-APN
kai
<2532>
CONJ
mhden
<3367>
A-ASN
wfelhyeisa
<5623> (5685)
V-APP-NSF
alla
<235>
CONJ
mallon
<3123>
ADV
eiv
<1519>
PREP
to
<3588>
T-ASN
ceiron
<5501>
A-ASN
elyousa
<2064> (5631)
V-2AAP-NSF
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mrk 5:26

Ia telah berulang-ulang diobati 1  oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada 2  faedahnya malah sebaliknya keadaannya makin memburuk.

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA