Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ulangan 25:7

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ul 25:7

Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil isteri g  saudaranya, maka haruslah isteri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang h  menghadap para tua-tua serta berkata: Iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel, ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. i 

AYT (2018)

Akan tetapi, jika laki-laki itu tidak mau mengambil istri saudaranya maka istri saudaranya itu harus pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua dan berkata, “Saudara suamiku menolak mempertahankan nama saudaranya di Israel. Dia tidak mau melaksanakan tugas saudaranya kepadaku.”

TL (1954) ©

SABDAweb Ul 25:7

Tetapi jikalau seganlah orang itu mengambil bini saudaranya akan bininya, hendaklah bini saudaranya itu pergi ke pintu negeri menghadap segala tua-tua sambil sembahnya: Bahwa engganlah ipar hamba menghidupkan nama saudaranya di antara Israel, tidak ia mau berbuat akan hamba yang wajib atas seorang ipar.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ul 25:7

Kalau orang itu tidak mau kawin dengan istri mendiang saudaranya, wanita itu harus pergi menghadap para pemuka kota dan berkata, 'Ipar saya tidak mau melakukan kewajibannya memberi kepada saudaranya seorang keturunan di antara bangsa Israel.'

MILT (2008)

Tetapi jika orang itu tidak mau mengambil istri saudaranya itu, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang, kepada tua-tua serta berkata: Iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel; ia tidak bersedia melaksanakan kewajiban perkawinan ipar denganku.

Shellabear 2011 (2011)

Jika orang itu tidak mau menikahi istri saudaranya, maka istri saudaranya itu harus pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua serta berkata, Iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israil. Ia tidak mau memenuhi kewajiban perkawinan ipar terhadap aku.

AVB (2015)

Jika orang itu tidak mahu menikahi isteri saudaranya, maka hendaklah balu itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua serta berkata, ‘Iparku menolak menegakkan nama saudaranya dalam kalangan orang Israel. Dia tidak mahu memenuhi kewajipan perkahwinan ipar terhadap aku.’

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ul 25:7

Tetapi jika
<0518>
orang
<0376>
itu tidak
<03808>
suka
<02654>
mengambil
<03947>
isteri saudaranya
<02994>
, maka haruslah isteri
<02994>
saudaranya itu pergi
<05927>
ke pintu gerbang
<08179>
menghadap
<0413>
para tua-tua
<02205>
serta berkata
<0559>
: Iparku
<02993>
menolak
<03985>
menegakkan
<06965>
nama
<08034>
saudaranya
<0251>
di antara orang Israel
<03478>
, ia tidak
<03808>
mau
<014>
melakukan kewajiban perkawinan ipar
<02992>
dengan aku.
TL ITL ©

SABDAweb Ul 25:7

Tetapi jikalau
<0518>
seganlah
<02654> <03808>
orang
<0376>
itu mengambil
<03947>
bini saudaranya
<02994>
akan bininya, hendaklah bini saudaranya
<02994>
itu pergi
<05927>
ke pintu
<08179>
negeri menghadap
<0413>
segala tua-tua
<02205>
sambil sembahnya
<0559>
: Bahwa engganlah
<03985>
ipar
<02993>
hamba menghidupkan
<06965>
nama
<08034>
saudaranya
<0251>
di antara Israel
<03478>
, tidak
<03808>
ia mau
<014>
berbuat
<02992>
akan hamba yang wajib atas seorang ipar
<02992>
.
AYT ITL
Akan tetapi, jika
<0518>
laki-laki
<0376>
itu tidak
<03808>
mau
<02654>
mengambil
<03947>
istri saudaranya
<02994>
maka istri saudaranya
<02994>
itu harus pergi
<05927>
ke pintu gerbang
<08179>
menghadap
<0413>
para tua-tua
<02205>
dan berkata
<0559>
, “Saudara suamiku
<02993>
menolak
<03985>
mempertahankan
<06965>
nama
<08034>
saudaranya
<0251>
di Israel
<03478>
. Dia tidak
<03808>
mau
<014>
melaksanakan tugas saudaranya
<02992>
kepadaku.”

[<0853>]
HEBREW
ymby
<02992>
hba
<014>
al
<03808>
larvyb
<03478>
Ms
<08034>
wyxal
<0251>
Myqhl
<06965>
ymby
<02993>
Nyam
<03985>
hrmaw
<0559>
Mynqzh
<02205>
la
<0413>
hresh
<08179>
wtmby
<02994>
htlew
<05927>
wtmby
<02994>
ta
<0853>
txql
<03947>
syah
<0376>
Upxy
<02654>
al
<03808>
Maw (25:7)
<0518>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ul 25:7

Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil isteri saudaranya, maka haruslah isteri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua serta berkata: Iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel, ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku.

[+] Bhs. InggrisTIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA