Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yohanes 12:48

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yoh 12:48

Barangsiapa menolak Aku, dan tidak menerima perkataan-Ku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah Kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya u  pada akhir zaman.

AYT (2018)

Siapa yang menolak Aku dan tidak menerima perkataan-Ku, maka firman yang Aku katakan akan menghakimi dia pada akhir zaman.

TL (1954) ©

SABDAweb Yoh 12:48

Siapa yang membuang Aku dan tiada menerima perkataan-Ku, ia ada Satu yang menghukumkan dia. Maka perkataan yang Aku katakan, itulah yang akan menghukumkan dia pada hari kiamat.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yoh 12:48

Orang yang menolak Aku dan tidak mendengarkan perkataan-Ku, sudah ada yang menghakiminya. Perkataan yang Aku sampaikan, itulah yang akan menghakiminya pada Hari Kiamat.

TSI (2014)

Ingatlah: Pada hari penghakiman, siapa saja yang menolak Aku dan ajaran-ajaran-Ku akan dihukum Allah. Ajaran-Ku akan menjadi tolok ukur bagi mereka!

TSI3 (2014)

Ingatlah: Pada hari penghakiman, siapa saja yang menolak Aku dan ajaran-ajaran-Ku akan dihukum Allah. Ajaran-Ku akan menjadi tolok ukur bagi mereka!

MILT (2008)

Siapa yang menolak Aku dan tidak menerima firman-Ku, ia mendapatkan dia yang menghakiminya, yaitu firman yang telah Kuucapkan, dia itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman.

Shellabear 2011 (2011)

Orang yang menolak Aku dan tidak menerima perkataan-Ku sudah ada hakimnya. Perkataan yang telah Kusampaikan itulah yang akan menghakiminya pada hari kiamat.

AVB (2015)

Ada hakim bagi sesiapa yang tidak menerima-Ku dan kata-kata-Ku. Kata-kata yang Kusampaikan itulah yang akan menghakiminya pada hari akhir.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yoh 12:48

Barangsiapa menolak
<114>
Aku
<1691>
, dan
<2532>
tidak
<3361>
menerima
<2983>
perkataan-Ku
<4487> <3450>
, ia sudah ada
<2192>
hakimnya
<2919> <846>
, yaitu firman
<3056>
yang
<3739>
telah Kukatakan
<2980>
, itulah
<1565>
yang akan menjadi hakimnya
<2919> <846>
pada
<1722>
akhir
<2078>
zaman
<2250>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yoh 12:48

Siapa yang membuang
<114>
Aku
<1691>
dan
<2532>
tiada
<3361>
menerima
<2983>
perkataan-Ku
<4487>
, ia ada
<2192>
Satu yang menghukumkan
<2919>
dia
<846>
. Maka perkataan
<3056>
yang
<3739>
Aku katakan
<2980>
, itulah
<1565>
yang akan menghukumkan
<2919>
dia
<846>
pada
<1722>
hari
<2250>
kiamat
<2078>
.
AYT ITL
Siapa yang
<3588>
menolak
<114>
Aku
<1691>
dan
<2532>
tidak
<3361>
menerima
<2983>
perkataan-Ku
<4487>
, maka firman
<3056>
yang
<3739>
Aku katakan
<2980>
akan menghakimi
<2919>
dia
<846>
pada
<1722>
akhir
<2078>
zaman
<2250>
.

[<3450> <2192> <2919> <846> <1565>]
GREEK
o
<3588>
T-NSM
ayetwn
<114> (5723)
V-PAP-NSM
eme
<1691>
P-1AS
kai
<2532>
CONJ
mh
<3361>
PRT-N
lambanwn
<2983> (5723)
V-PAP-NSM
ta
<3588>
T-APN
rhmata
<4487>
N-APN
mou
<3450>
P-1GS
ecei
<2192> (5719)
V-PAI-3S
ton
<3588>
T-ASM
krinonta
<2919> (5723)
V-PAP-ASM
auton
<846>
P-ASM
o
<3588>
T-NSM
logov
<3056>
N-NSM
on
<3739>
R-ASM
elalhsa
<2980> (5656)
V-AAI-1S
ekeinov
<1565>
D-NSM
krinei
<2919> (5692)
V-FAI-3S
auton
<846>
P-ASM
en
<1722>
PREP
th
<3588>
T-DSF
escath
<2078>
A-DSF
hmera
<2250>
N-DSF
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yoh 12:48

Barangsiapa menolak 1  Aku, dan tidak menerima perkataan-Ku, ia sudah ada hakimnya 3 , yaitu firman 2  yang telah Kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya 3  pada akhir zaman.

[+] Bhs. InggrisTIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA