Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yohanes 5:20

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yoh 5:20

Sebab Bapa mengasihi Anak k  dan Ia menunjukkan kepada-Nya segala sesuatu yang dikerjakan-Nya sendiri, bahkan Ia akan menunjukkan kepada-Nya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi dari pada pekerjaan-pekerjaan itu, l  sehingga kamu menjadi heran.

AYT (2018)

Sebab, Bapa mengasihi Anak dan memperlihatkan kepada Anak segala sesuatu yang Dia sendiri lakukan, dan Bapa juga akan memperlihatkan kepada-Nya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi supaya kamu takjub.

TL (1954) ©

SABDAweb Yoh 5:20

Karena Bapa mengasihi Anak itu dan Ia menunjukkan kepada-Nya segala hal yang diperbuat-Nya sendiri; bahkan, Ia akan menunjukkan kerja yang lebih besar lagi daripada semuanya ini kepada-Nya, sehingga kamu pun heran,

BIS (1985) ©

SABDAweb Yoh 5:20

Sebab Bapa mengasihi Anak dan menunjukkan kepada-Nya semua yang dilakukan-Nya sendiri. Malah Bapa akan menunjukkan kepada-Nya perbuatan-perbuatan yang lebih besar lagi, sehingga kalian heran.

TSI (2014)

Bapa-Ku menghidupkan orang dari kematian. Demikian juga, Aku memberikan hidup kepada siapa saja yang Aku mau. Bapa-Ku mengasihi Aku. Itu sebabnya Dia menunjukkan segala sesuatu yang Dia kerjakan kepada-Ku. Dan Bapa akan melibatkan Aku dalam hal-hal yang lebih besar lagi, supaya kalian menjadi heran.

TSI3 (2014)

Bapa-Ku menghidupkan orang dari kematian. Demikian jugalah Aku memberikan hidup kepada siapa saja yang Aku mau. Bapa-Ku mengasihi Aku. Itu sebabnya Dia menunjukkan kepada-Ku segala sesuatu yang Dia kerjakan. Dan Bapa akan melibatkan Aku dalam hal-hal yang lebih besar lagi, supaya kalian menjadi heran.

MILT (2008)

Sebab Bapa mengasihi Putra dan memperlihatkan kepada-Nya segala sesuatu yang Dia sendiri lakukan. Dan Dia akan memperlihatkan kepada-Nya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada hal-hal itu, sehingga kamu akan takjub.

Shellabear 2011 (2011)

Karena Sang Bapa mengasihi Sang Anak. Ia menunjukkan kepada Sang Anak segala sesuatu yang dilakukan oleh diri-Nya sendiri. Bahkan Ia akan menunjukkan kepada Sang Anak perbuatan yang lebih besar lagi sehingga kamu menjadi heran.

AVB (2015)

kerana Bapa kasih akan Anak dan menunjukkan segala yang dilakukan-Nya kepada Anak-Nya. Bapa akan menyatakan hal-hal yang lebih besar lagi kepada Anak, sehingga kamu semua menjadi hairan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yoh 5:20

Sebab
<1063>
Bapa
<3962>
mengasihi
<5368>
Anak
<5207>
dan
<2532>
Ia menunjukkan
<1166>
kepada-Nya
<846>
segala sesuatu
<3956>
yang
<3739>
dikerjakan-Nya
<4160>
sendiri
<846>
, bahkan
<2532>
Ia akan menunjukkan
<1166>
kepada-Nya
<846>
pekerjaan-pekerjaan
<2041>
yang lebih besar
<3173>
lagi dari pada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga
<2443>
kamu
<5210>
menjadi heran
<2296>
.

[<5130>]
TL ITL ©

SABDAweb Yoh 5:20

Karena
<1063>
Bapa
<3962>
mengasihi
<5368>
Anak
<5207>
itu dan
<2532>
Ia menunjukkan
<1166>
kepada-Nya
<846>
segala
<3956>
hal yang
<3739>
diperbuat-Nya
<4160>
sendiri; bahkan
<2532>
, Ia akan menunjukkan
<1166>
kerja
<2041>
yang lebih besar
<3173>
lagi daripada semuanya ini
<5130>
kepada-Nya
<1166> <846>
, sehingga
<2443>
kamu
<5210>
pun heran
<2296>
,
AYT ITL
Sebab
<1063>
, Bapa
<3962>
mengasihi
<5368>
Anak
<5207>
dan
<2532>
memperlihatkan
<1166>
kepada Anak segala sesuatu
<3956>
yang
<3739>
Ia sendiri
<846>
lakukan
<4160>
, dan
<2532>
Bapa juga akan memperlihatkan
<1166>
kepada-Nya
<846>
pekerjaan-pekerjaan
<2041>
yang lebih besar
<3173>
lagi supaya
<2443>
kamu
<5210>
takjub
<2296>
.

[<846> <5130>]
GREEK
o
<3588>
T-NSM
gar
<1063>
CONJ
pathr
<3962>
N-NSM
filei
<5368> (5719)
V-PAI-3S
ton
<3588>
T-ASM
uion
<5207>
N-ASM
kai
<2532>
CONJ
panta
<3956>
A-APN
deiknusin
<1166> (5719)
V-PAI-3S
autw
<846>
P-DSM
a
<3739>
R-APN
autov
<846>
P-NSM
poiei
<4160> (5719)
V-PAI-3S
kai
<2532>
CONJ
meizona
<3173>
A-APN-C
toutwn
<5130>
D-GPN
deixei
<1166> (5692)
V-FAI-3S
autw
<846>
P-DSM
erga
<2041>
N-APN
ina
<2443>
CONJ
umeiv
<5210>
P-2NP
yaumazhte
<2296> (5725)
V-PAS-2P
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yoh 5:20

Sebab Bapa mengasihi Anak k  dan Ia menunjukkan kepada-Nya segala sesuatu yang dikerjakan-Nya sendiri, bahkan Ia akan menunjukkan kepada-Nya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi dari pada pekerjaan-pekerjaan itu, l  sehingga kamu menjadi heran.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yoh 5:20

3 Sebab Bapa 1  mengasihi Anak dan Ia menunjukkan 2  kepada-Nya segala sesuatu yang dikerjakan-Nya sendiri, bahkan Ia akan menunjukkan 2  kepada-Nya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi dari pada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran.

Catatan Full Life

Yoh 5:18-24 1

Nas : Yoh 5:18-24

Di dalam nas ini Yesus membuat beberapa pernyataan yang mengejutkan:

  1. 1) Allah adalah Bapa-Nya dalam cara yang unik;
  2. 2) Yesus memelihara kesatuan, hubungan, dan kekuasaan bersama-sama dengan Allah (ayat Yoh 5:19-20);
  3. 3) Dia memiliki kuasa untuk memberi hidup dan membangkitkan orang mati (ayat Yoh 5:21);
  4. 4) Dia berhak menghakimi semua orang (ayat Yoh 5:22);
  5. 5) Dia berhak menerima kehormatan ilahi (ayat Yoh 5:23);
  6. 6) Dia berkuasa untuk memberikan hidup yang kekal (ayat Yoh 5:24).

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA