TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yehezkiel 33:14-16

33:14 <06666> hqduw <04941> jpsm <06213> hvew <02403> wtajxm <07725> bsw <04191> twmt <04191> twm <07563> esrl <0559> yrmabw(33:14)

33:14 kai <2532> en <1722> tw <3588> eipai me <1473> tw <3588> asebei <765> yanatw <2288> yanatwyhsh <2289> kai <2532> apostreqh <654> apo <575> thv <3588> amartiav <266> autou <846> kai <2532> poihsh <4160> krima <2917> kai <2532> dikaiosunhn <1343>

33:15 <04191> twmy <03808> al <02421> hyxy <02421> wyx <05766> lwe <06213> twve <01115> ytlbl <01980> Klh <02416> Myyxh <02708> twqxb <07999> Mlsy <01500> hlzg <07563> esr <07725> bysy <02258> lbx(33:15)

33:15 kai <2532> enecurasma apodw <591> kai <2532> arpagma apoteish <661> en <1722> prostagmasin zwhv <2222> diaporeuhtai <1279> tou <3588> mh <3165> poihsai <4160> adikon <94> zwh <2222> zhsetai <2198> kai <2532> ou <3364> mh <3165> apoyanh <599>

33:16 <02421> hyxy <02421> wyx <06213> hve <06666> hqduw <04941> jpsm <0> wl <02142> hnrkzt <03808> al <02398> ajx <0834> rsa <02403> *wytajx {wtajx} <03605> lk(33:16)

33:16 pasai <3956> ai <3588> amartiai <266> autou <846> av <3739> hmarten <264> ou <3364> mh <3165> anamnhsywsin <363> oti <3754> krima <2917> kai <2532> dikaiosunhn <1343> epoihsen <4160> en <1722> autoiv <846> zhsetai <2198>TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA