Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Samuel 14:11

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Sam 14:11

Kata perempuan itu: "Kiranya raja ingat kepada TUHAN, Allahmu, supaya si penuntut k  tebusan darah jangan terlalu banyak menimbulkan kemusnahan dan supaya mereka jangan memunahkan anakku itu." Lalu berkatalah raja: "Demi TUHAN yang hidup--sehelai rambutpun l  dari kepala anakmu itu takkan jatuh ke bumi! m "

AYT (2018)

Perempuan itu berkata, “Kiranya raja mengingat TUHAN, Allahmu, supaya penuntut darah jangan mendatangkan kemusnahan dan supaya mereka jangan memusnahkan anakku itu.” Lalu, raja berkata, “Demi TUHAN yang hidup, sehelai rambut pun tidak akan jatuh dari kepala anakmu itu ke bumi!”

TL (1954) ©

SABDAweb 2Sam 14:11

Maka sembah perempuan itu: Hendaklah kiranya tuanku ingat akan Tuhan, Allah tuanku, asal jangan segala penuntut bela itu bertambah-tambah akan membinasakan dan jangan ditumpasnya akan anak patik itu. Maka titah baginda: Demi Tuhan yang hidup, sehelai rambutpun tiada akan gugur dari pada kepala anakmu ke bumi!

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Sam 14:11

Kata wanita itu, "Kiranya berdoalah Tuanku kepada TUHAN Allah Tuanku, supaya orang yang hendak membalas kematian anak hamba itu jangan sampai melakukan kejahatan yang lebih besar lagi dengan membunuh anak hamba yang seorang lagi." Jawab Daud, "Demi TUHAN yang hidup, anakmu itu tidak akan diapa-apakan walau sedikit pun."

MILT (2008)

Dan dia berkata, "Biarlah raja mengingat TUHAN YAHWEH 03068, Allahmu Elohimmu 0430, supaya yang menuntut darah tidak menghancurkan lagi dan supaya mereka tidak menghancurkan anakku." Dan raja berkata, "Demi TUHAN YAHWEH 03068 yang hidup, tak sehelai rambut pun dari anakmu akan jatuh ke tanah."

Shellabear 2011 (2011)

Kata perempuan itu, "Semoga Raja ingat kepada ALLAH, Tuhanmu, supaya orang yang menuntut balasan darah itu tidak menimbulkan kemusnahan yang lebih besar, dan supaya mereka jangan memunahkan anak hamba." Kata raja, "Demi ALLAH yang hidup, sehelai rambut pun dari kepala anakmu itu tidak akan jatuh ke bumi."

AVB (2015)

Kata perempuan itu, “Semoga Raja akan ingat kepada TUHAN, Allahmu, supaya orang yang menuntut balasan darah itu tidak menimbulkan kemusnahan yang lebih besar, dan supaya mereka jangan memusnahkan anak hamba.” Kata raja, “Demi TUHAN yang hidup, sehelai rambut pun daripada kepala anakmu itu tidak akan jatuh ke bumi.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Sam 14:11

Kata
<0559>
perempuan itu: "Kiranya
<04994>
raja
<04428>
ingat
<02142>
kepada TUHAN
<03068>
, Allahmu
<0430>
, supaya si penuntut
<01350>
tebusan darah
<01818>
jangan terlalu banyak
<07235>
menimbulkan kemusnahan
<07843>
dan supaya mereka jangan
<03808>
memunahkan
<08045>
anakku
<01121>
itu." Lalu berkatalah
<0559>
raja: "Demi TUHAN
<03068>
yang hidup
<02416>
-- sehelai rambutpun
<08185>
dari kepala anakmu
<01121>
itu takkan
<0518>
jatuh
<05307>
ke bumi
<0776>
!"
TL ITL ©

SABDAweb 2Sam 14:11

Maka sembah
<0559>
perempuan itu: Hendaklah kiranya
<04994>
tuanku
<04428>
ingat
<02142>
akan Tuhan
<03068>
, Allah
<0430>
tuanku, asal jangan segala penuntut
<01350>
bela
<01818>
itu bertambah-tambah
<07235>
akan membinasakan
<07843>
dan jangan
<03808>
ditumpasnya
<08045>
akan anak
<01121>
patik itu. Maka titah
<0559>
baginda: Demi Tuhan
<03068>
yang hidup
<02416>
, sehelai rambutpun
<08185>
tiada
<0518>
akan gugur
<05307>
dari pada kepala anakmu
<01121>
ke bumi
<0776>
!
AYT ITL
Perempuan itu berkata
<0559>
, “Kiranya
<04994>
raja
<04428>
mengingat
<02142>
TUHAN
<03068>
, Allahmu
<0430>
, supaya penuntut
<01350>
darah
<01818>
jangan mendatangkan
<07843>
kemusnahan dan supaya mereka jangan
<03808>
memusnahkan
<08045>
anakku
<01121>
itu.” Lalu, raja berkata
<0559>
, “Demi TUHAN
<03068>
yang hidup
<02416>
, sehelai rambut
<08185>
pun tidak
<0518>
akan jatuh
<05307>
dari kepala anakmu
<01121>
itu ke bumi
<0776>
!”

[<0853> <07235> <0853>]
HEBREW
hura
<0776>
Knb
<01121>
trevm
<08185>
lpy
<05307>
Ma
<0518>
hwhy
<03068>
yx
<02416>
rmayw
<0559>
ynb
<01121>
ta
<0853>
wdymsy
<08045>
alw
<03808>
txsl
<07843>
Mdh
<01818>
lag
<01350>
*tbrhm {tybrhm}
<07235>
Kyhla
<0430>
hwhy
<03068>
ta
<0853>
Klmh
<04428>
an
<04994>
rkzy
<02142>
rmatw (14:11)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Sam 14:11

Kata perempuan itu: "Kiranya raja 1  ingat kepada TUHAN 3 , Allahmu, supaya si penuntut 2  tebusan darah jangan terlalu banyak menimbulkan kemusnahan dan supaya mereka jangan memunahkan anakku itu." Lalu berkatalah raja: "Demi TUHAN 3  yang hidup--sehelai rambutpun 4  dari kepala anakmu itu takkan jatuh ke bumi!"

[+] Bhs. InggrisTIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA